Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Bendrai teikiami pasiūlymai ir preliminariosios sutartys: aiškinimas ir taikymas praktikoje – Lenkijos ir Lietuvos pavyzdžiai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 8 ak. val.
    Kaina: 130€
 • Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios įmonės taikoma nuolaida

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Dvi pirmaujančios Lietuvos ir Lenkijos advokatų kontoros sujungia jėgas, siekdamos pagrindinio tikslo – pateikti aiškias ir kompetentingas įžvalgas apie viešųjų pirkimų aktualijas ir suteikti Lietuvos ir Lenkijos klausytojams galimybę susipažinti su kitų šalių patirtimi.

Abiejų šalių viešųjų pirkimų režimai yra pagrįsti ES direktyvomis, tačiau ar jie iš tikrųjų suprantami ir taikomi vienodai?

Didžiausia Lenkijos advokatų kontora „DZP“ ir viena pirmaujančių advokatų kontorų Lietuvoje „COBALT“ jungiasi, kad suteiktų profesinių žinių ir išsamią, visų svarbių klausimų, tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, analizę.

Remdamiesi savo praktine patirtimi,  Europos ir nacionaline jurisprudencija, DZP ir „COBALT“ aptars temas nuo dalyvavimo sutarčių sudarymo procedūrose iki tinkamo sutarčių parengimo.

 

 

Temos

Lektoriai advokatų kontoros DZP advokatai Katarzyna Kuźma ir Wojciech Hartung, PhD (pranešimas lenkų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą).

 

Sunkumai teikiant bendrus pasiūlymus. Skirtingos dalyvavimo viešajame pirkime struktūros ir jų įtaka pirkimo procedūrai.

 1. Konsorciumas, rėmimasis trečiųjų subjektų pajėgumu ar subrangovų pasitelkimas / kas lemia dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose struktūros pasirinkimą?
 2. Konsorciumas ar rėmimasis trečiųjų asmenų pajėgumu – pasirinktos pirkimo procedūrų struktūros poveikis pirkimo procedūrų baigčiai:
  • Leidžiami konsorciumo pakitimai;
  • Kaip turi būti aiškinama galimybė pakeisti trečiąjį asmenį, kurio pajėgumu remiamasi, kai jis neatitinka dalyvavimo konkurse sąlygų arba yra pašalinamas (Direktyvos 2014/24/EU 63 straipsnio 1, 5 ir 6 dalys):
   • ar gali trečiasis ūkio subjektas, kurio pajėgumu remiamasi, būti pakeistas arba pašalintas iš pirkimo procedūrų tuo atveju, kai perkančioji organizacija suklaidina subjektą, pateikdama klaidingą informaciją susijusią su rėmimusi trečiųjų subjektų pajėgumu?
   • ar gali pašalintas iš pirkimo procedūrų trečiasis ūkio subjektas vykdyti apsivalymą ir tęsti dalyvavimą pirkimo procedūrose?
  • Ankstesnė konsorciumo patirtis ir jos vertinimas vėlesnėse procedūrose – ESTT sprendimas byloje C-387 (Esaprojekt) vis dar laikomas prieštaringu.
 3. Daugialypio pasiūlymo teikimo problema:
  • Dalyvavimas daugiau nei viename konsorciume tame pačiame pirkime;
  • Dalyvavimas konsorciume ir tuo pat metu savo, kaip trečiojo subjekto, pajėgumo skyrimas kitam ūkio subjektui;
  • Pajėgumo skyrimas daugiau nei vienam ūkio subjektui tame pačiame pirkime;
  • Pirkimo procedūrų skaidymas į dalis:
   • Ar dalinimasis pajėgumu tarp tiekėjų leidžia išvengti draudimo teikti pasiūlymus daugiau nei dėl vienos pirkimo dalies?
   • Ar dalinimasis pajėgumu tarp tiekėjų gali būti laikomas ribojančiu susitarimu?
 4. Bendrų pasiūlymų teikimas kaip susitarimas, kuriuo siekiama iškraipyti konkurenciją (Direktyvos 2014/24/EU 57 straipsnio 4 dalies d punktas):
  • momentas, nuo kurio ūkio subjektas yra pašalinamas iš viešojo pirkimo procedūrų – kaip teisingai užpildyti EBVPD? – ESTT sprendimas byloje C-124/17 ir jo interpretacija praktikoje.
  • Susitarimų sudarytų kitoje šalyje (ES arba už jos ribų) vertinimo įtaka nacionalinėms procedūroms;
  • Susitarimo, kuriuo siekiama iškreipti konkurenciją, įtaka kitų grupių įmonėms – ar vieno ekonominio vieneto doktrina gali būti taikoma viešiesiems pirkimams?
  • Efektyvus apsivalymas, kai sudaromas ir vykdomas susitarimas iškreipiantis konkurenciją.

Lektorius advokatų kontoros COBALT advokatas dr. Deividas Soloveičik

 1. Preliminariosios sutarties samprata, rūšys, paskirtis: kada geriausia rinktis preliminarią sutartį?
 2. Sutarties uždarumo principas: ar ir, jei taip, kiek jis taikomas preliminariai sutarčiai?
 3. Viešo pirkimo sutarties keitimo taisyklių (VPĮ 89 str., KPĮ 97 str.) taikymas preliminariai sutarčiai. Teisinė sąsaja tarp pirkimo dokumentų, preliminariosios sutarties ir pagrindinės viešojo pirkimo sutarties.
 4. Kaip ir kiek taikomos tiekėjų teisių gynimo priemonės preliminarios sutarties atveju?

ŽINIOMIS DALINASI

dr. Deividas Soloveičik

Advokatų kontoros COBALT partneris ir Viešųjų pirkimų praktikos grupė vadovas. D. Soloveičik yra Vilniaus universiteto docentas, komercinės teisės tyrinėtojas, teisės publicistas, nuolat palaikantis glaudų bendradarbiavimą su pasaulinį pripažinimą pelniusiais viešųjų pirkimų akademinės bendruomenės nariais. Nuo 2011 m. jis yra Tarptautinio Arbitrų instituto (angl. Chartered Institute of Arbitrators), o nuo 2016 m. – taip pat Europos Komisijos (EK) iniciatyva kuriamo Inovatyvių viešųjų pirkimų (angl. European Assistance for Innovation Procurement – eafip initiative) ekspertų tinklo narys bei rekomenduojamas Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) arbitras.

Katarzyna Kuźma

Advokatų kontoros  DZP Domański Zakrzewski Palinka komandos, teikiančios paslaugas, susijusias su Lenkijos ir Europos viešųjų pirkimų teise, vadovė. Advokatė sukaupusi didelę patirtį konsultuojant tiek valstybinius, tiek privačius subjektus, veikiančius įvairiuose sektoriuose (statybų ir inžinerijos, aplinkos apsaugos, farmacijos ir energetikos) viešųjų pirkimų ir višojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais. Lektorės  teikiami patarimai apima visus procedūrų etapus (įskaitant atstovavimą Nacionalinėje apeliacijų kolegijoje ir bendruose teismuose) ir viešųjų sutarčių vykdymą, įskaitant patikrinimus ir finansinio koregavimo procedūras. Ji aktyviai skatina atitikties sistemų įgyvendinimą viešųjų pirkimų srityje. Turi didelę patirtį konsultuojant dėl tarptautinių investicinių projektų.

Wojciech Hartung

Wojciechas Hartungas pataria dėl infrastruktūros projektų, vykdomų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą arba naudojant partnerystės struktūras. Lektorius specializuojasi viešojo sektoriaus tarpusavio bendradarbiavimo (vidaus pirkimų) klausimais.

Wojciechas yra Plėtros ministerijos įsteigtos darbo grupės narys, kuris peržiūri įstatymą dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir kuria vyriausybės politiką šiuo klausimu. Iki 2009 m. Kovo mėn. Wojciechas Hartungas dirbo Europos Sąjungos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktoriumi Viešųjų pirkimų tarnyboje. Wojciechas taip pat buvo Lenkijos atstovas Europos Tarybos viešųjų pirkimų darbo grupėje ir Europos Komisijos įsteigtame Viešųjų darbų sutarčių patariamajame komitete.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

9:00-16:30 Seminaro trukmė
8:30-9:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka
12:15-13:15 Pietų pertrauka
14:45-15:00 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden