Viešojo sektoriaus biudžeto planavimo ir formavimo praktika

Viešojo sektoriaus subjektai teikia visuomenei būtinas paslaugas bei užtikrina valstybinių funkcijų tinkamą įvykdymą. Kad šis procesas nesustotų, būtinas efektyvus lėšų paskirstymas. Viešojo sektoriaus įmonėse, įstaigose ir organizacijose lėšos skirstomos vykdant biudžetus, kurių planavimas ir sudarymas reikalauja nemažai specifinių žinių. Biudžetų formavimas yra sudėtingas, kompleksinis procesas, kurio metu nustatoma ne šiaip abstrakčios siekiamybės, o konkretūs tikslai, darbai ir terminai, kuriems numatomas atitinkamas skiriamų lėšų dydis. Dėl šios priežasties teorijoje pateikiama nemažai metodikų, kaip planuoti ir formuoti biudžetus. Šiame specialiai viešajam sektoriui skirtame seminare prof. dr. Asta Vasiliauskaitė pateiks šių metodikų įgyvendinimo būdus ir analizuos įvairias problemines praktines situacijas.

Temos:

• Planavimo ir biudžetų formavimo sąsajos valdymo kontekste. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema.
• Biudžetai ir organizacinės struktūros ypatumai. Biudžetų sudarymo strategijos ir kontrolės sistemos. Biudžeto analizės principai.
• Biudžetų parengimo metodika. Prognozavimo principai. Veiklos ir finansinio biudžetų parengimas. Pinigų srautų planavimas.
• Biudžetų sistema Europos Sąjungoje. ES biudžeto šaltiniai ir panaudojimas.
• Finansinių išteklių poreikio nustatymas ir biudžeto sąsajos. Atsiskaitymo sąlygos ir biudžeto formavimas. Kredito politikos formavimo principai.