Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo Nr. I-1274 9, 41 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto apžvalga


2015 m. rugsėjo 21 d. Seimui buvo pateiktas Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo Nr. I-1274 9, 41 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. 9 straipsnyje siūloma nustatyti, kad šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus klausimus, kai Vilniaus apygardos teismas teikia pagalbą arbitražo procese dėl nurodytame punkte numatytų veiksmų atlikimo, Vilniaus apygardos teismas sprendžia supaprastinto proceso tvarka mutatis mutandis taikydamas CPK XXXIX skyriaus nuostatas, taip pat siūloma nustatyti, kad tokių bylų medžiaga yra nevieša.

Taip pat siūloma 41 straipsnio 4 dalyje nustatyti, kad, jeigu arbitražo teismo, kurio vieta yra Lietuvos Respublikoje, sprendimas nevykdomas, arbitražo teismo vietos apylinkės teismas šalies prašymu CPK nustatyta tvarka išduoda vykdomąjį raštą. Prašymas išduoti vykdomąjį raštą būtų nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Vykdomųjų raštų pagal arbitražo sprendimus išdavimo funkciją siūloma priskirti apylinkių teismams, siekiant patogumo dėl vykdomojo rašto išdavimo besikreipiantiems asmenims. Taip pat siūloma įtvirtinti pagrindus, kada apylinkės teismas gali atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą. Atkreiptinas dėmesys, kad Komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio 5 dalyje siūlomi įtvirtinti atsisakymo išduoti vykdomąjį raštą pagrindai iš dalies sutampa su galiojančio Komercinio arbitražo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje numatytais atsisakymo išduoti vykdomąjį raštą dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrindais. Taip pat papildomai numatyta, kad apylinkės teismas gali atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą ir tais atvejais, kai yra pasibaigęs įstatymų nustatytas vykdomojo rašto pateikimo vykdyti senaties terminas, išskyrus atvejus, kai šis terminas buvo atnaujintas. Dėl apylinkės teismo atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą gali būti duodamas atskirasis skundas. Apylinkės teismo nutartis išduoti vykdomąjį raštą būtų neskundžiama, kadangi vykdomojo rašto išdavimo procese nėra tikrinamas sprendimo pagrįstumas, sprendimo pagrįstumas yra tikrinamas tik tuo atveju, kai yra kilęs ginčas dėl sprendimo. Taigi asmenims išliktų teisė skųsti patį arbitražo teismo sprendimą, kaip yra nustatyta galiojančio Komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsnyje. Komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsnį siūloma papildyti nauja 7 dalimi ir nustatyti, kad skundas dėl arbitražo teismo sprendimo Lietuvos apeliaciniame teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo skundo priėmimo Lietuvos apeliaciniame teisme dienos. Skundas būtų nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.