2016 m. liepos 15 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-884-186/2016


Faktinės aplinkybės

Perkančioji organizacija vykdė konkursą siekdama sudaryti preliminariąsias sutartis paslaugoms įsigyti, kurių pagrindu bus sudaromos pagrindinės sutartys. Perkančioji organizacija informavo du tiekėjus, kad jų pasiūlymai yra atmesti. Šį savo sprendimą perkančioji organizacija grindė tuo, kad tiekėjai pateikė perkančiajai organizacijai nepriimtinus pasiūlymus. Perkančioji organizacija nurodė, kad priimtinu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kurio kaina yra ne per didelė, perkančiajai organizacijai priimtina. Ieškovių pasiūlytos paslaugų bendros planuojamos kainos yra gerokai didesnės už perkančiosios organizacijos pirkimo pradžioje planuotą įsigyjamų paslaugų vertę.

Teismo išaiškinimas

Tiekėjų pateiktus pasiūlymus perkančioji organizacija laikė nepriimtinais dėl to, kad jų kainos yra per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos. Tarp šalių nėra ginčo, kad apeliančių pasiūlymai atitiko visus kitus konkurso sąlygų reikalavimus. Tuo atveju, kai tiekėjo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau jo kaina yra per didelė, nepriimtina perkančiajai organizacijai, tai yra atskiras tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindas. Todėl atsakovė, pasiūlymų nagrinėjimo etape nustačiusi, kad apeliančių pasiūlymų kainos jai yra per didelės, negalėjo jų atmesti konkurso sąlygų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.) pagrindu kaip neatitinkančių pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Priešingas aiškinimas reikštų skirtingų VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir 3 punkte nustatytų pasiūlymo atmetimo pagrindų sutapatinimą.

Teismas atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju atsižvelgtina į tai, kad, vykdant viešąjį pirkimą riboto konkurso būdu ir kviečiant konkurso sąlygas atitinkančius pasiūlymus pateikusius tiekėjus sudaryti preliminariąją sutartį, atnaujinto varžymosi metu yra galimybė, kad pasiūlymo kainos bus sumažinamos. Teismas nepagrįstai nurodė, kad preliminariojoje sutartyje nurodyti įkainiai negali būti keičiami atnaujinto varžymosi metu. Preliminariosios sutarties 6.3 punktas leidžia tiekėjui pateikti palankesnį pasiūlymą, t. y. sumažinti preliminarius įkainius.

Teismas nurodė, kad kai perkančioji organizacija siekia sudaryti preliminariąsias sutartis, pasiūlymuose nurodytos kainos yra preliminarios, t. y. kainos yra maksimalios ir pagrindinėse sutartyse negali būti didinamos, tačiau atvirkštinis variantas yra galimas, tiekėjas, atnaujinus konkursą siekiant sudaryti pagrindinę paslaugų sutartį, gali pateikti mažesnes kainas nei kad nurodyta preliminariojoje sutartyje.