Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo projektas


Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo projektą. Aptariamas aprašas reglamentuoja viešojo pirkimo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo procedūrų, projekto konkurso procedūrų, pirkimo sutarčių bei pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 19 straipsnyje, ataskaitų rengimą ir teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai. Atkreiptinas dėmesys, kad aptariamo aprašo taisyklės rengiant ir teikiant ataskaitas bus taikomos pirkimams, pradėtiems nuo 2017 m. liepos 1 d.

Aptariamo teisės akto projekte yra pateikiami išsamūs paaiškinimai, kaip teisingai užpildyti ataskaitų formas.

Aptariamo teisės akto projekte nustatyta, kad pirkimo procedūrų ataskaita privalo būti pateikta per 15 dienų pasibaigus pirkimo procedūroms, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal sudarytą pirkimo sutartį pradžios, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą – per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams. Apraše taip pat nustatyta, kad ataskaitos gali būti skelbiamos ir pirkimo vykdytojo interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje, laikantis atitinkamų ataskaitų paskelbimui numatytų terminų.

Šiuo metu iki birželio 2 d. Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šio teisės akto projekto. Visą teisės akto projektą galite rasti čia.