GPAIS konsultacijos

GPAIS konsultacijos

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Taigi, visos procedūros susijusios su registravimusi, apskaitos vykdymu, ataskaitų teikimu turi būti vykdomos naudojantis GPAIS. Iki 2018 m. birželio 30 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, dėl  kurio verslui ir kietiems subjektams būtina prisitaikyti prie GPAIS pokyčių bei išmokti naudotis šia apskaitos sistema.

COUNT LINE specialistai siūlo apmokyti Jūsų organizacijos darbuotojus dirbti su Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS).

Padėti parengti tvarkas ir įdiegti Jūsų organizacijoje susidarančių gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą ir dokumentaciją įskaitant, bet neapsiribojant:
- Vadovo prisiregistravimą sistemoje;
- Vartotojo prijungimą;
- Pakuotės apskaitos vidaus tvarkos parengimą;
- Atliekų apskaitos tvarkos parengimą;
- Atsakingų už pakuotės apskaitą darbuotojų pareigų, teisių ir atsakomybės aprašymą;
- Pakuotės išleidimo kiekio ir svorio palyginimas pagal faktinį sunaudojimą ir duomenų įvedimą į GPAIS;
- Pakuotės apskaitos žurnalo duomenų suvedimą;
- Atliekų apskaitos žurnalo parengimą ir duomenų suvedimą;
- Gaminių sąrašo formavimą;
- Gaminių ir prekinių vienetų pakuočių apskaitą;
- Prekinių vienetų sąrašo formavimą ir redagavimą;
- Pradinių likučių apie atliekas įvedimą, koregavimą ir peržiūrą;
- Atliekų tvarkymo sutarties įkėlimą;
- Atliekų lydraščio formavimą;
- Atliekų tvarkymo žurnalo formavimą ir pildymą;
- Atliekų svorio ir rūšies nurodymą;
- Atliekų susidarymo vietos nurodymą ir keitimą;
- Atliekų perdavimą ne atliekų tvarkytojui;
- Duomenų apie komunalines atliekas įvedimą;
- Metinių ataskaitų formavimą ir pateikimą.

Kobzeviene_2_115x150
Apskaitos ir mokesčių konsultantė, lektorė
Natalja Kobzevienė
Kreiptis:
tel.: 8 5 2000 598
el. paštu natalja.kobzeviene@countline.lt