2016 m. vasario 4 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-452-236/2016


Faktinės bylos aplinkybės

Byloje kilo ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija, sudariusi dėl tam tikrų paslaugų įsigijimo preliminariąją sutartį su atitinkamu tiekėju, gali tas pačias paslaugas pagal viešojo pirkimo–pardavimo sutartis įsigyti iš kitų tiekėjų, organizuojant papildomus pirkimus.

Teismo išaiškinimai

Teismas pažymėjo, kad preliminarioji sutartis viešuosiuose pirkimuose – tai ne pirkimo būdas, o atskiros pirkimo procedūros, organizaciniai instrumentai, leidžiantys sumažinti perkančiųjų organizacijų administracinę naštą (laiko ir finansines sąnaudas), atsižvelgti į atitinkamo pirkimo specifiškumą. Tiekėjų išrinkimas pagal preliminariąsias sutartis tolesniam varžymuisi supaprastina konkrečių perkančiųjų organizacijų įsigijimus, šioms nereikia vertinti tiekėjų kvalifikacijos, pasiūlymų siaurąja prasme, o pakanka tik prisijungti prie bendros elektroninės sistemos ir konkrečiam atitinkamo pirkimo objekto kiekiui inicijuoti atnaujintą tiekėjų varžymąsi.

Teismas atkreipė dėmesį, kad preliminariųjų sutarčių sudarymas yra reglamentuotas VPĮ 63 straipsnyje, numatančiame draudimą preliminariosios sutarties pagrindu sudaryti sutartį su kitais, t. y. preliminariosios sutarties šalimi nesančiais, tiekėjais, tačiau, apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nedraudžiančiame, esant poreikiui, sudaryti kitas preliminariąsias sutartis ar vykdyti naujus pirkimus kitais VPĮ reglamentuotais būdais. Kitos VPĮ nuostatos taip pat nesudaro pagrindo kitokiam aiškinimui.

Teismas aptariamoje nutartyje priėjo išvadą, kad preliminariosios sutarties viešuosiuose pirkimuose nauda tiekėjui yra galimybė varžytis dėl pagrindinės sutarties, kai yra atnaujinamas tiekėjų varžymasis, tačiau nesuteikia išimtinių teisių į preliminariosios sutarties galiojimo metu perkančiosios organizacijos teikiamų užsakymų vykdymą.

Teismas nurodė, kad tiekėjo teisėti lūkesčiai galėtų būti pažeisti nebent perkančiajai organizacijai sudarius su tiekėju preliminariąją sutartį, jos sudarymui pareikalavus iš tiekėjo investicijų (pavyzdžiui, dėl banko garantijos pateikimo), tačiau apskritai preliminariosios sutarties pagrindu nesudarius pagrindinių viešojo pirkimo sutarčių.