Rekomendacijos dėl kainų palyginimo reklamoje


Kainų lyginimas vis dar išlieka vienu populiariausių reklamos būdų. Tačiau, apžvelgus tokias reklamas, galima pastebėti tam tikrus reikalavimų lyginamajai reklamai pažeidimus. Dažnai tokie pažeidimai yra padaromi ne tyčia siekiant suklaidinti vartotoją, o dėl nežinojimo ir teisinių žinių stokos, kadangi reklamos specialistai nėra profesionalūs teisininkai ir dažnai nėra išsamiai susipažinę su teisės aktais, kuriuose yra nustatyti reikalavimai reklamai. Iš pirmo žvilgsnio produkto kainos palyginimas atrodo nesudėtingas procesas, tačiau gilinantis į reikalavimus tokiai reklamai kyla gana daug klausimų. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba yra patvirtinusi rekomendacijas dėl kainų palyginimo reklamoje. Konkurencijos taryba rengiant reklamą su kainų palyginimu rekomenduoja įvertinti reklamą iš vartotojo pozicijos ir atitinkamai pateikti tikrovę atitinkančią informaciją, kurios teisingumą galima pagrįsti, bei aiškiai ir nedviprasmiškai paaiškinti vartotojui, ką palyginamoji kaina reiškia. Taip pat vartoti apibūdinimus „ankstesnė kaina“, „sumažinta nuo“ ir nubrauktą aukštesniąją kainą tik tuomet, jei tai yra reklamos davėjo anksčiau taikyta kaina. Tačiau nevartoti šių apibūdinimų lyginant su kaina, kurios reklamos davėjas niekada netaikė, ar su kaina, kurią taikė kiti pardavėjai. Rekomendacijose taip pat yra pateikiama patarimų, kaip teisingai lyginti paties pardavėjo skirtingo laikotarpio kainas. Jei reklamos davėjas produkto pardavimo kainą reklamoje lygina su savo anksčiau taikyta kaina, rekomenduojama palyginimui naudoti kainą, kuri buvo taikyta toje pačioje prekybos vietoje bent 16 dienų (nebūtinai iš eilės) per paskutines 30 dienų iki pardavimo („akcijos“) kainos taikymo (t. y. daugiau nei pusę laikotarpio per paskutines 30 dienų). Į šį 16 dienų ar ilgesnį laikotarpį taip pat gali būti įskaičiuojamas ir didesnės kainos taikymo laikotarpis, jei toks buvo. Rekomendacijose taip pat galima rasti naudingų patarimų, kaip teisingai lyginti savo produktų kainas su konkurentų kainomis. Tuo atveju, jei reklamos davėjas savo produkto pardavimo kainą lygina su konkurento kainomis, toks kainų palyginimas turi atitikti Reklamos įstatymo 6 straipsnyje nurodytus lyginamajai reklamai keliamus reikalavimus, įskaitant reikalavimą nurodyti teisingą konkurento produkto kainą. Taip pat svarbu, kad:

(a) naudojama reklamos davėjo ir konkurento prekės kaina būtų to paties laikotarpio;

(b) reklamoje būtų tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas konkurentas;

(c) nurodoma užfiksuotos konkurento prekės kainos data ir vieta.

Visą rekomendacijų tekstą su praktiniais pavyzdžiais galima rasti čia.