Mokymai

Privatus Viešasis

Mokymų forma Organizacija Pavadinimas Lektorius Data, miestas Kaina be PVM
seminarai Privatus Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių gamintojų ir importuotojų pareigos, atsakomybė, gaminių apskaita, mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas P. Baltusevičius 2014-12-08, Vilnius
290 - 320 Lt
83.99 - 92.68 Eur
seminarai Privatus 0 proc. PVM tarifo praktinis taikymas ir pagrindimas K. Jogminaitė 2014-12-05, Vilnius
280 Lt
81.09 Eur
seminarai Viešasis Valstybės tarnyba ir darbo santykiai: teisinio reguliavimo ypatumai, aktuali teismų praktika ir žinotini aspektai įvedant eurą D. Petrylaitė 2014-12-03, Vilnius
260 - 290 Lt
75.30 - 83.99 Eur
seminarai Viešasis Teisėkūros procesas: teisės aktų sistema, teisėkūros proceso problemos ir naujausi pakeitimai G. Mesonis 2014-11-24, Vilnius
290 Lt
83.99 Eur
seminarai Privatus Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų apskaita ir mokesčiai J. Navikienė 2014-12-15, Kaunas
290 - 320 Lt
83.99 - 92.68 Eur
seminarai Privatus Apskaitos politikos rengimas, keitimas ir įtaka finansinėms ataskaitoms V. Banienė 2014-12-15, Vilnius
280 Lt
81.09 Eur
seminarai PrivatusViešasis Dalykinis protokolas ir etiketas D. Gaidys 2014-11-14, Vilnius
350 Lt
101.37 Eur
seminarai Viešasis Turto, įsipareigojimų nuvertėjimo, grynojo turto apskaita pagal VSAFAS, praktinis taikymas N. Kobzevienė 2014-12-09, Vilnius
260 - 290 Lt
75.30 - 83.99 Eur
seminarai akcija PrivatusViešasis Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita. Teisinė problematika Akcija! J. Navikienė,
M. Mikalopas
2014-12-03, Kaunas
2014-12-04, Klaipėda
2014-12-11, Vilnius
290 - 320 Lt
83.99 - 92.68 Eur
seminarai Privatus Bankroto ir restruktūrizavimo teisinių santykių problemos. Bankroto proceso esminiai pasikeitimai nuo 2015 m. Susikurkite seminaro programą E. Langys,
J. Zaronskis,
V. Ramanauskaitė
2014-12-12, Vilnius
320 - 350 Lt
92.68 - 101.37 Eur
seminarai PrivatusViešasis Asmens duomenų apsauga: probleminiai klausimai, naujausia praktika, ES reglamento projektas J. Zaleskis 2014-11-11, Vilnius
320 - 350 Lt
92.68 - 101.37 Eur
seminarai PrivatusViešasis Dokumentų valdymo aktualijos buhalteriams R. Grigonienė 2014-11-05, Kaunas
2014-11-06, Vilnius
260 - 290 Lt
75.30 - 83.99 Eur
seminarai Viešasis Ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus ir atsargų apskaita pagal VSAFAS N. Kobzevienė 2014-11-26, Vilnius
260 - 290 Lt
75.30 - 83.99 Eur
seminarai Viešasis Finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS sudarymas N. Kobzevienė 2014-11-19, Vilnius
260 - 290 Lt
75.30 - 83.99 Eur
seminarai Privatus Transporto įmonių mokesčių apskaičiavimo ir apskaitos vedimo praktinė analizė J. Navikienė 2014-11-12, Klaipėda
2014-11-13, Kaunas
2014-11-18, Vilnius
290 - 320 Lt
83.99 - 92.68 Eur
seminarai Privatus Gamybinių įmonių finansinės apskaitos ir apmokestinimo aktualūs klausimai J. Navikienė 2014-11-03, Kaunas
2014-11-07, Klaipėda
2014-11-14, Vilnius
290 - 320 Lt
83.99 - 92.68 Eur
seminarai Privatus Konsoliduotųjų ataskaitų sudarymas pagal Verslo apskaitos standartus (pažengusiems) V. Banienė 2014-11-10, Vilnius
350 - 380 Lt
101.37 - 110.06 Eur
seminarai Privatus Įmonių 2014 m. finansinės atskaitomybės rengimo ypatumai. Euro įvedimo įtaka apskaitai ir finansinėms ataskaitoms Diskusijų seminaras A. Kapitanovas 2014-11-21, Vilnius
450 Lt
130.33 Eur
seminarai Privatus Įmonių 2014 m. finansinės atskaitomybės rengimo ypatumai. Euro įvedimo įtaka apskaitai ir finansinėms ataskaitoms Akcija! A. Kapitanovas 2014-11-12, Šiauliai
2014-11-13, Panevėžys
2014-11-17, Kaunas
2014-11-18, Klaipėda
2014-11-19, Vilnius
269 - 299 Lt
77.91 - 86.60 Eur
seminarai PrivatusViešasis Tarptautiniai viešieji pirkimai: praktinės problemos ir naujovės Susikurkite seminaro programą D. Lileikienė 2014-10-31, Vilnius
320 - 350 Lt
92.68 - 101.37 Eur
konsultacijos_internetu Privatus Suminės darbo laiko apskaitos taikymo praktika ir problemos. Euro įvedimo įtaka (konsultacija internetu) J. Navikienė 2014-12-03, Visoje Lietuvoje
60 Lt
17.38 Eur
konsultacijos_internetu Privatus Atsargų finansinės apskaitos ir apmokestinimo aktualūs klausimai (konsultacija internetu) J. Navikienė 2014-11-27, Visoje Lietuvoje
60 Lt
17.38 Eur
konsultacijos_internetu Privatus Euro įvedimo Lietuvoje mokestinių, apskaitos ir finansinių klausimų analizė. Naujausių mokesčių ir apskaitos teisės aktų taikymas (konsultacija internetu) A. Kapitanovas,
R. Vainienė
2014-11-06, Visoje Lietuvoje
60 Lt
17.38 Eur
konsultacijos_internetu PrivatusViešasis PVM įstatymo taikymo ypatumai ir naujovės (konsultacija internetu) A. Kapitanovas 2014-10-29, Visoje Lietuvoje
60 Lt
17.38 Eur
seminarai PrivatusViešasis Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektai D. Lukšaitė 2014-11-10, Vilnius
230 - 260 Lt
66.61 - 75.30 Eur
seminarai PrivatusViešasis Sutarčių teisė buhalteriams: kaip sudaryti gerą sutartį? Euro įvedimo įtaka sutartiniams santykiams D. Jotka 2014-11-07, Vilnius
220 Lt
63.72 Eur
kursai Viešasis Apskaitos pagal VSAFAS kursai N. Kobzevienė 2014-10-21 - 2014-11-13, Vilnius Registracija baigta
990 Lt
286.72 Eur
tiesioginiai_vaizdo_kursai Viešasis Apskaitos pagal VSAFAS kursai (tiesioginiai vaizdo kursai) N. Kobzevienė 2014-10-21 - 2014-11-13, Visoje Lietuvoje Registracija baigta
990 Lt
286.72 Eur
tiesioginiai_vaizdo_kursai PrivatusViešasis Pridėtinės vertės mokesčio kursai: reglamentavimas, apmokestinimas, praktika (tiesioginiai vaizdo kursai) D. Jotka 2014-11-04 - 2014-11-13, Visoje Lietuvoje
390 Lt
112.95 Eur
kursai PrivatusViešasis Pridėtinės vertės mokesčio kursai: reglamentavimas, apmokestinimas, praktika D. Jotka 2014-11-04 - 2014-11-13, Vilnius
390 Lt
112.95 Eur
seminarai Viešasis Buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal VSAFAS sveikatos priežiūros įstaigose. Kaip pritaikyti sveikatos įstaigos buhalteriją euro įvedimui N. Kobzevienė 2014-10-29, Vilnius
260 - 290 Lt
75.30 - 83.99 Eur
seminarai Privatus Atsargų finansinės apskaitos ir apmokestinimo aktualūs klausimai J. Navikienė 2014-11-20, Vilnius
290 - 320 Lt
83.99 - 92.68 Eur
seminarai PrivatusViešasis Darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigose: apskaičiavimas, apskaita ir euro įvedimo įtaka J. Navikienė 2014-11-21, Vilnius
250 - 280 Lt
72.41 - 81.09 Eur
seminarai Privatus Euro įvedimo Lietuvoje mokestinių, apskaitos ir finansinių klausimų analizė. Naujausių mokesčių ir apskaitos teisės aktų taikymas KLIENTŲ PAGEIDAVIMU KARTOJAMI SEMINARAI A. Kapitanovas,
R. Vainienė
2014-10-28, Kaunas
2014-10-31, Vilnius
199 Lt
57.63 Eur
seminarai Privatus Euro įvedimo Lietuvoje mokestinių, apskaitos ir finansinių klausimų analizė. Naujausių mokesčių ir apskaitos teisės aktų taikymas R. Vainienė,
J. Navikienė
2014-10-29, Klaipėda
199 Lt
57.63 Eur
seminarai Viešasis Darbo užmokestis viešajame sektoriuje: apskaičiavimo, apskaitos ypatumai, praktikoje kylančios problemos ir euro įvedimo įtaka J. Navikienė 2014-10-27, Vilnius
240 - 270 Lt
69.51 - 78.20 Eur
seminarai Privatus Suminės darbo laiko apskaitos taikymo praktika ir problemos. Euro įvedimo įtaka J. Navikienė 2014-11-24, Klaipėda
2014-11-25, Kaunas
2014-11-28, Vilnius
240 - 270 Lt
69.51 - 78.20 Eur
seminarai Privatus Pelno nesiekiančios įmonės: naujausi apskaitos ir atskaitomybės reikalavimai nuo 2015 m. Euro įvedimas pelno nesiekiančiose įmonėse Apskaitos taisyklių pakeitimai nuo 2015-01-01! A. Gaudutytė,
A. Kapitanovas
2014-11-05, Kaunas
2014-11-06, Vilnius
260 - 290 Lt
75.30 - 83.99 Eur
seminarai Privatus Darbo užmokestis pelno nesiekiančiose įmonėse: apskaičiavimas, apskaita ir euro įvedimo įtaka J. Navikienė 2014-12-02, Vilnius
230 - 260 Lt
66.61 - 75.30 Eur
tiesioginiai_vaizdo_kursai Privatus Apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai (tiesioginiai vaizdo kursai) 2014-11-08 - 2015-02-07, Visoje Lietuvoje
2014-11-18 - 2015-02-03, Visoje Lietuvoje
1290 Lt
373.61 Eur
kursai Privatus Apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai 2014-11-08 - 2015-02-07, Vilnius
2014-11-18 - 2015-02-03, Vilnius
1290 Lt
373.61 Eur
seminarai Viešasis Viešojo sektoriaus subjektų pasirengimas euro įvedimui Lietuvoje N. Kobzevienė 2014-10-10, Kaunas Registracija baigta
2014-10-17, Klaipėda Registracija baigta
2014-10-20, Vilnius Registracija baigta
2014-10-27, Šiauliai
2014-10-31, Panevėžys
200 - 225 Lt
57.92 - 65.16 Eur
seminarai Privatus Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita, aktualijos ir probleminiai mokesčių klausimai R. Budrionytė 2014-11-28, Vilnius
320 - 350 Lt
92.68 - 101.37 Eur
tiesioginiai_vaizdo_kursai Privatus Darbo užmokesčio apskaitos kursai (tiesioginiai vaizdo kursai) 2014-10-28 - 2014-11-04, Visoje Lietuvoje
490 Lt
141.91 Eur
kursai Privatus Darbo užmokesčio apskaitos kursai 2014-10-28 - 2014-11-04, Vilnius
490 Lt
141.91 Eur
tiesioginiai_vaizdo_kursai Privatus Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai pažengusiems (tiesioginiai vaizdo kursai) 2014-11-12 - 2014-12-18, Visoje Lietuvoje
1290 Lt
373.61 Eur
kursai Privatus Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai pažengusiems 2014-11-12 - 2014-12-18, Vilnius
1290 Lt
373.61 Eur
tiesioginiai_vaizdo_kursai Privatus Biuro administravimo kursai (tiesioginiai vaizdo kursai) 2014-11-10 - 2014-12-18, Visoje Lietuvoje
990 Lt
286.72 Eur
kursai Privatus Biuro administravimo kursai 2014-11-10 - 2014-12-18, Vilnius
990 Lt
286.72 Eur
seminarai PrivatusViešasis Viešųjų pirkimų reguliavimo praktika ir naujovės D. Soloveičik 2014-12-02, Vilnius
340 - 370 Lt
98.47 - 107.16 Eur
kursai PrivatusViešasis Excel kursai pažengusiems (buhalteriams, finansininkams, vadybininkams) 2014-10-21 - 2014-10-30, Kaunas Registracija baigta
2014-11-05 - 2014-11-14, Vilnius
2014-11-05 - 2014-12-03, Kaunas
2014-11-19 - 2014-12-03, Vilnius
380 Lt
110.06 Eur

Produktai

Pavadinimas Trumpas aprašymas Kaina be PVM
Darbą palengvinančių priemonių rinkinys Unikali galimybė! 2014 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. seminarų ir kursų dalyviai turės galimybę užsiprenumeruoti darbą palengvinančių priemonių rinkinio prenumeratą 12-ai mėnesių su 79 proc. nuolaida ir sutaupyti net 1109,95 Lt / 321,33 Eur! ... 295.05 Lt
85.45 Eur
eBlankai.lt (prenumeratos pratęsimas) eBlankai.lt - tai internetinė dokumentų duomenų bazė, kurioje rasite dažniausiai įmonės veikloje naudojamų dokumentų ir formų šablonus. ... 450 Lt
130.33 Eur
eBlankai.lt (prenumeruojant pirmą kartą) eBlankai.lt - tai internetinė dokumentų duomenų bazė, kurioje rasite dažniausiai įmonės veikloje naudojamų dokumentų ir formų šablonus. ... 860 Lt
249.07 Eur
iApskaitos menas „iApskaitos menas“ – keletą kartų per savaitę atnaujinama teisės aktų ir jų išaiškinimų, komentarų duomenų bazė, specialiai pritaikyta buhalteriams. ... 330 Lt
95.57 Eur
iApskaitos menas (biudžetinėms įstaigoms) Elektroninis sąvadas, kuriame pateikiami biudžetinėms įstaigoms aktualūs apskaitą, mokesčius, darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai, jų istorija ir naujausi pakeitimai ... 170 Lt
49.24 Eur
Apskaitos politika pelno siekiantiems vienetams Programa "Apskaitos politika" Jums padės lengvai ir greitai pagal VAS reikalavimus parengti savo įmonės: individualią apskaitos politiką (18 apskaitos metodikų); individualias finansinės atskaitomybės formas; individualias organizacines apskaitos tvarkas; individualų sąskaitų planą ... 419 Lt
121.35 Eur
Apskaitos politika pelno nesiekiantiems vienetams (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas) Priemonė, padėsianti Jums parengti individualią pelno nesiekiančios įmonės apskaitos politiką. Ši programa tiks visiems pelno nesiekiantiems vienetams, išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas ... 332 Lt
96.15 Eur
Pinigų srautai Parenkite pinigų srautų ataskaitą netiesioginiu būdu greitai ir tiksliai: parengta pagal VAS reikalavimus; paprasta naudotis; loginė ataskaitos rengimo kontrolė; atsižvelgiama į Jūsų įmonės apskaitos politiką ... 299 Lt
86.60 Eur

Leidiniai

Pavadinimas Aprašymas Kaina be PVM
Naudingų skaičių rinkinys Šiame rinkinyje rasite pagalbinio pobūdžio informaciją, naudojamą kasdieniame buhalterio darbe. ... 20 Lt
5.79 Eur
Auditoriaus patarimai apie GPM Leidinyje pateiktos įvairios schemos, lentelės, kurios apibūdina gyventojų pajamų mokesčio bazę, mokėtojus, tarifus, mokesčiu neapmokestinamas pajamas. ... 20 Lt
5.79 Eur
Pelno mokestis: schemos. rekomendacijos, procedūros Leidinyje pateiktos įvairios schemos, lentelės, kurios apibūdina leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus, pelno mokesčio tarifus, investicinio projekto vykdymą, taip pat nurodomi įvairūs pavyzdžiai. ... 20 Lt
5.79 Eur
Akcinių bendrovių įstatymas. Aktuali redakcija nuo 2014-07-01 Akcinių bendrovių įstatymas yra vienas svarbiausių teisės aktų, reglamentuojančių uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą ir likvidavimą, akcininkų teises ir pareiga ... 14.00 Lt
4.05 Eur
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Aktuali redakcija nuo 2014-07-01 UAB „Mokesčių srautas“ leidžiamame Darbo kodekso variante pateikiama ne tik aktuali šio darbo teisės akto redakcija, bet ir anksčiau galiojusios redakcijos, kas leidžia palyginti abu teisės normos variantus. ... 12.75 Lt
3.69 Eur
Dokumentų rengimas tvarkymas ir apskaita. Taisyklės ir pavyzdžiai Knyga atnaujinta pagal naujausius teisės aktų pasikeitimus įsigaliojusius 2013 m. rugsėjo mėnesį. Atnaujintoje knygoje pateikiami dokumentų pavyzdžiai, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės, pareiginiai nuostatai ... 40 Lt
11.58 Eur
Pavyzdinių sutarčių komplektas 4-asis leidimas ir 4-ojo leidimo papildymas. Komplektas naudingas visiems, kurie sudarinėja sutartis. Perkant komplektą, taikome 25% nuolaidą. ... 35.10 Lt
10.17 Eur
Pavyzdinės sutartys 4-asis leidimas. Knygoje pateikiamos pirkimo-pardavimo, nuomos ir panaudos, rangos, paslaugų teikimo, kreditavimo ir atsiskaitymo bei kitos sutartys. ... 20.25 Lt
5.86 Eur
Pavyzdinės sutartys 4-ojo leidimo papildymas. Knygoje pateikiamos pirkimo-pardavimo, nuomos ir panaudos, rangos, jungtinės veiklos, paslaugų teikimo, vežimo, darbo, kreditavimo ir atsiskaitymo bei kitos sutartys. ... 27 Lt
7.82 Eur
Microsoft office 2007 sistemos pagrindai: MS WORD Tai 2-oji (papildyta ir pataisyta) knygos laida. MS Word vartotojų entuziastingai sutikta, todėl 2008 m. pakartotinai išleista. Knygoje pateikta medžiaga padės savarankiškai išmokti naudotis kompiuterio programine tekstų apdorojimo įranga ... 17.55 Lt
5.08 Eur
Teisinių paslaugų marketingas. Klientų elgsena pasirenkant advokatą ir advokato vertę kuriantys veiksniai. Ši knyga apie tai, kaip veikti teisinių paslaugų teikėjui rinkoje. ... 54.13 Lt
15.68 Eur
Tarptautinis verslas. Tatptautinės vadybos įvadas Vadovėlyje nagrinėjamos šiuolaikiniam tarptautiniam verslui bei jo raidai būdingos problemos ir aktualijos. ... 28.80 Lt
8.34 Eur
Kompetencijas ugdančių žaidimų sąvadas Pristatome Jums pirmąjį Lietuvoje kompetencijas ugdančių žaidimų sąvadą, kurį galėsite panaudoti: mokymų metu, formuodami komandą, įmonėje kuriant jaukią, kūrybišką, darbui palankią atmosferą, įmonės išvykų, švenčių metu. ... 522.94 Lt
151.45 Eur
Postmodernios kūrybinės strategijos versle Metodai, padedantys nuolat sistemiškai tobulinti įmonės veiklą visuose jos lygmenyse: strateginiame, taktiniame ir operatyvios veiklos. ... 137.62 Lt
39.86 Eur
Kaip įvesti tvarką įmonėje ir asmeniniame gyvenime, netampant diktatoriumi? Tvarka verslo ir karjeros sėkmei. Tvarka vadybininko, vadovo asmeniniame gyvenime, paslaugų, gamybos, prekybos įmonės veikloje. ... 183.49 Lt
53.14 Eur
Finansų vadyba Knyga parengta pagal aukštųjų neuniversitetinių studijų kurso programą ir skirta studijuojantiems buhalterinę apskaitą bei verslo vadybą ... 14.85 Lt
4.30 Eur
Nuogas biržos prekeivis. Kaip bet kas, prekiaudamas akcijomis biržoje, gali užsidirbti pinigų Knygoje paprasta, žaisminga, bet kartu informatyvia bei lengvai suprantama kalba supažindinama su prekybos biržoje pagrindais ... 40.50 Lt
11.73 Eur
Sergančiųjų girnelės – šlaunies sindromu kineziterapija Šis leidinys parengtas studentams, studijuojantiems kineziterapija. Leidinys bus naudingas ir kitiems specialistams, dirbantiems reabilitacijos srityje. ... 13.50 Lt
3.91 Eur