Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM

Turizmo paslaugas teikiančių asmenų apmokestinimas PVM yra sudėtinga ir praktiškai labai įdomi netiesioginių mokesčių reguliavimo dalis. LR PVM įstatyme numatyta galimybė turizmo paslaugoms taikyti specialią apmokestinimo schemą (maržos schemą). Kad asmuo, teikiantis turizmo paslaugas, galėtų pasinaudoti šia schema, jo paslaugų teikimas turi atitikti tam tikras imperatyvias PVM įstatyme nustatytas sąlygas. Naudojant maržos schemą kinta reikalavimai PVM atskaitai, deklaracijos pildymui. Turizmo paslaugos susideda iš daugybės kompleksinių santykių, kas padaro šių paslaugų apmokestinimą sudėtingu procesu, kadangi esant skirtingoms sąlygoms, taikomi skirtingi tarifai, skiriasi turizmo paslaugų tarpininko ir kelionių organizatoriaus, kai jis paslaugas teikia savo jėgomis, apmokestinimas. Todėl svarbu nagrinėti ne tik teorinius turizmo paslaugų apmokestinimo PVM klausimus, bet ir konkrečias praktines situacijas.

Temos: