Žmogiškųjų išteklių strategijos ir personalo politikos kūrimas organizacijoje

Seminaro tikslas – pateikti šiuolaikinį požiūrį į strateginį personalo valdymą, supažindinti su jo ypatumais Lietuvos įmonėse ir sustiprinti praktinius įgūdžius, padedančius profesionaliai kurti personalo valdymo strategiją ir politiką, užtikrinančią organizacijos strategijos įgyvendinimui reikalingą personalą.
 
Seminaras skirtas įvairaus dydžio ir veiklos sričių organizacijų personalo vadovams, aukščiausio lygio vadovams, priimantiems svarbius personalo valdymo sprendimus bei dalyvaujantiems kuriant personalo strategiją ir politiką. 
 
Temos:
 
Žmogiškųjų išteklių strategijos kūrimas organizacijoje:• Organizacijos filosofijos (vizijos, misijos) ir strategijos poveikis, apibrėžiant kritinius žmogiškųjų išteklių valdymo aspektus ir priimant esminius žmogiškųjų išteklių strategijos sprendimus;
• Žmogiškųjų išteklių strategijos poveikio sritys: kultūra, struktūra, žmonės ir sistemos;
• Segmentavimas žmogiškuose ištekliuose – priemonė, personalo valdymo programų efektyvumo pagerinimui;
• Žmogiškųjų išteklių strategijos sprendimai, kuriant svarbiausias šių išteklių valdymo sistemas – atrankos ir įdarbinimo, veiklos valdymo, atlygio, ugdymo;
• Žmogiškųjų išteklių strategijos įgyvendinimo matavimas subalansuotų rodiklių sistemos pagalba;
• Žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos vaidmuo – strateginis partneris ar administracinis asistentas?

Personalo politikos kūrimas organizacijoje:

• Personalo politika kaip rizikos valdymo ir prisitaikymo prie verslo situacijos priemonė;
• Personalo politikos poveikis pagrindinėms personalo valdymo sistemoms – kaip organizacija sistemingai prisitaiko prie aplinkos iššūkių;
• Žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos vaidmuo, kuriant personalo politiką – sprendimų priėmėjas ar jų vykdytojas?