Kasmetinės atostogos nuo 2017 m. liepos 1 d.


2017 m. liepos 1 d. įsigalioja naujasis Darbo kodeksas, kuris įneš daugybę naujovių darbo santykių srityje. Ne išimtis ir kasmetinių atostogų teisinis reguliavimas. Šiuo metu kasmetinės atostogos yra 28 kalendorinės dienos. Nuo liepos 1 d. atostogų trukmė bus 20 darbo dienų. Liepos 1 d. darbuotojų sukauptos kalendorinės atostogų dienos turės būti perskaičiuojamos į darbo dienas ir už 7 kalendorines atostogų dienas bus suteikiamos 5 darbo dienos. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas turi sukaupęs 35 kalendorines dienas atostogų, nuo liepos 1 d. šios dienos bus perskaičiuojamos ir darbuotojas turės 25 darbo dienas.

Taip pat įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui keisis ir atostogų suteikimo tvarka. Iki šiol galiojantis Darbo kodeksas pasinaudoti atostogų dienomis suteikė teisę tik išdirbus ne mažiau nei 6 mėnesius, o naujasis Darbo kodeksas teisę pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų dienų suteikia teisę, kai darbuotojas įgauna teisę į bent vienos darbo dienos trukmės atostogas. Taigi, nuo liepos 1 d. darbuotojas turės teisę pasinaudoti sukaupta atostogų dalimi ir neišdirbęs 6 mėnesių laikotarpio. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad naujasis Darbo kodeksas numato, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

Kaip ir dabar galiojantis, taip ir naujasis Darbo kodeksas numato, kad kasmetinės atostogos privalo būti suteikiamos bent kartą per darbo metus ir viena kasmetinių atostogų dalis negali būti trumpesnė nei 10 darbo dienų (šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse – 14 kalendorinių dienų).

Nuo liepos 1 d. taip pat keičiasi ir atostoginių mokėjimo tvarka. Pagal naująjį Darbo kodeksą atostoginiai turės būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią (dabar galiojantis Darbo kodeksas nustato, kad atostoginiai privalo būti išmokėti darbuotojui ne vėliau nei likus trims dienoms iki kasmetinių atostogų pradžios). Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) ar dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę), ar keturių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmę, darbuotojui galės būti mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Darbuotojui pateikus prašymą, atostoginiai galės būti mokami ir įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Dar viena naujovė yra ta, kad jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų tik tuo atveju, jeigu darbuotojas pateiks prašymą dėl tokio laikotarpio pridėjimo prie kitų kasmetinių atostogų per pirmas tris darbo dienas po kasmetinių atostogų.