KĄ DARYTI SUTRIKUS CVP IS SISTEMAI?


2016 m. liepos 29 d. viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos rekomendacijos, kuriose numatyti veiksmai, kurių turėtų imtis perkančiosios organizacijos, įsigyjančios organizacijos ir tiekėjai sutrikus CVP IS sistemos veikimui. Minėtose rekomendacijose yra pateikiamas sistemos techninės problemos apibrėžimas, pagal kurį technine problema yra laikomas sutrikimas, dėl kurio daugiau nei 10 registruotų naudotojų negali vykdyti būtinų funkcijų (neįmanoma prisijungti prie sistemos, neveikia susirašinėjimo funkcija, neatsidaro pasiūlymų pateikimo langas, ir kiti sutrikimai ir informacija apie sutrikimus yra paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos svetainėje).

Rekomendacijose nurodyta, kad tiekėjas, pastebėjęs sistemos sutrikimus iš pradžių turėtų patikrinti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinį puslapį ar jame nėra paskelbta informacija apie sistemos sutrikimus, jeigu tokio skelbimo nėra, apie sistemos sutrikimą naudotojas nedelsdamas turėtų informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą. Tiekėjui rekomenduojama pranešant apie sistemos problemą, nurodyti savo kontaktus, pirkimo numerį ir pavadinimą problemos datą ir laiką taip pat kiek įmanoma detaliau apibūdinti problemą, pridėti ekrano atvaizdus.

Perkančiosioms organizacijoms pastebėjus CVP IS sistemos sutrikimus be aukščiau nurodytų rekomendacijų, taip pat rekomenduojama pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą bent 3 darbo dienoms (neskelbiamo pirkimo atveju – protingam terminui). Ši rekomendacija galioja, jeigu apie problemą buvo paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje ir problema prasidėjo ar baigėsi pasiūlymo pateikimo dieną.

Jeigu perkančioji organizacija nusprendė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, skelbiamo pirkimo atveju turėtų atitinkamai atlikti pakeitimus CVP IS konkretaus pirkimo paskyroje. Tarptautinės vertės pirkimo atveju perkančioji organizacija turėtų užpildyti skelbimo, susijusio su papildoma informacija, informacija apie neužbaigtą procedūrą arba pataisą, formą (14 standartinė forma) ir pateikti ją Viešųjų pirkimų tarnybai (nurodant ne trumpiau nei 3 darbo dienom pratęstą terminą). Supaprastintų pirkimų atveju perkančioji organizacija turėtų užpildyti skelbimo dėl papildomos informacijos, pataisos arba informacijos apie pirkimo pabaigą, nesudarius sutarties formą (Sk-4 forma) ir pateikti ją Viešųjų pirkimų tarnybai.

Perkančioji organizacija taip pat privalo informuoti tiekėjus pirkimo dokumentuose nurodytomis susirašinėjimo priemonėmis apie sistemos technines problemas ir dėl to pratęstą pasiūlymų pateikimo terminą. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose yra nurodžiusi, kad susirašinėjimas su tiekėjais vyksta CVP IS priemonėmis, informaciją tiekėjams perkančioji organizacija privalo pateikti nedelsiant kai tik yra pašalinti techniniai CVP IS sistemos gedimai.

Rekomendacijose taip pat nurodoma, kad jeigu dėl CVP IS problemos nepavyksta prisijungti prie sistemos ir elektroninėmis priemonėmis pateikto pasiūlymo nepavyksta atidaryti ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos, sistemos naudotojas turėtų užfiksuoti bandymą prisijungti prie sistemos pirkimo komisijos posėdžio protokole ir atidėti susipažinimo su pasiūlymais posėdį iki kol bus pašalinta sistemos techninė problema.

 

Visą minėto teisės akto tekstą galite rasti čia.