Viešieji pirkimai elektroninėje erdvėje – teorija ir praktika

Viešųjų pirkimų srities dalyviai yra tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus subjektai, todėl tokių jautrių santykių reguliavimą siekiama kuo tiksliau ir aiškiau reglamentuoti. Tačiau dažna teisės aktų kaita įvelia nemažai sumaišties į viešųjų pirkimų teisinių santykių reguliavimą, o, nesant teisinio tikrumo, dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose tampa aukštos kvalifikacijos ir daug laiko reikalaujančiu procesu. Perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams būtina žinoti kaip tinkamai vykdyti elektroninių viešųjų pirkimų procedūras, kaip elgtis kilus tam tikroms techninėms problemoms ir kokių veiksmų imtis, kad būtų išvengta nereikalingo ginčo.

Temos: