Mažos vertės pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d.


Šių metų liepos 1 d. įsigalioja naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas, kuris pakeis šiuo metu galiojantį įstatymą. Naujasis įstatymas įneš daug naujovių viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo srityje, kadangi iš esmės yra keičiamas viešųjų pirkimų proceso reguliavimas, atsiranda naujų pirkimo būdų, keičiasi viešuosiuose pirkimuose taikomi terminai ir kt. Nuo liepos 1 d. taip pat iš esmės keičiasi ir mažos vertės pirkimų procesas. Iki šiol mažos vertės pirkimus perkančiosios organizacijos vykdė ir iki liepos 1 d. dar vykdys pagal savo parengtas ir patvirtintas mažos vertės pirkimų taisykles. Tačiau jau nuo šių metų liepos 1 d. mažos vertės pirkimai turės būti privalomai vykdomi pagal visoms perkančiosioms organizacijoms vienodas taisykles, kurias rengia ir tvirtina Viešųjų pirkimų tarnyba. Nuo liepos 1 d. mažos vertės pirkimai galės būti vykdomi dviem – skelbiamos ir neskelbiamos apklausos – būdais. Viešųjų pirkimų tarnybos parengtame Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo projekte numatytas baigtinis sąrašas atvejų, kada pirkimas galės būti vykdomas neskelbiamos apklausos būdu ir perkančioji organizacija atvejų sąrašo savo nuožiūra pildyti negalės. Taip pat nuo liepos 1 d. perkančiosios organizacijos galės nesilaikyti pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė bus mažesnė kaip 10 000 Eur.

Viešųjų pirkimų tarnyba, be Mažos vertės pirkimų aprašo, taip pat parengė ir pagalbinę medžiagą, kuri yra patogi naudoti mažiau viešųjų pirkimų vykdymo patirties turintiems viešųjų pirkimų specialistams.