VDI patvirtintas Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinis klausimynas nuo 2020-01-29

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. EV-25 pakeitė Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinį klausimyną ir temines ataskaitas.

Pakeistos klausimų, susijusių su kilnojamuoju darbu, formuluotės. Taip pat klausimynas papildytas klausimu: „Ar komandiruojamiems darbuotojams kompensuojamas kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas, kai kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną?“