KADA VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS GALI BŪTI SUDAROMA ILGESNIAM NEI 3 METŲ LAIKOTARPIUI?


Atvejus, kada viešojo pirkimo sutartis gali būti sudaroma ilgiau kaip trejiems metams, nustato Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašas. Vadovaujantis minėtu aprašu ir racionalaus lėšų, skirtų reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti, panaudojimo kriterijumi, galima teigti, kad perkančioji organizacija sutartis ilgiau negu trejiems metams sudaryti gali dėl:

  • elektros energijos ir šilumos, dujų, karšto ir šalto vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų įsigijimo;
  • paskolų ir kitų finansinių paslaugų, teikiamų bankų ir kitų finansinių institucijų;
  • prekių nuomos, lizingo (finansinės nuomos), pirkimo išsimokėtinai;
  • aptarnavimo, remonto ar priežiūros paslaugų, kai įsigyjamo pirkimo objekto pirkimo sutartis apima ir šių paslaugų pirkimą;
  • darbų, taip pat statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kai šios paslaugos perkamos kartu, ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugų;
  • ir kt.

Baigtinis tokių sutarčių sąrašas yra pateikiamas minėtame apraše. Atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija gali sudaryti viešojo pirkimo sutartis ilgesniam nei 3 metų terminui paslaugoms įsigyti, kai ilgesnio nei 3 metų termino sutartis ekonominiu ar socialiniu požiūriu naudingesnė, tačiau perkančioji organizacija tai privalo pagrįsti objektyviais įrodymais ir gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą vykdyti tokį pirkimą. Pažymėtina, kad, apskaičiuodama pirkimo sutarties trukmę, perkančioji organizacija negali vadovautis tiekėjo įsipareigojimais dėl patiektų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų kokybės garantijos terminų.

Viešųjų pirkimų tarnyba yra parengusi darbo priemonę, kuri padės objektyviai nuspręsti, ar sutartis gali būti sudaroma ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui. Darbo priemonę galite rasti čia.