Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas


2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas. Kodeksas reglamentuoja fizinių asmenų administracinę atsakomybę, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių adekvatumą padarytam teisės pažeidimui.

Aptariamas kodeksas turi atskirą IV skyrių – Aplinkybės, kurioms esant asmuo nėra traukiamas administracinėn atsakomybėn. Minėtame skyriuje apimamos tiek klasikinės aplinkybės, šalinančios atsakomybę, tiek kitos aplinkybės, kurioms esant asmuo netraukiamas atsakomybėn. Naujasis kodeksas, palyginus su senuoju, praplėstas Baudžiamajame kodekse numatytomis naujomis administracinę atsakomybę šalinančiomis aplinkybėmis: asmens, padariusio  įstatymo uždraustą veiką, sulaikymu, profesinių pareigų vykdymu, teisėsaugos institucijos užduoties vykdymu, įsakymo vykdymu, pateisinama profesine ar ūkine rizika, moksliniu eksperimentu.

Kodekse nustatyta naują aplinkybę – mažą veikos pavojingumą. Esant šiai aplinkybei, asmuo nėra traukiamas administracinėn atsakomybėn. Šiuo metu Baudžiamojo kodekso 37 straipsnyje numatyta galimybė atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo, jeigu teismas pripažįsta, kad iki bylos nagrinėjimo teisme šis asmuo ar jo padaryta veika dėl aplinkybių  pasikeitimo tapo nepavojingi. Kodekse ši aplinkybė numatyta kaip apskritai atsakomybę šalinanti aplinkybė – kaip pagrindas nepradėti teisenos, o taip pat ir ją nutraukti bet kokioje stadijoje.

Kodekse taip pat numatyta nauja administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinį elgesį keičiančiose ir ar kitose programose (kursuose).

 

Daugiau apie „Administracinių nusižengimų kodekse numatytas naujoves ir jo praktinį taikymą kviečiame sužinoti COUNT LINE seminare Administracinių nusižengimų kodekso naujovės nuo 2017-01-01“ kartu su lektoriumi Andrejum Novikovu.

Seminaras vyks:

2016-10-07, Klaipėdoje, viešbutyje „Green park Hotel Klaipėda“

2016-10-14, Panevėžyje, viešbutyje „Smėlynė“

2016-10-21 Šiauliuose, Šiaurės kolegijoje

2016-10-28 Kaune viešbutyje „ Europa Royale Kaunas“

2016-11-04 Vilniuje viešbutyje „Artis“

Registruotis