Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai nuo 2020-01-01

2019 m. gruodžio 3 d. Seimas priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus. Visų pirma, keičiasi tai, kad užsieniečio registracijos pažymėjimu nebetvirtinama užsienio asmens tapatybė (jeigu vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka užsieniečio asmens tapatybė yra nustatyta).

Į valstybių sąrašą įtraukiama Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, o įstatymo nuostatos galioti pradės, kai ši valstybė išstos iš ES.

Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. užsieniečio darbas ar užsiėmimas kita veikla Lietuvoje laikomi neteisėtais, jei asmuo yra prieglobsčio prašytojas, kuris dirba be užsieniečio registracijos pažymėjimo, patvirtinančio jo teisę dirbti, ir (arba) be darbo sutarties.

Įstatymo 88 straipsnyje patikslinama, kad prieglobsčio prašytojui nesuteikiamas pabėgėlio statusas, jei jis naudojasi Jungtinių Tautų institucijų ar organizacijų, išskyrus Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybą, parama ir apsauga tol, kol tokia parama ir apsauga teikiama.