2020 m. AVNT atliko 100 finansinių ataskaitų (FA) kokybės analizę.

Patalpinta 2021-02-05

Daugiausia dėmesio skirta aiškinamajame rašte pateiktos informacijos kokybės pagal 6-ąjį VAS analizei, kuriame pateikiama informacija, kad būtų geriau paaiškinti FA pateikti duomenys ir atskleidžiama papildoma jose nepateikta reikšminga informacija. Taip pat vertinta: ar įmonių FA paruoštos pagal VAS ir ar buvo laikytasi ĮFAĮ nuostatų: tinkamo FA rinkinio pasirinkimo, privalomo audito atlikimo ir FA pasirašymo.

AVNT atsižvelgdama į pasikartojančias klaidas paruošė rekomendacijas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį kiekvienoje aiškinamojo rašto dalyje. Be to, AVNT yra paruošusi mažų įmonių pavyzdinę aiškinamojo rašto formą.

Išsamiau su FA kokybės tyrimu susipažinkite paspaudę šią nuorodą