Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis

Apie pirkimo PVM pagal kasos aparatų kvitų kopijas įtraukimą į pirkėjo PVM atskaitą

Publikuota: 2024-02-29

Jeigu situacija tokia, kad pirkėjas kreipiasi į pardavėją dėl degalų kvito kopijos išdavimo, kuomet pirkėjui kasos aparatu suformuotas ir išspausdintas bei visą privalomą informaciją turintis kvitas jau buvo išduotas po atliktos pirkimo operacijos, ką tuomet reikia žinoti apie pirkimo PVM?

Pagal PVMĮ 58 straipsnio 1 dalies, 64 straipsnio 1 dalies nuostatas, PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo PVM už įsigytas prekes (paslaugas), jeigu šios prekės (paslaugos) yra skirtos naudoti PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (PVM apmokestinamam prekių tiekimui (paslaugų teikimui)) ir PVM mokėtojas turi jam (kaip prekių (paslaugų) pirkėjui) išrašytas prekių (paslaugų) PVM sąskaitas faktūras, kuriose PVM suma išskirta ir nurodyti kiti PVMĮ PVM sąskaitoms faktūroms nustatyti privalomi rekvizitai.

Pagal PVMĮ 64 straipsnio 2 dalies nuostatas, į PVM atskaitą pirkimo PVM suma gali būti įtraukiama tik tada, kai PVM mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą, o jeigu PVM sąskaita faktūra, kuri yra rašytinė, yra prarasta, – sandorio šalių arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją. Pagal PVMĮ 78 straipsnio 5 dalies nuostatas, apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Į registrus turi būti įtraukiamos visos išrašytos, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros, išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVMĮ 80 straipsnio 7 dalyje.

Be to, PVMĮ 80 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad, parduodant prekes ir paslaugas mažmeninėje degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) prekyboje, kasos aparato kvitas pripažįstamas PVM sąskaita faktūra, jeigu jis atitinka PVMĮ 80 straipsnio 7 dalyje nurodytas sąlygas (kai jame nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją).

Vadinasi, teisės aktai nenustato PVM sąskaitos faktūros formos. Taigi, jei prarasto kasos aparato kvito, kuris laikomas PVM sąskaita faktūra, kopija pirkėjui šalių susitarimu ar teisės aktų nustatyta tvarka bus pateikta kita forma, tačiau joje bus nurodyta visa PVMĮ 80 straipsnio 7 dalyje nustatyta informacija, pagal tokią kvito kopiją pirkėjas, PVM mokėtojas, turės teisę traukti į PVM atskaitą, pavyzdžiui, mažmeninėje degalų prekyboje įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM, jei įsigytos prekės (paslaugos) bus skirtos jo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Be to, pirkėjas, PVM mokėtojas, kvito kopijos duomenų neturės traukti į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą (i.SAF).

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: