Dėl pirkimo skaidymo į dalis


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017

Faktinės bylos aplinkybės

Perkančioji organizacija vykdė viešąjį pirkimą, siekdama įsigyti degalų. Byloje kilo ginčas dėl konkurso sąlygų, kuriose įtvirtintas reikalavimas turėti degalinių tinklą (taip pat sąlyga, kad konkursas į dalis neskaidomas), teisėtumo. Ieškovas teigė, kad šiomis nuostatomis, ypač dėl nuorodos į Trakų miestą, kuriame yra tik vieno tinklo degalinė, nepagrįstai susiaurinama tiekėjų konkurencija (nepateikta įtikinamų įrodymų dėl masto ekonomijos efekto), pagrindinės sutartys nebus sudaromos ir vykdomos vienu metu, todėl konkursas turėjo būti išskaidytas į dalis.

Teismo išaiškinimas

Teismas atkreipė dėmesį, kad kasacinio teismo praktika dėl viešojo pirkimo sutarčių skaidymo į pirkimo dalis plėtojama ne tik pirkimo objektų heterogeniškumo, bet ir homogeniškumo (panašumo, vienarūšiškumo) atvejais. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad, pirma, tiekėjų konkurenciją gali pažeisti ne tik skirtingų, bet ir vienalyčių pirkimo objektų sujungimas į vieną, antra, abiem atvejais aktualūs bendrieji kasacinio teismo išaiškinimai šioje srityje. Galimų tiekėjų skaičius konkurse (ar tai būtų vienas, ar keliolika) neturi lemiamos reikšmės nustatant neteisėtą konkurencijos iškraipymą, nes atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną pats savaime tiekėjų varžymąsi riboja; teismas taip pat pabrėžė, kad, atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais. Kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis (pagrindų pobūdžio vertinimas) ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis (proporcingumas); atsižvelgiant į tai, tik svarbių priežasčių nustatymas per se nepateisina pirkimo objektų sujungimo į vieną.

Teismas pabrėžė, kad konkurso išskaidymas į tam tikras dalis pagal miestus kartu tiekėjams leidžiant pateikti visų jo dalių pasiūlymus (kad ir kiek jų būtų) iš esmės turėtų pasiekti tą patį masto ekonomijos (sutaupymo) efektą. Abejotina, kad tiekėjas, turintis platų degalinių tinklą ir siekiantis laimėti pirkimą, siūlytų didesnę kainą išskaidytame į dalis pirkime, palyginti su analogišku pirkimu, kuris į dalis nebūtų skaidomas, tik dėl to, kad jam reikėtų pateikti ne vieną, o keliolika pasiūlymų.

Taip pat pažymėtina, kad byloje nėra aiškių duomenų ir platesnių įgaliotojų perkančiųjų organizacijų paaiškinimų, ar iš tiesų visuose jų nurodytuose miestuose egzistuoja realus poreikis įsigyti degalų iš degalinių. Keliamų reikalavimų proporcingumas sutarties dalykui reiškia perkančiosios (-iųjų) organizacijos (-ų) poreikių adekvatumą realiai, o ne prognozuojamai situacijai. Byloje nėra iki galo atskleista, ar visos perkančiosios organizacijos visuose nurodytuose miestuose iš tiesų realiai ketina piltis (ir anksčiau tai darė) degalų iš degalinių, ar iš dalies jos siekia užsitikrinti tam tikrą veiklos vykdymo laisvę, platesnes galimybes, kuriomis nebūtinai pasinaudos.