Turto realizavimas, kai vienam iš savininkų iškelta fizinio asmens bankroto byla


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-199-219/2018

Faktinės bylos aplinkybės

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių nekilnojamojo hipoteka įkeisto turto realizavimą fizinio asmens bankroto byloje, kai turtas priklauso ne tik bankrutuojančiam asmeniui, bet ir kitam bendraturčiui, iš kurio vykdomas išieškojimas vykdymo procese, aiškinimo ir taikymo.

Pareiškėjos bankroto administratorius prašė leisti jam parduoti butą su rūsiu, nuosavybės teise po 1/2 dalį priklausantį pareiškėjui ir trečiajam asmeniui kaip vieną turtinį vienetą pareiškėjos bankroto byloje, skelbiant varžytynes kreditorių susirinkimo nutarimo nustatyta tvarka, įpareigojant bankroto administratorių 1/2 dalį iš turto pardavimo gautų lėšų pervesti į antstolės, vykdančios išieškojimą iš trečiojo asmens hipotekos kreditorės naudai, depozitinę sąskaitą.

Teismo išaiškinimas

Hipotekos kreditoriaus skolos išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto ir šio turto pardavimą įprastai organizuoja ir vykdo antstolis CPK normų nustatyta tvarka, o juridiniam ar fiziniam asmeniui bankrutuojant išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto ir jo pardavimą vykdo bankroto administratorius atitinkamuose (bankroto) įstatymuose nustatyta tvarka.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad gali susidaryti teisinė padėtis, kaip yra ir nagrinėjamu atveju, kai kreditorius reikalauja išieškoti skolą iš bendraskolių fizinių asmenų, kuriems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso hipoteka įkeistas nekilnojamasis daiktas, tačiau vienam jų yra iškelta bankroto byla. Pagal aptartą teisinį reglamentavimą skolos išieškojimą tokiu atveju turėtų vykdyti antstolis ir bankroto administratorius, nukreipdami išieškojimą į atitinkamas kiekvienam bendraskoliui nuosavybės teise priklausančias daikto dalis, t. y. antstolis pardavinėja dalį įkeisto turto civilinio proceso normų nustatyta tvarka, o bankroto administratorius bankrutuojančiam asmeniui priklausančią dalį – bankroto normų nustatyta tvarka.

Teismas atkreipė dėmesį, kad jeigu hipoteka įkeistą turtą (vieną pardavimo objektą) sudaro ir bankrutuojančio asmens turtas, kuris realizuojamas iš varžytynių bankroto administratoriaus, ir kito asmens, kurį varžytynėse parduoda antstolis, tai tokio turto komplekso pardavimą turi organizuoti bankroto administratorius. Turtas įkaito davėjo pasiūlytam pirkėjui gali būti parduodamas tik tuo atveju, jei toks asmuo įsigyja visus bendrąja hipoteka įkeistus daiktus.

Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditoriaus reikalavimu parduodant hipoteka įkeistą skolininko turtą siekiama gauti kiek įmanoma didesnę kainą, nes tai atitinka tiek kreditoriaus, tiek skolininko interesus. Šiuo tikslu CPK normose nustatyta tvarka skelbiamos ir vykdomos varžytynės. Juridinio ir fizinio asmens bankroto atveju siekiama patenkinti kuo daugiau kreditorių reikalavimų, išsaugant ir užtikrinant kreditorių bei nemokaus asmens interesų pusiausvyrą. Tuo tikslu bankroto administratorius bankroto normų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo nemokaus asmens turto, įskaitant įkeistą hipoteka, varžytynes. Taigi parduodant skolininko (tiek mokaus, tiek bankrutuojančio) turtą kreditorių reikalavimams tenkinti visais atvejais siekiama jį parduoti už didesnę kainą, nes tai atitinka kreditorių ir skolininko interesus bei užtikrina jų pusiausvyrą.