Valstybės tarnyba ir darbo santykiai: naujovės, problematika, aktuali teismų praktika

Valstybės tarnautojų darbo santykiai reguliuojami specialiomis teisės normomis – valstybės tarnybos įstatymu ir jį lydinčiais teisės aktais. Kyla nemažai klausimų, kada taikomas LR Darbo kodeksas, pamatinis darbo santykius reguliuojantis kodifikuotas įstatymas, ir koks šio akto santykis su valstybės tarnybą reguliuojačiais teisės aktais. Kadangi skiriasi darbo santykių teisinis reguliavimas kyla nemažai klausimų, kaip turi būti sprendžiami valstybės tarnautojų priėmimo, atleidimo, materialinės atsakomybės, darbo, poilsio laiko ir kiti svarbūs valstybės tarnautojui ir instucijai, kurioje jis dirba klausimai.

Temos: