Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Valstybės tarnybos reforma nuo 2024-01-01: praktinis įgyvendinimas

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 120€

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Nuo 2024-01-01 įsigaliojus valstybės tarnybos reformai prasidėjo naujas valstybės tarnybos santykių etapas. Po gana ilgų diskusijų buvo priimti Valstybės tarnybos įstatymo ir 32 lydinčiųjų įstatymų pakeitimai, kuriais vadovams yra suteikta galimybė lanksčiau tvarkytis su žmogiškaisiais ištekliais.

Pagrindiniai pakeitimai, įsigalioję 2024-01-01:

 • Pareiginei algai apskaičiuoti taikomas naujas bazinis dydis – 1785,4 eurų.
 • Atsirado pareiga, ne rečiau kaip kas dvejus metus, perskaičiuoti įstaigos darbo užmokesčio fondą.
 • Visose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose jau privalo veikti atlygio politikos.
 • Stiprinamas profesinių sąjungų vaidmuo – dėl konkretaus įstaigos užmokesčio fondo didėjimo procento privalu susitarti nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.
 • Įstaigos turės peržiūrėti pareigybių sąraše esančias valstybės tarnautojų pareigybes, įvertinti šioms pareigybėms priskirtas funkcijas ir sudaryti pareigybių, kurių funkcijos yra priskirtinos vidaus administravimo funkcijoms, sąrašą.
 • Decentralizuotos valstybės tarnautojų atrankos.
 • Ir kt.

Siekiant įgyvendinti Valstybės tarnybos reformos pakeitimus nuo 2024-01-01 įsigaliojo ir poįstatyminiai teisės aktai, tokie kaip:

 • Nutarimas Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų, kuriuo vadovaujantis kiekviena įstaiga privalėjo parengti atlygio sistemas. Ar jau turite ją parengę ir ar Jūsų sistema veikia?
 • Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, kuriame naujai įtvirtintas įstaigos vadovo veiklos vertinimo teisinis reguliavimas, patobulintas 360 laipsnių kompetencijų taikymo vertinimas išplečiant jo taikymą ne tik įstaigų vadovams, bet ir valstybės tarnautojams, turintiems pavaldžių asmenų.
 • Valstybės tarnautojų perkėlimo tvarkos aprašas, nustatantis valstybės tarnautojų, laimėjusių konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas arba į įstaigos vadovo pareigas, perkėlimo toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje tvarką ir sąlygas.
 • Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, kuriuo atsisakoma pareigybių veiklos sričių skirstymo į bendrąsias ir specialiąsias, o pačios veiklos sritys (jų pavadinimai) patikslinami.
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių tvarka, įtvirtinanti įstaigų vadovų pareiginės algos nustatymą pagal koeficientą arba koeficientų intervalą, atsižvelgiant į valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos pobūdį, jos dydį, santykį su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais.
 • Nutarimo Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo projektas, kuriuo patvirtinamos dvi atskiros nepriekaištingos reputacijos deklaracijos formos, įtvirtinama skirtinga priėmimo į įstaigų vadovus ir kitus valstybės tarnautojus tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2024-01-01 įsigaliojo Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nauja redakcija, kuriuo vadovaujantis, biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą privalo nustatyti biudžetinės įstaigos vadovas, konsultuodamasis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, atsisakyta kintamosios dalies ir premijų, patikslinti kriterijai, kuriais remiantis gali būti nustatomi pareiginės algos pastoviosios dalis koeficientai ir kt.

Temos

1 dalis. esminiai teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024 m. sausio 1 d. ir jų įgyvendinimas Lektorius – Gintautas Vilkelis (9.00–12.00 val.):

 1. Priėmimas į valstybės tarnybą:
 2. Nepriekaištinga reputacija.
 3. Teisė dirbti kitą darbą.
 4. Pareigybių grupės ir sąrašai. „Ištarnybinimas“.
 5. Perkėlimas į kitas pareigas ir tarnybinis kaitumas.
 6. Tarnybinės veiklos vertinimas.
 7. Skatinimas ir apdovanojimas.
 8. Tarnybinė atsakomybė ir jos taikymas. Tarnybinės nuobaudos.
 9. Nušalinimas nuo pareigų.
 10. Valstybės tarnautojo statuso atkūrimas.
 11. Atleidimas iš pareigų.
 12. Valstybės tarnybos valdymo sistema. Viešojo valdymo agentūra.

2 dalis. Kaip įgyvendinti pokyčius organizacijoje: strategijos ir metodai. Lektorė Živilė Simonaitytė (13–14.30 val.):

 1. Personalo politika ir kodėl jos reikia?
 2. Atlyginimo politikos pasirinkimas ir įvedimas.
 3. Pokyčių įgyvendinimas organizacijoje.

ŽINIOMIS DALINASI

Živilė Simonaitytė

Živilė Simonaitytė daugiau kaip 10 metų dirbo Valstybės kontrolėje, kurioje prisidėjo prie įvairiausių organizacijų ir sistemų vertinimo, rekomendacijų dėl jų veiklos tobulinimo teikimo. Dėstė Kazimiero Simonavičiaus ir Vilniaus universitetuose, pastarajame apsigynė daktaro disertaciją vidaus kontrolės vertinimo tema. Pastaruosius metus dirbo Sveikatos apsaugos ministerijoje, kur kuravo pandemijos valdymą, tad gerai išmano veikimą krizės sąlygomis.

Gintautas Vilkelis

Dr. Gintautas Vilkelis yra MRU Viešosios teisės instituto lektorius. mokslinių tyrimų kryptys – valstybės tarnybos teisė, valstybės informacinių išteklių teisė, viešasis administravimas. Dėsto administracinės teisės magistrantūros studentams tematika – “Valstybės tarnybos teisinio reguliavimo problemos”. G. Vilkelis turi didelę praktinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje, yra paskelbęs keliasdešimt straipsnių valstybės tarnybos teisės ir administracinės teisės tematika.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

9:00-14:30 Seminaro trukmė
8:30-9:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden