Rinkos konsultacijos viešuosiuose pirkimuose


Viešųjų pirkimų tarnyba parengė rinkos konsultacijų vykdymo gaires, kurios yra skirtos pirkimo vykdytojų darbuotojams, atsakingiems už pirkimų planavimą ir vykdymą. Gairės gali būti naudingos ir tiekėjams, norintiems geriau suprasti rinkos konsultacijų tikslą ir mechanizmą. Rinkos konsultacijos gali būti naudojamos išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus (pvz., ką man apskritai gali pasiūlyti rinka, kokie reikalavimai įsigyjamam pirkimo objektui privalo būti nustatyti, o kokie – tik pageidautini, kokie sprendiniai geriausiai tenkintų mano poreikius), identifikuoti pirkimo sutarties sudarymui ir vykdymui reikšmingus aspektus (pvz., kokios sąlygos, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, būtinai turi būti įtrauktos į pirkimo sutartį, kokios galimos kliūtys įgyvendinant mano poreikius, kokių rizikų kyla vykdant pirkimo sutartį) ir nustatyti tinkamą pirkimo strategiją (pvz., ar vykdyti neskelbiamas derybas, ar konkurencinį dialogą).

Gairėse yra nurodyta, kad rinkos konsultacijas vykdyti yra tikslinga, jei įsigyjamas pirkimo objektas yra sudėtingas, pirkimo vykdytojas nežino, ką jam gali pasiūlyti rinka, koks variantas iš egzistuojančiųjų patenkintų jo turimus poreikius, ir jam reikia pagalbos identifikuojant tinkamiausią sprendimą, norint tinkamai nustatyti pirkimo objektui keliamus reikalavimus (kurie jų būtini, o kurie – tik pageidautini, ir panašiai), reikalinga turėti specifinės informacijos / žinių, nėra gerai žinomos su konkrečiu projektu susijusios rizikos ir / ar jų suvaldymo priemonės, ir panašiai.

Viešųjų pirkimų tarnyba dokumente išskiria naudas, kurias teikia konsultavimasis su rinka:

  1. Paprasčiau apsibrėžti reikalavimus;
  2. Geresnis supratimas, ar numatyti reikalavimai yra įgyvendinami;
  3. Optimalios pirkimų strategijos nustatymas;
  4. Trumpesni pirkimo procedūrų terminai;
  5. Įtaka konkurencijai;
  6. Įtaka pasiūlai;
  7. Potencialių problemų ar spręstinų klausimų įgyvendinant projektą identifikavimas;
  8. Skaidrumas.

Rinkos konsultacijos metu pirkimo vykdytojas turi laikytis nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Efektyviausiai to pasiekiama laikantis etiško elgesio standartų. Dokumente taip pat yra pateiktas nebaigtinis situacijų sąrašas, kada galima įtarti neskaidrų konsultacijų vykdymą. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo vykdytojui rekomenduotina pasidomėti, ar jam reikiamos konsultacijos jau nevykdo ar neplanuoja vykdyti kitas pirkimo vykdytojas. Jei reikiamą konsultaciją numato vykdyti ir kiti pirkimų vykdytojai, pirkimų vykdytojai galėtų bendradarbiauti ir ją vykdyti kartu. Tačiau jeigu keli pirkimo vykdytojai nusprendžia bendradarbiauti vykdydami rinkos konsultaciją, rekomenduotina tai formalizuoti – sudaryti bendradarbiavimo sutartį ar panašiai, kad vėliau nekiltų ginčų dėl užduočių pasiskirstymo ir atsakomybės. Gairėse taip pat yra aptariami ir kiti rinkos konsultacijų vykdymo aspektai, pateikiama praktinių pavyzdžių ir gerųjų praktikų.

Visą gairių tekstą galite rasti čia.