Vadovo civilinės ir materialinės atsakomybės atribojimas


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017

Faktinės bylos aplinkybės

Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą. Ji nurodė, kad atsakovas buvo ieškovės direktorius. Vienintelės ieškovės akcininkės sprendimu atsakovas atšauktas iš vadovo pareigų dėl bendrovės akcininkės prarasto pasitikėjimo juo. Siekiant pasirengti planuotam ieškovės akcijų pardavimui, buvo atliktas cinko likučio gamybinėse patalpose, esančiose Vilniuje, patikrinimas, jo metu buvo nustatytas 149,98553 tonos cinko trūkumas. Dėl atsakovo pateiktos cinkavimo vonios schemos suklastojimo tikrasis cinko likučio kiekis galėjo būti nuslėptas, nes, palyginus atsakovo pateiktos schemos duomenis su tiesiogiai iš gamintojo gautos schemos duomenimis, buvo nustatyti skirtingi vonios matmenys – atsakovo pateiktoje schemoje vonia buvo gilesnė vienu metru. Tikėtina, kad atsakovas, inventorizacijos komisijoms teikdamas neteisingus duomenis, tyčia slėpė cinko trūkumą. Cinko trūkumas, kurio vertę prašoma priteisti iš atsakovo, nustatytas įvertinus inventorizacijos ir buhalterinius apskaitos duomenis. Atsakovas pripažino, kad apie trūkumą žinojo, tačiau tai slėpė. Jo neteisėti veiksmai – netinkamas pareigų vykdymas ir veiklos organizavimas, nepakankamas rūpestingumas ir atidumas – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje nustatytos bendrovės vadovo pareigos pažeidimas.

Teismo išaiškinimas

Dėl bendrovės vadovo atsakomybės rūšies, civilinės atsakomybės ir materialinės atsakomybės taikymo atvejų atribojimo

Visų pirma teismas pabrėžė, kad civilinė atsakomybė grindžiama visiško žalos atlyginimo principu, o materialinės atsakomybės pagal darbo teisę bendroji taisyklė yra tokia, kad ši atsakomybė yra ribota. Teismas atkreipė dėmesį, kad kasacinis teismas yra konstatavęs, kad kiekvienu konkrečiu atveju bendrovės vadovui taikytinos atsakomybės rūšis nustatoma atsižvelgiant į vadovo veiksmo, sukėlusio žalą, pobūdį ir pažeistų pareigų rūšį – jei vadovas padaro žalos veikdamas pagal savo, kaip valdymo organo, kompetenciją, pavyzdžiui, laiku nesikreipia dėl bankroto bylos iškėlimo, neužtikrina bendrovės turto apskaitos, priima rizikingą verslo sprendimą, neištiria reikšmingos informacijos ir pan., jis pažeidžia jam kaip valdymo organui, o ne darbuotojui nustatytą pareigą, todėl jam taikoma civilinė atsakomybė. Pripažinus, kad vadovas įmonei žalą padarė pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, jam taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę, kurios esmė – atsakomybės ribojimas darbo teisės normų nustatytu dydžiu ir tvarka. Teismas išanalizavęs bylos medžiagą ir aktualią teismų praktiką suformulavo taisyklę: ar bendrovės vadovui taikytina civilinė ar materialinė pagal darbo teisės normas kylanti atsakomybė, nustatoma atsižvelgiant į vadovo veiksmo, sukėlusio žalą, pobūdį ir pažeistų pareigų rūšį – jei vadovas padaro žalos veikdamas pagal savo, kaip valdymo organo, kompetenciją, jam taikoma civilinė atsakomybė. Nustačius, kad vadovas bendrovei žalą padarė pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, kartu nepažeisdamas savo, kaip bendrovės vadovo, kompetencijos, jam taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Ieškovui, reiškiančiam reikalavimą taikyti vadovui civilinę atsakomybę, tenka pareiga įrodyti, kad pažeista būtent įstatyme įtvirtinta vadovo pareiga, o ne darbuotojui DK numatytos pareigos.