Viešasis sektorius ir korupcija: kontrolė, prevencija, tyrimai

Korupcija teorijoje ir praktikoje turi daug apibrėžimų, kurie siauriau ar plačiau apibrėžia šį skaudų visuomenei reiškinį. Siaurai vertinant korupciją, ji apimtų tik viešąjį sektorių ir jo tarnautojus, tačiau reikia turėti omenyje tai, kad korupcija gali reikštis įvairiose srityse, tokiose kaip verslas, sportas, žiniasklaida, religinėse organizacijose – ten, kur veikla grįsta visuomenės pasitikėjimu. Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, mokesčių vengimas, sukčiavimas ir kiti nusižengimai, už kuriuos numatyta baudžiamoji ar administracinė atsakomybė. Korupcijos pažeidimo nustatymas, duomenų apie korupciją vertinimas, korupciją reglamentuojančių teisės aktų taikymas yra sudėtingas ir be galo ilgas procesas, todėl korupcijos prevencijai reikia taikyti įvairius kitus metodus – ne vien jėgos struktūrų darbą. Korupcija daro neigiamą poveikį investicijoms, politiniam stabilumui, prekybos politikai, verslo plėtrai – todėl įvairių antikorupcinių priemonių taikymas ir išmanymas viešojo sektoriaus specialistams, verslininkams ir kitiems viešiems asmenims turi būti neatskiriama jų darbo dalis.

Temos: