Mokymai

Privatus Viešasis

Mokymų forma Organizacija Pavadinimas Lektorius Data, miestas Kaina be PVM
seminarai PrivatusViešasis Dokumentų valdymo naujovės, aktualijos. Elektroninių dokumentų valdymas šiuolaikinėje įmonėje (įstaigoje) R. Grigonienė 2015-03-05, Vilnius
70.00 - 78.00 Eur
241.70 - 269.32 Lt
seminarai Privatus 2015 m. PVM taisyklės elektroninėms, telekomunikacijų bei televizijos ir radijo transliavimo paslaugoms K. Jogminaitė 2015-03-06, Vilnius
80.00 Eur
276.22 Lt
seminarai Privatus Konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimas: praktiniai ir probleminiai klausima V. Banienė 2015-03-16, Vilnius
110.00 - 119.00 Eur
379.81 - 410.88 Lt
seminarai Privatus Teisingas pinigų srautų ataskaitos sudarymas pagal VAS V. Banienė 2015-02-27, Vilnius
90.00 - 99.00 Eur
310.75 - 341.83 Lt
seminarai PrivatusViešasis Darbo teisės aktualijos: teisinio reguliavimo naujovės ir laukiami pokyčiai, teismų praktikos pavyzdžiai D. Petrylaitė 2015-03-03, Vilnius
2015-03-16, Kaunas
90.00 - 99.00 Eur
310.75 - 341.83 Lt
seminarai PrivatusViešasis Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų T. Seikalis 2015-03-17, Vilnius
70.00 Eur
241.70 Lt
seminarai PrivatusViešasis Labdaros ir paramos telkimas (angl. fundraising) R. Vainienė 2015-03-12, Vilnius
90.00 - 99.00 Eur
310.75 - 341.83 Lt
seminarai PrivatusViešasis Statybos dalyvių teisinė atsakomybė: ko moko teismų praktika? S. Mitkus 2015-03-09, Vilnius
80.00 Eur
276.22 Lt
seminarai Privatus LR turizmo įstatymo pakeitimai ir turizmo teisės aktualijos E. Rusinas 2015-02-20, Vilnius
80.00 Eur
276.22 Lt
seminarai PrivatusViešasis Aktualios sutarčių teisės problemos: teismų praktikos aktualijos Europos Sąjungos kontekste (UNIDROIT ir DCFR principai) S. Palevičienė 2015-03-20, Vilnius
100.00 - 109.00 Eur
345.28 - 376.36 Lt
seminarai PrivatusViešasis Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir problemos L. Markauskas 2015-03-25, Vilnius
90.00 - 99.00 Eur
310.75 - 341.83 Lt
seminarai Privatus Finansinės būklės įvertinimas ir prognozavimas A. Vasiliauskaitė 2015-02-11, Vilnius
100.00 - 109.00 Eur
345.28 - 376.36 Lt
seminarai Privatus PVM: paslaugų teikimo vietos aspektai. Kada skaičiuoti PVM Lietuvoje, o kada paslaugos ne PVM objektas? K. Jogminaitė 2015-02-05, Vilnius
90.00 Eur
310.75 Lt
seminarai Privatus Vairuotojų darbo laiko apskaita J. Navikienė 2015-02-12, Vilnius
2015-02-23, Klaipėda
2015-02-25, Kaunas
70.00 Eur
241.70 Lt
seminarai Viešasis Partnerystės ir koncesijų sutarčių apskaita pagal VSAFAS ir parodymas finansinėse atskaitomybėse N. Kobzevienė 2015-03-04, Vilnius
65.00 - 73.00 Eur
224.43 - 252.05 Lt
seminarai Viešasis Finansinės atskaitomybės parengimas už 2014 m. pagal VSAFAS N. Kobzevienė 2015-02-17, Vilnius
2015-02-24, Kaunas
65.00 - 73.00 Eur
224.43 - 252.05 Lt
seminarai Viešasis Apskaita pagal VSAFAS. Neatitikimų nustatymas finansinės atskaitomybės formose ir Didžiojoje knygoje N. Kobzevienė 2015-02-10, Vilnius
65.00 - 73.00 Eur
224.43 - 252.05 Lt
seminarai Viešasis Savivaldybių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės parengimas Akcija! N. Kobzevienė 2015-02-27, Vilnius
60.00 - 68.00 Eur
207.17 - 234.79 Lt
seminarai Viešasis Investicinių projektų apskaita N. Kobzevienė 2015-03-13, Vilnius
55.00 Eur
189.90 Lt
seminarai Viešasis Pinigų srautų ataskaitos pagal VSAFAS sudarymas N. Kobzevienė 2015-02-13, Vilnius
55.00 Eur
189.90 Lt
seminarai PrivatusViešasis Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2015 m. D. Jotka 2015-02-09, Vilnius
60.00 Eur
207.17 Lt
konsultacijos_internetu Privatus Ekspertų rekomendacijos buhalteriams 2015 m.: mokesčiai, apskaita, deklaravimas (konsultacija internetu) Konsultacija internetu A. Kapitanovas,
D. Jotka
2015-02-04, Visoje Lietuvoje
18.00 Eur
62.15 Lt
konsultacijos_internetu Privatus Reikalavimai įmonių 2014 m. finansinei atskaitomybei: apmokestinimas, apskaita, ataskaitų rengimas (konsultacija internetu) Konsultacija internetu A. Kapitanovas 2015-03-04, Visoje Lietuvoje
2015-03-30, Visoje Lietuvoje
18.00 Eur
62.15 Lt
konsultacijos_internetu PrivatusViešasis Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2015 m. (konsultacija internetu) Konsultacija internetu D. Jotka 2015-02-12, Visoje Lietuvoje
18.00 Eur
62.15 Lt
konsultacijos_internetu Privatus Mažųjų bendrijų apskaita ir atskaitomybės teikimas (konsultacija internetu) Konsultacija internetu J. Navikienė 2015-02-25, Visoje Lietuvoje
18.00 Eur
62.15 Lt
konsultacijos_internetu Privatus Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita: praktika, patarimai, euro įvedimo įtaka (konsultacija internetu) Konsultacija internetu J. Navikienė 2015-01-30, Visoje Lietuvoje Registracija baigta
18.00 Eur
62.15 Lt
seminarai Privatus Naujausia teismų praktika krovinių vežimo srityje: sutarčių sudarymas, ginčai ir atsakomybės draudimas M. Šimkūnas,
A. Buta,
Š. Siudikas
2015-03-10, Vilnius
90.00 - 99.00 Eur
310.75 - 341.83 Lt
seminarai Viešasis Komandiruočių išlaidų apskaita ir apmokestinimas viešajame sektoriuje N. Kobzevienė 2015-02-06, Vilnius
60.00 - 68.00 Eur
207.17 - 234.79 Lt
seminarai Privatus Muitinės atliekami patikrinimai bei iš jų kylantys ginčai L. Markevičienė 2015-03-31, Vilnius
85.00 Eur
293.49 Lt
seminarai PrivatusViešasis Socialinių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ypatumai. Naujausių pakeitimų taikymas nuo 2015 m. J. Navikienė 2015-02-18, Vilnius
70.00 - 78.00 Eur
241.70 - 269.32 Lt
seminarai PrivatusViešasis Darbo užmokesčio sveikatos priežiūros įstaigose apskaičiavimas ir apskaita. Naujausi pakeitimai J. Navikienė 2015-02-19, Vilnius
70.00 - 78.00 Eur
241.70 - 269.32 Lt
seminarai Privatus Finansinių ataskaitų „skaitymo“ ypatumai J. Navikienė 2015-03-04, Vilnius
80.00 - 89.00 Eur
276.22 - 307.30 Lt
seminarai Privatus Turizmo įmonių finansinės apskaitos ir apmokestinimo aktualūs klausimai J. Navikienė 2015-03-02, Vilnius
80.00 - 89.00 Eur
276.22 - 307.30 Lt
seminarai Privatus Mažųjų bendrijų apskaita ir atskaitomybės teikimas J. Navikienė 2015-02-20, Vilnius
70.00 - 78.00 Eur
241.70 - 269.32 Lt
seminarai Privatus Finansinių ataskaitų analizė R. Vainienė,
M. Kapočius
2015-02-27, Vilnius
120.00 Eur
414.34 Lt
seminarai Privatus Reikalavimai įmonių 2014 m. finansinei atskaitomybei: apmokestinimas, apskaita, ataskaitų rengimas A. Kapitanovas 2015-02-23, Klaipėda
2015-02-24, Kaunas
2015-02-26, Vilnius
2015-03-17, Šiauliai
2015-03-18, Panevėžys
2015-03-23, Kaunas
2015-03-24, Klaipėda
2015-03-26, Vilnius
77.00 - 85.00 Eur
265.87 - 293.49 Lt
seminarai Viešasis Darbo užmokestis viešajame sektoriuje: apskaičiavimo ir apskaitos ypatumai, praktikoje kylančios problemos N. Kobzevienė 2015-02-02, Vilnius
65.00 - 73.00 Eur
224.43 - 252.05 Lt
seminarai Privatus Naujausių ABĮ pakeitimų ir euro įvedimo įtaka akcinių bendrovių reguliavimui: buhalteriniai ir teisiniai aspektai J. Navikienė,
L. Markauskas
2015-02-03, Vilnius
90.00 - 99.00 Eur
310.75 - 341.83 Lt
seminarai PrivatusViešasis Viešieji pirkimai: praktika ir naujovės D. Lileikienė 2015-02-25, Vilnius
80.00 Eur
276.22 Lt
seminarai Viešasis Metinės finansinės atskaitomybės parengimas pagal VSAFAS, įkėlimas į VSAKIS ir analizė 2015 m. N. Kobzevienė 2015-01-26, Kaunas Registracija baigta
2015-01-27, Klaipėda Registracija baigta
2015-01-28, Šiauliai Registracija baigta
2015-01-29, Panevėžys Registracija baigta
2015-01-30, Vilnius Registracija baigta
60.00 - 68.00 Eur
207.17 - 234.79 Lt
seminarai PrivatusViešasis Civilinis procesas: naujausi CPK pakeitimai, technologijų taikymas, naujausios teismų praktikos analizė A. Driukas 2015-03-19, Vilnius
99.00 Eur
341.83 Lt
seminarai PrivatusViešasis Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektai D. Lukšaitė 2015-01-28, Kaunas Registracija baigta
2015-01-30, Vilnius Registracija baigta
65.00 - 73.00 Eur
224.43 - 252.05 Lt
kursai Viešasis Apskaitos pagal VSAFAS kursai N. Kobzevienė 2015-03-03 - 2015-03-26, Vilnius
285.00 Eur
984.05 Lt
tiesioginiai_vaizdo_kursai Viešasis Apskaitos pagal VSAFAS kursai (tiesioginiai vaizdo kursai) N. Kobzevienė 2015-03-03 - 2015-03-26, Visoje Lietuvoje
285.00 Eur
984.05 Lt
kursai PrivatusViešasis Personalo valdymo kursai: nuo strategijos iki sėkmės A. Mažeikienė 2015-03-02 - 2015-03-31, Vilnius
300.00 Eur
1035.84 Lt
tiesioginiai_vaizdo_kursai PrivatusViešasis Personalo valdymo kursai: nuo strategijos iki sėkmės (tiesioginiai vaizdo kursai) A. Mažeikienė 2015-03-02 - 2015-03-31, Visoje Lietuvoje
300.00 Eur
1035.84 Lt
tiesioginiai_vaizdo_kursai PrivatusViešasis Pridėtinės vertės mokesčio kursai: reglamentavimas, apmokestinimas, praktika (tiesioginiai vaizdo kursai) D. Jotka 2015-02-17 - 2015-02-26, Visoje Lietuvoje
110.00 Eur
379.81 Lt
kursai PrivatusViešasis Pridėtinės vertės mokesčio kursai: reglamentavimas, apmokestinimas, praktika D. Jotka 2015-02-17 - 2015-02-26, Vilnius
110.00 Eur
379.81 Lt
seminarai Privatus Pelno nesiekiančios įmonės: naujausi apskaitos ir atskaitomybės reikalavimai nuo 2015 m. A. Gaudutytė,
A. Kapitanovas
2015-02-18, Kaunas
2015-02-19, Vilnius
75.00 - 83.00 Eur
258.96 - 286.58 Lt
tiesioginiai_vaizdo_kursai Privatus Apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai (tiesioginiai vaizdo kursai) 2015-02-21 - 2015-05-30, Visoje Lietuvoje
2015-03-16 - 2015-05-20, Visoje Lietuvoje
370.00 Eur
1277.54 Lt
kursai Privatus Apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai 2015-02-21 - 2015-05-30, Vilnius
2015-02-24 - 2015-04-28, Šiauliai
2015-03-16 - 2015-05-20, Vilnius
370.00 Eur
1277.54 Lt
tiesioginiai_vaizdo_kursai Privatus Darbo užmokesčio apskaitos kursai (tiesioginiai vaizdo kursai) 2015-02-10 - 2015-02-17, Visoje Lietuvoje
140.00 Eur
483.39 Lt
kursai Privatus Darbo užmokesčio apskaitos kursai 2015-02-10 - 2015-02-17, Vilnius
140.00 Eur
483.39 Lt
tiesioginiai_vaizdo_kursai Privatus Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai pažengusiems (tiesioginiai vaizdo kursai) 2015-02-24 - 2015-04-02, Visoje Lietuvoje
370.00 Eur
1277.54 Lt
kursai Privatus Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai pažengusiems 2015-02-24 - 2015-04-02, Vilnius
370.00 Eur
1277.54 Lt
tiesioginiai_vaizdo_kursai Privatus Biuro administravimo kursai (tiesioginiai vaizdo kursai) 2015-03-30 - 2015-05-13, Visoje Lietuvoje
285.00 Eur
984.05 Lt
kursai Privatus Biuro administravimo kursai 2015-03-30 - 2015-05-13, Vilnius
285.00 Eur
984.05 Lt
kursai PrivatusViešasis Excel kursai pažengusiems (buhalteriams, finansininkams, vadybininkams) 2015-02-24 - 2015-03-10, Vilnius
2015-03-17 - 2015-03-31, Kaunas
2015-03-24 - 2015-04-07, Vilnius
110.00 Eur
379.81 Lt

Produktai

Pavadinimas Trumpas aprašymas Kaina be PVM
Darbą palengvinančių priemonių rinkinys Darbą palengvinančių priemonių rinkinį sudaro: iApskaitos menas, iSeminarai ir eBlankai.lt ... 406.92 Eur
1405 Lt
eBlankai.lt (prenumeratos pratęsimas) eBlankai.lt - tai internetinė dokumentų duomenų bazė, kurioje rasite dažniausiai įmonės veikloje naudojamų dokumentų ir formų šablonus. ... 130.33 Eur
450 Lt
eBlankai.lt (prenumeruojant pirmą kartą) eBlankai.lt - tai internetinė dokumentų duomenų bazė, kurioje rasite dažniausiai įmonės veikloje naudojamų dokumentų ir formų šablonus. ... 249.07 Eur
860 Lt
iApskaitos menas „iApskaitos menas“ – keletą kartų per savaitę atnaujinama teisės aktų ir jų išaiškinimų, komentarų duomenų bazė, specialiai pritaikyta buhalteriams. ... 95.57 Eur
330 Lt
iApskaitos menas (biudžetinėms įstaigoms) Elektroninis sąvadas, kuriame pateikiami biudžetinėms įstaigoms aktualūs apskaitą, mokesčius, darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai, jų istorija ir naujausi pakeitimai ... 49.24 Eur
170 Lt
Apskaitos politika pelno siekiantiems vienetams Programa "Apskaitos politika" Jums padės lengvai ir greitai pagal VAS reikalavimus parengti savo įmonės: individualią apskaitos politiką (18 apskaitos metodikų); individualias finansinės atskaitomybės formas; individualias organizacines apskaitos tvarkas; individualų sąskaitų planą ... 121.35 Eur
419 Lt
Apskaitos politika pelno nesiekiantiems vienetams (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas) Priemonė, padėsianti Jums parengti individualią pelno nesiekiančios įmonės apskaitos politiką. Ši programa tiks visiems pelno nesiekiantiems vienetams, išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas ... 96.15 Eur
332 Lt
Pinigų srautai Parenkite pinigų srautų ataskaitą netiesioginiu būdu greitai ir tiksliai: parengta pagal VAS reikalavimus; paprasta naudotis; loginė ataskaitos rengimo kontrolė; atsižvelgiama į Jūsų įmonės apskaitos politiką ... 86.60 Eur
299 Lt

Leidiniai

Pavadinimas Aprašymas Kaina be PVM
Naujausi teisės aktų pakeitimai, žinotini buhalteriui: euras, Darbo kodeksas, mokesčiai - Parengtų ir priimtų teisės aktų, susijusių su euro įvedimu, apžvalga; - Keistini teisės aktai: kokių pakeitimų dar sulauksime mokesčių apskaitos srityje; - Grynųjų pinigų operacijų valdymas pereinamuoju laikotarpiu; - Apskaitos dokumentų keitimas ir pritaikymas eurui. Dvigubas kainų nurodymas apskaitos dokumentuose pereinamuoju laikotarpiu; - Darbo sutartys – ar tikrai nieko nekeisime? - Civilinės sutartys – […] ... 8,69 Eur
27.62 Lt
Įmonių 2014 m. finansinės atskaitomybės rengimo ypatumai. Euro įvedimo įtaka apskaitai ir finansinėms ataskaitoms Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas: - Pelno mokesčio reglamentavimo ir deklaravimo naujovių apžvalga; - Pelno mokesčio įstatymo komentaro naujovės; -Pelno mokesčio PLN204 deklaracijos pildymo probleminių klausimų analizė; - Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas; - Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas; - Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimas; - Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo tvarka; - Euro […] ... 8.69 Eur
30.00 Lt
Naudingų skaičių rinkinys Šiame rinkinyje rasite pagalbinio pobūdžio informaciją, naudojamą kasdieniame buhalterio darbe. ... 5.79 Eur
19.99 Lt
Auditoriaus patarimai apie GPM Leidinyje pateiktos įvairios schemos, lentelės, kurios apibūdina gyventojų pajamų mokesčio bazę, mokėtojus, tarifus, mokesčiu neapmokestinamas pajamas. ... 5.79 Eur
19.99 Lt
Pelno mokestis: schemos. rekomendacijos, procedūros Leidinyje pateiktos įvairios schemos, lentelės, kurios apibūdina leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus, pelno mokesčio tarifus, investicinio projekto vykdymą, taip pat nurodomi įvairūs pavyzdžiai. ... 5.79 Eur
19.99 Lt
Akcinių bendrovių įstatymas. Aktuali redakcija nuo 2014-09-01 Akcinių bendrovių įstatymas yra vienas svarbiausių teisės aktų, reglamentuojančių uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą ir likvidavimą, akcininkų teises ir pareiga ... 4.05 Eur
13.98 Lt
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Aktuali redakcija nuo 2014-09-01 UAB „Mokesčių srautas“ leidžiamame Darbo kodekso variante pateikiama ne tik aktuali šio darbo teisės akto redakcija, bet ir anksčiau galiojusios redakcijos, kas leidžia palyginti abu teisės normos variantus. ... 3.69 Eur
12.74 Lt
Dokumentų rengimas tvarkymas ir apskaita. Taisyklės ir pavyzdžiai Knyga atnaujinta pagal naujausius teisės aktų pasikeitimus įsigaliojusius 2013 m. rugsėjo mėnesį. Atnaujintoje knygoje pateikiami dokumentų pavyzdžiai, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės, pareiginiai nuostatai ... 11.58 Eur
39.98 Lt
Pavyzdinių sutarčių komplektas 4-asis leidimas ir 4-ojo leidimo papildymas. Komplektas naudingas visiems, kurie sudarinėja sutartis. Perkant komplektą, taikome 25% nuolaidą. ... 10.17 Eur
35.11 Lt
Pavyzdinės sutartys 4-asis leidimas. Knygoje pateikiamos pirkimo-pardavimo, nuomos ir panaudos, rangos, paslaugų teikimo, kreditavimo ir atsiskaitymo bei kitos sutartys. ... 5.86 Eur
20.23 Lt
Pavyzdinės sutartys 4-ojo leidimo papildymas. Knygoje pateikiamos pirkimo-pardavimo, nuomos ir panaudos, rangos, jungtinės veiklos, paslaugų teikimo, vežimo, darbo, kreditavimo ir atsiskaitymo bei kitos sutartys. ... 7.82 Eur
27.00 Lt
Microsoft office 2007 sistemos pagrindai: MS WORD Tai 2-oji (papildyta ir pataisyta) knygos laida. MS Word vartotojų entuziastingai sutikta, todėl 2008 m. pakartotinai išleista. Knygoje pateikta medžiaga padės savarankiškai išmokti naudotis kompiuterio programine tekstų apdorojimo įranga ... 5.08 Eur
17.54 Lt
Teisinių paslaugų marketingas. Klientų elgsena pasirenkant advokatą ir advokato vertę kuriantys veiksniai. Ši knyga apie tai, kaip veikti teisinių paslaugų teikėjui rinkoje. ... 15.68 Eur
54.14 Lt
Tarptautinis verslas. Tatptautinės vadybos įvadas Vadovėlyje nagrinėjamos šiuolaikiniam tarptautiniam verslui bei jo raidai būdingos problemos ir aktualijos. ... 8.34 Eur
28.80 Lt
Kompetencijas ugdančių žaidimų sąvadas Pristatome Jums pirmąjį Lietuvoje kompetencijas ugdančių žaidimų sąvadą, kurį galėsite panaudoti: mokymų metu, formuodami komandą, įmonėje kuriant jaukią, kūrybišką, darbui palankią atmosferą, įmonės išvykų, švenčių metu. ... 151.45 Eur
522.93 Lt
Postmodernios kūrybinės strategijos versle Metodai, padedantys nuolat sistemiškai tobulinti įmonės veiklą visuose jos lygmenyse: strateginiame, taktiniame ir operatyvios veiklos. ... 39.86 Eur
137.63 Lt
Kaip įvesti tvarką įmonėje ir asmeniniame gyvenime, netampant diktatoriumi? Tvarka verslo ir karjeros sėkmei. Tvarka vadybininko, vadovo asmeniniame gyvenime, paslaugų, gamybos, prekybos įmonės veikloje. ... 53.14 Eur
183.48 Lt
Finansų vadyba Knyga parengta pagal aukštųjų neuniversitetinių studijų kurso programą ir skirta studijuojantiems buhalterinę apskaitą bei verslo vadybą ... 4.30 Eur
14.85 Lt
Nuogas biržos prekeivis. Kaip bet kas, prekiaudamas akcijomis biržoje, gali užsidirbti pinigų Knygoje paprasta, žaisminga, bet kartu informatyvia bei lengvai suprantama kalba supažindinama su prekybos biržoje pagrindais ... 11.73 Eur
40.50 Lt
Sergančiųjų girnelės – šlaunies sindromu kineziterapija Šis leidinys parengtas studentams, studijuojantiems kineziterapija. Leidinys bus naudingas ir kitiems specialistams, dirbantiems reabilitacijos srityje. ... 3.91 Eur
13.50 Lt