Artūras Kapitanovas

Artūras Kapitanovas

Artūras Kapitanovas. Įvykdyta reforma sumažino Lietuvos gyventojų tiesioginę paramą paramos gavėjams

Publikuota: 2020-10-07

Registracija į „Aktualios mokesčių ir apskaitos naujovės 2020- 2021 m.” seminarą

2018 metų pabaigoje buvo priimti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriame pakeisti GPM tarifai, susiję su darbo užmokesčio apmokestinimu: tarifas buvo padidintas nuo 15 proc. iki 20 proc., o paramos gavėjams tarifas sumažintas nuo 2 proc. iki 1,2 proc. Valdžia visus paramos gavėjus ramino, kad paramos sumos nemažės, nes tai tik skaičiavimo pasikeitimas. Tais metais paramos gavėjai paramą gavo pagal 2018 metais gyventojų sumokėtą GPM, o 2020 metais turi gauti už 2019 metais sumokėtą GPM.

Tarifo padidėjimas didelės tiesioginės įtakos darbuotojų darbo užmokesčiui neturėjo, nes tai buvo tik skaičių pasikeitimas. Nuo 2019 m. sausio 1 d. turėjo visos algos indeksuotis koeficientu 1,289 karto.
Tuo pačiu metu buvo pakeistas ir minėto įstatymo 34 straipsnis, kuriame numatyta, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas gali skirti savo GPM kaip paramą pelno nesiekiančioms įmonėms (mokykloms, darželiams, religinėms bendruomenėms, gydymo įstaigoms ir t.t.). Iki 2018 metų pabaigos buvo numatyta, kad galima skirti 2 proc. paramą, o nuo 2019 m. sausio 1 d. – 1,2 proc.

2018 metų skaičiavimai

Noriu pasitelkti paprastus pavyzdžius. 2018 metais Lietuvos gyventojas uždirbo 10 000 Eur, iš kurių buvo išskaityta 1 500 Eur GPM (10 000 x 15 proc.).
Tas pats gyventojas gavo nuomos pajamų 5 000 Eur, dividendų – 5 000 Eur, turto pardavimo pajamų, atėmus sąnaudas – 5 000 Eur, palūkanų, kurias reikėjo apmokestinti 1 000 Eur. Nuo šių pajamų buvo paskaičiuota 2400 Eur GPM (16 000 x 15 proc.).
Per 2018 metus Lietuvos gyventojas sumokėjo valstybei 3 900 Eur GPM. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė paramos gavėjui, kurį nurodė gyventojas – 78 Eur (3900 x 2 proc.).

2019 metų skaičiavimai

2019 metais Lietuvos gyventojas gavo tas pačias pajamas kaip ir 2018 metais, t.y. uždirbo 12 890 Eur (pagal įstatymą indeksuota 1,289), iš kurių buvo išskaityta 2 578 Eur GPM (12 890 x 20 proc.).
Tas pats gyventojas gavo nuomos pajamų 5 000 Eur, dividendų – 5 000 Eur, turto pardavimo pajamų, atėmus sąnaudas – 5 000 Eur, palūkanų, kurias reikėjo apmokestinti 1 000 Eur. Nuo šių pajamų buvo paskaičiuota 2 400 Eur GPM (16 000 x 15 proc.).
Per 2019 metus Lietuvos gyventojas sumokėjo valstybei 4 978 Eur. Valstybinė mokesčių inspekcija perves paramos gavėjui, kurį nurodė gyventojas, 59,74 Eur (4 978 x 1,2 proc.).

Kaip bus iš tiesų

Šis pavyzdys rodo, kad paramos dydis 2020 metais sumažės, lyginant su 2019 metais. Tai reiškia, kad gaus 18,26 Eur arba 23 proc. mažiau. Šis skirtumas susidaro dėl to, kad Lietuvos gyventojas gauna ir kitas pajamas, kurios apsimokestina 15 proc. GPM ir 2018 metais, ir 2019 metais. Nuo šių pajamų sumokėto GPM 2018 metais paramos gavėjams buvo skirti 2 proc., o 2019 metais – 1,2 proc.
Gal ne pelno siekiančių įmonių netektis bus mažesnė, nei pagal paskaičiavimus. Tam yra keletas priežasčių: darbo užmokestis 2019 metais buvo didesnis. Taip pat kai kuriems gyventojams, gaunantiems didelius darbo užmokesčius, tarifas yra didesnis. Viršijus 136 344 Eur yra 27 proc., o nuo 2020 m. – 32 proc.
Taigi galime daryti išvadą, jog 2018 metais įvykdyta reforma sumažino Lietuvos gyventojų tiesioginę paramą paramos gavėjams.

GPM įstatymo 34 str.

Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 1,2 procento pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procento mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.

Registracija į „Aktualios mokesčių ir apskaitos naujovės 2020- 2021 m.” seminarą