CIVILINĖ TEISĖ

E. rezidento statusas – naujos galimybės verslui ir investicijoms

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimai ir papildymai. Siekiant įgyvendinti e. rezidento statusą taip pat priimtas vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-1106, patvirtinantis Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarkos aprašą. Iki šiol Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumatė galimybės užsieniečiams, neturintiems teisės gyventi Lietuvoje patvirtinančio dokumento, naudotis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis. Taip pat, vis dar neegzistuojant bendrai užsieniečių registravimo sistemai, susiduriama su indentifikavimo problema. E. rezidento statusas suteikiamas 3 metų laikotarpiui nuo įsiregistravimo Užsieniečių registre momento. Šis statusas suteiks galimybę elektroniniu būdu steigti įmones, atidaryti sąskaitas banke, deklaruoti mokesčius ar naudotis kitomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis. Užsieniečiui, kuriam suteiktas e. rezidento statusas, bus išduodama elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė su joje įrašytais e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir e. rezidento kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu. Asmeniui praradus priemonę ar pasibaigus jos galiojimui, bet pageidaujant ir toliau naudotis statusu, jis turi teikti naują prašymą pakartotinai. Taip pat pažymėtina, kad užsieniečiui suteiktas e. rezidento statusas gali būti panaikintas tik išimtinai Įstatyme nustatytais pagrindais. E. rezidento statuso įgijimas sudarys palankesnes sąlygas naujoms užsieniečių investicijoms bei technologijoms plėtotis, o greitas, tinkamas ir kvalifikuotas tapatybės patvirtinimas elektroninėje erdvėje leis išvengti fizinio atvykimo į Lietuvą. Tikimasi, kad tai paskatins ir IT gamintojus kurti pažangesnes elektroninės atpažinties priemones, kurios būtų naudojamos apsikeisti duomenimis greitai, patogiai ir saugiai. Tokie pakeitimai aktualūs verslo plėtrai

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų bei ūkinių bendrijų įstatymų pakeitimai

Nuo 2021-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 2 straipsnio pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 3 straipsnio pakeitimo įstatymas. Šių įstatymų pakeitimai atitinkamai numato, kad akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų bei ūkinių bendrijų steigimo sutartys nuo šiol suteikia teisę atsidaryti subjekto sąskaitą elektroninių pinigų įstaigoje. Anksčiau steigiamoji sutartis suteikė teisę atsidaryti tik kaupiamąją sąskaitą kredito įstaigoje.
Daugiau informacijos seminare Pažeistų civilinių teisių gynimo būdai
 
Civiline teise