RB

Ramunė Budrionytė

lektorė

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standarto komiteto ekspertė, Vilniaus universiteto dėstytoja.

Visi lektoriaus seminarai:


Nacionaliniai ir tarptautiniai apskaitos standartai
Pinigų srautų ataskaitos sudarymas