Laura Hamidova. 3 darbuotojų veiklos rodikliai, kuriuos būtina matuoti?

Publikuota: 2023-01-12

 

 

Darbuotojo veiklos vertinimas – tai darbuotojo tam tikro laikotarpio įvertinimas per jo darbo stebėjimą ir metinį pokalbį. Darbo veiklos stebėjimas padeda personalo skyriui įvertinti darbuotojų veiklą, taip pat nustatyti problemas organizacijoje ir sudaryti mokymo ar paaukštinimo planą. Veiklos valdymas buvo sukurtas siekiant padidinti įmonės našumą. Kiekviena organizacija yra skirtinga, todėl nėra vieno visiems tinkamo požiūrio. Tačiau yra keletas bendrų darbuotojų veiklos vertinimo rodiklių, kurie gali padėti geriau įvertinti našumą. Šie rodikliai, naudojami kartu su kokybinėmis veiklos apžvalgomis, gali pateikti tikslesnį našumo įvertinimą.

Pažvelkime į 3 pagrindinius darbuotojų veiklos rodiklius:

1 rodiklis: darbo efektyvumas

Darbuotojai turėtų turėti galimybę nustatyti prioritetus, kad darbai būtų atlikti kuo efektyviau. Tam reikia, kad jie gerai suprastų turimą laiką ir išteklius, kad galėtų laiku atlikti savo darbą. Be to, darbuotojai turėtų turėti galimybę įvertinti, kaip efektyviai buvo atliktas darbas, stebėti praleistus terminus arba nustatyti prastai atliktus darbus, kurie atsirado dėl terminų užsikimšimo.

Nors kokybė visada nusveria kiekybę, bendras efektyvumas yra geriausias darbuotojo veiklos rodiklis. Efektyvumas – tai rezultatas, kurį gaunate už tam tikras įdėtas pastangas, ir turi didelę įtaką visai verslo sėkmei.

2 rodiklis: darbo kokybė

Darbuotojo darbo kokybė yra labai svarbi. Prasta kokybė gali sukelti klientų praradimą arba prastesnės kokybės produktus. Todėl prasminga tai įtraukti kaip svarbų darbuotojų veiklos valdymo rodiklį. Kokybės rodiklis turi būti sinchronizuojamas su darbuotojo atliekamu darbu. Kas ir kaip jis matuojamas, priklauso nuo pramonės ir konkrečių darbuotojo pareigų bei užduočių. Aplinkoje, kur svarbus produktyvumas, kokybę galima įvertinti pagal pakartotinų darbų procentą.

Kodėl kokybė yra svarbi? Darbuotojai, kurių darbo kokybė prasta, gali sukelti nusivylimą tiek klientams, tiek bendradarbiams. Be to, šiems darbuotojams gali būti sunku pasiekti savo veiklos tikslus, nes jų darbo kokybė neatitinka standartų. Kai tai ištaisoma, jie gali lengviau pasiekti savo tikslus. Taigi gebėjimas įvertinti komandos nario darbo kokybę yra labai naudingas.

3 rodiklis: komandinis darbas

Komandinis darbas šiandien yra pagrindinis daugelio organizacijų veiklos rodiklis. Svarbus bruožas yra ugdyti komandinio darbo kultūrą ir padėti komandai geriau dirbti sprendžiant sudėtingą problemą ir ją sprendžiant kaip grupei.

Ieškokite darbuotojo kuris yra komandos žaidėjas, tai savybė, kuri dažnai nepastebima. Kaip tai pasireiškia praktikoje? Pavyzdžiui, dirbant su kitomis komandomis, kai pasiūlai pagalbą kitam komandos nariui; noras bendradarbiauti su komanda; mentoriavimas mažiau patyrusiems komandos nariams; arba savanoriškas dalyvavimas sudėtinguose projektuose.

Kaip galima pamatuoti komandinį darbą? Komandinis darbas nėra kiekybinis rodiklis. Tačiau yra būdų tai pamatuoti. Pavyzdžiui, HR gali naudoti pulso tyrimus. Pulso tyrimai matuoja įvykių, tiek mažų, tiek didelių, poveikį. Tai suteikia organizacijoms laisvę matuoti viską, ką, jų nuomone, svarbu reguliariai matuoti. Pulsinės apklausos gali būti naudojamos siekiant paskatinti darbuotojus patiems pranešti apie įvykius, padėjusius savo komandos draugams, arba prašyti atsiliepimų į klausimus, pvz., „kam norėtumėte padėkoti už tai, kad pasiekėte daugiau šiais metais?

Yra daug daugiau rodiklių, kurie matuoja darbuotojų veiklą, aukščiau pateikti yra tik keletas iš jų. Galų gale, darbdaviai ir darbuotojai yra ne tik ištekliai, kuriuos reikia „vartoti“, bet ir žmonės, kurių vertė negali būti išmatuota skaičiais ir detalėmis. Joks rodiklis neparodo absoliučiai visko. Tai turi būti kokybinių ir kiekybinių priemonių derinys. Organizacija turi išbandyti įvairius darbuotojų rodiklius ir pasirinkti tinkamiausius darbuotojams ir įmonei.