Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.
Mokymų ciklai.

Statybos proceso teisinio reguliavimo seminarų ciklas: Naujovės, užsakovo atsakomybė ir paveldosauga

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 18 ak. val.
    Kaina: 125 – 135€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarų ciklą

Seminarų cikle sužinosite:

 • Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujausius ir būsimus pakeitimus bei praktinį jų taikymą.
 • Užsakovo teises ir pareigas statybos procese, kvalifikacinius reikalavimus rangovams, statinio statybos eigą ir statybos priežiūrą, pastatyto statinio įteisinimą, statybos dalyvių įsipareigojimus garantinio periodo metu.
 • Kultūros paveldo objektų teisinę apsaugą, reikalavimus statinių statybai kultūros paveldo teritorijose bei kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų rūšis.

Bendras atskirų seminarų ciklas trunka 18 ak. val., kiekvienas užsiėmimas trunka po 6 ak. val.

 

Temos

Lapkričio 8 d.  Praktikos gairės: kaip interpretuoti ir taikyti 2023 m. statybų įstatymo pakeitimus

2023 m. statybų sektoriui atnešė ir dar atneš pokyčių ir iššūkių dėl gausios teisės aktų kaitos. Ne išimtis ir artėjantys 2024 m.

2023-05-01 įsigaliojo Statybos įstatymo pakeitimai, kuriais:

 • Praplėstas ratas galinčiųjų tvirtinti deklaracijas apie statybos užbaigimą ar pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.
 • Statyti „ūkio būdu“ nuo pakeitimų įsigaliojimo gali tik fiziniai asmenys.
 • Įtvirtintas privalomumas statybą leidžiančių dokumentų siekiant pakeisti pastato paskirtį į gyvenamąją.
 • Pakeista įmokos už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiavimo formulė, dydis bei principai.

2024-01-01 ir 2024-07-01 turėtų įsigalioti Statybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo, be kitų pakeitimų, siūloma sutrumpinti SLD išdavimo procesą, o taip pat suteikti statybos dalyviams (statinio projekto, statinio ekspertizės rangovams, statytojams (užsakovams), statinio projektuotojams) didesnę atsakomybę  rengiant, atliekant ekspertizę ar pateikiant statinio projektą.

2024-01-01 turėtų įsigalioti Užimtumo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo remiantis  statybvietės turėtų atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Statybos darbų technologijos projekte būtų numatomos konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu. Kartu turėtų įsigalioti ir ANK pakeitimo projektas, kuriuo siūloma numatyti statytojų (užsakovų) ar rangovų fizinių asmenų, statytojų (užsakovų) ar rangovų juridinių asmenų atstovų atsakomybę už nelegalų darbą atliekant statybos darbus.

Mokymų metu sužinosite atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus:

 • Ką privalu žinoti norint pakeisti esminius statinio projekto sprendinius po SLD išdavimo?
 • Kokios įtvirtintos sankcijos ir atsakomybė už minėtus teisės aktų pažeidimus ir kaip jos išvengti?
 • Kokias su statinių deklaravimu ir statybos užbaigimu susijusias paslaugas, įsigaliojus pakeitimams, teikia verslo subjektai – statinio (dalies) ekspertizės rangovai?
 • Ar visi statytojai privalo pildyti ir pasirašyti pažymą ar deklaraciją?
 • Kas turi prižiūrėti statinio statybos atitiktį statinio projektui ir kontroliuoti statybose naudojamų statybos produktų, įrenginių kokybę?
 1. Statybos įstatymo pakeitimai 2023 m.:
  • Statybos leidimų išdavimo tvarka;
  • Statybos užbaigimo procedūros;
  • Statybininkų identifikavimo sistema.
 2. Statybos techninių reglamentų pakeitimai:
  • Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė;
  • Statinio statyba ir statybos priežiūra;
  • Statybos užbaigimo dokumentai.
 3. Kiti aktualūs pakeitimai, darantys įtaką statybos procesui.

Lapkričio 15 d. Užsakovo atsakomybės ir funkcijos naujovių kontekste: naujausi statybų teisės aktų pakeitimai 2023

Statytojas (užsakovas) turi daugybę teisių bei pareigų, numatytų Statybos įstatyme, Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose. Statytojas (užsakovas) už teisės aktuose nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Siekiant išplėsti konkurenciją rinkoje, subalansuoti statybos užbaigimo procedūrų kainas, 2023 m. įsigaliojo įsakymo Nr. D1-878 pakeitimai, kuriais statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas gali teikti paslaugas tvirtinant deklaracijos apie statybos užbaigimą ar pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

2023-05-01 pakeistas rangovams išduotų statinio kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų peržiūros periodiškumas iš vienerių į penkerius metus.

 

 1. Statytojo (užsakovo) sąvoka ir pareigos.
 2. Statinio projektavimo sutartis.
 3. Statinio projekto ekspertizė.
 4. Projekto patikrinimas. Statybos leidimas.
 5. Statinio statyba, statybos priežiūra.
 6. Projekto keitimai statybos metu.
 7. Statybos užbaigimo procedūros.
 8. Statinio garantinis periodas.

Lapkričio 20 d. Paveldas – paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo objektuose ir teritorijose

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo paskirtis – išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. Šis teisės aktas nėra išimtis ir jo nuostatos karts nuo karto yra keičiamos.

2023-06-07 įsigaliojo įsakymo Nr. D1-716 pakeitimai, kuriais papildyta ekologiškai, estetiškai vertingų, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingų medžių ir krūmų kriterijai taip savivaldybėms suteikiant teisinį pagrindą skelbti saugotinais daugiau miesto želdinių.

2023-06-09 įsigaliojo įsakymo Nr. D1-653 pakeitimai, kuriais papildytos nuostatos dėl takų įrengimo kultūros paveldo objektuose.

 • Kokiais atvejais ir kokioms sąlygoms esant galimas kultūros paminklo paėmimas?
 • Kokie pagrindiniai reikalavimai statybos darbams kultūros paveldo teritorijose?
 • Kas ir kaip turi atlyginti padarytą žalą nekilnojamosioms kultūros vertybėms?
 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo klasifikavimas.
 2. Kultūros paveldo apsaugos tikslai, režimai, teisinė apsauga.
 3. Kultūros paveldo objektas, statinys, vietovė.
 4. Kultūros paveldo objekto (vietovės) teritorija, apsaugos zonos bei pozoniai.
 5. Kultūros vertybių registras.
 6. Tvarkomieji paveldosaugos darbai. Kvalifikaciniai reikalavimai paveldo specialistams ir rangovams. Archeologinio paveldo tvarkyba.
 7. Kilnojamosios kultūros vertybės. Kvalifikaciniai reikalavimai restauratoriams.
 8. Tvarkomieji statybos darbai. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos specialistams ir rangovams.
 9. Reikalavimai statybos darbams kultūros paveldo teritorijose.
 10. Žalos, padarytos nekilnojamosioms kultūros vertybėms, atlyginimas.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktus:

ŽINIOMIS DALINASI

Viktorija Gustaitienė

Nepriklausoma konsultantė statybos inžinierių ir įmonių atestavimo klausimais, buvusi VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ ekspertė, taip pat turinti daugiametę patirtį ES finansuojamų projektų rengime bei kokybės vadybos sistemų diegime. Seminarus statybos teisės temomis dėsto Lietuvos statybos inžinieriams ir užsienio (Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Čekijos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Baltarusijos) inžinieriams bei organizacijoms nuo 2010 m. Yra pravedusi daugiau nei 300 seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 12 tūkst. klausytojų. Statybos teisės seminarai taip pat buvo organizuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Marijampolės, Plungės, Varėnos savivaldybių darbuotojams, Lietuvos verslo paramos agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros, Būsto energijos taupymo agentūros, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Krašto apsaugos departamento darbuotojams, statybos kompanijoms, nekilnojamojo turto vystytojams.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-15:45 Trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.