Autorių teisės: Ieškovės kovos dėl netinkamo duomenų naudojimo

 

DI verslo veikloje: intelektinė nuosavybė ir saugumas
 
 

Ieškovė automobilių pardavimo skelbimų duomenų bazės savininkė prašė įpareigoti atsakovę nutraukti tęstinius ir sistemingus jos teises pažeidžiančius veiksmus – nuotraukų, VIN kodų, pardavimo kainų, ridų ir kitų duomenų perkėlimą iš ieškovės duomenų bazės bei jų naudojimą atsakovės parduodamose automobilių istorijos ataskaitose.
Nustatyta, kad ieškovė atliko esmines kiekybines ir kokybines investicijas į duomenų bazę, ir padarė išvadą, kad šiai duomenų bazei yra taikoma sui generis teisinė apsauga, o atsakovės veikla yra perkėlimas ir panaudojimas iš naujo, kaip jis suprantamas duomenų bazių teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose – Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatyme ir Duomenų bazių direktyvoje.

Teismo išaiškinimas

Teismas, remdamasi nuoseklia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika aiškinant Duomenų bazių direktyvos nuostatas, išaiškino, kad duomenų bazių gamintojo sui generis teisių apsaugos sistema yra grindžiama išimtinai investicijų apsaugos principu. Taigi į šį teisinio reglamentavimo tikslą turi būti atsižvelgiama sprendžiant dėl duomenų bazių gamintojų interesams teikiamos apsaugos ribų. ESTT praktikoje nurodoma, kad, sprendžiant dėl duomenų bazių gamintojo teisių pažeidimo, turi būti kuo visapusiškiau įvertintas pažeidimo kontekstas, įvertinant žalą, padarytą esminėms duomenų bazės gamintojo investicijoms.

Padaryta išvadą, kad duomenų bazių gamintojo sui generis teisių pažeidimo konstatavimas neatsiejamas nuo būtinybės nustatyti grėsmę šių teisių savininko investicijoms, jų susigrąžinimui. Taigi ginčą dėl duomenų bazių gamintojo sui generis teisės pažeidimo sprendžiantis teismas turi nustatyti:

  • ar įvyko esminės (kiekybiniu ar kokybiniu požiūriu) duomenų bazės dalies perkėlimas ar panaudojimas; ir
  • ar dėl tokio perkėlimo ar panaudojimo padaroma žala duomenų bazės gamintojo investicijoms – kyla grėsmė galimybei susigrąžinti šias investicijas įprastai naudojantis nagrinėjama duomenų baze.

Žala duomenų bazės gamintojo investicijoms nėra preziumuojama, ji turi būti nustatyta, taikant pakankamo tikėtinumo kriterijų (kaip konkrečiai pasireiškia grėsmė investicijoms). Duomenų bazės gamintojui tenka pareiga pateikti įrodymus ir argumentus, kaip atsakovo veiksmai gali kelti grėsmę jo pajamoms iš duomenų bazės naudojimo. Siekdamas nustatyti, ar yra grėsmė duomenų bazės gamintojo investicijoms, teismas turėtų ištirti, iš kokio duomenų bazės naudojimo duomenų bazės gamintojas gauna pajamų ir ar duomenų bazės panaudojimas naujam tikslui daro įtaką įprastam duomenų bazės naudojimui.

DI verslo veikloje: intelektinė nuosavybė ir saugumas