Grupės ieškinys


Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-816-157/2015

Faktinės bylos aplinkybės

Pareiškėjas (Ukmergės rajono savivaldybė), kaip ieškovų grupės atstovas, pateikė ieškinį atsakovams, prašydamas: 1) nagrinėti šį ieškinį pagal grupės ieškinio proceso taisykles; 2) tuo atveju, jei teismas nepriimtų ieškinio nagrinėti pagal šias taisykles – bylą nagrinėti įprastine ginčo teisenos tvarka; 3) CPK 2611straipsnio pagrindu priimti tarpinį sprendimą, kuriame pripažinti, jog atsakovai Ukmergės rajono savivaldybės šilumos vartotojų sąskaita laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2010-05-30 solidariai nepagrįstai praturtėjo 3 758 456,9 Eur suma. Ieškovas nurodė, kad paskelbto viešo savivaldybės šilumos ūkio nuomos konkurso, kurį laimėjo investuotojas atsakovas, rezultatų pagrindu šio tiesiogiai kontroliuojama dukterinė įmonė – kitas atsakovas – išsinuomojo šilumos ūkį. Atsakovas, valdydamas išsinuomotą šilumos gamybos, perdavimo ir tiekimo kompleksą, tiekė šilumos energiją prie tinklo prisijungusiems centralizuotos šilumos vartotojams (juridiniams ir fiziniams asmenims). Ieškovas teigė, kad vėliau jam paaiškėjo faktas, jog atsakovas pagamintą šilumos energiją beveik visą savo veiklos laikotarpį pardavinėjo didesne kaina, negu pareiškėjui savo konkursiniame pasiūlyme buvo įsipareigojęs investuotojas atsakovas. Tvirtino, kad veikdami kartu abu atsakovai nepagrįstai praturtėjo didžiosios dalies savivaldybės šilumos vartotojų sąskaita; kad, teismui patenkinus ieškinį, byloje priimtas sprendimas turės įtaką mažiausiai 7 tūkstančių šių vartotojų teisėms ir interesams. Ieškovas tvirtino, kad prie jo inicijuojamo ieškinio jau prisidėjo daugiau negu 20 ieškovų – grupės narių (juridinių asmenų), kurių faktinis reikalavimo pagrindas visiškai sutampa, tačiau skiriasi individualus reikalavimų dydis, kuris priklauso nuo kiekvieno šilumos vartotojo.

Teismo išaiškinimas

CPK 4412 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad grupės atstovas apie grupės ketinimą kreiptis į teismą dėl grupės ieškinio bylos iškėlimo turi pranešti atsakovui registruotąja pašto siunta išsiųsdamas rašytinę pretenziją atsakovo – fizinio asmens gyvenamosios vietos adresu arba atsakovo – juridinio asmens buveinės adresu. Pretenzijoje apibūdinama grupė, nurodomi jos reikalavimai ir įspėjama, kad, jeigu reikalavimai nebus įvykdyti per šioje pretenzijoje nurodytą laiką, grupė gali kreiptis į teismą ir pareikšti grupės ieškinį. Pretenzijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti grupės atstovas nustato ne trumpesnį kaip trisdešimties dienų terminą. Jeigu per nustatytą terminą atsakymas į pretenziją negaunamas, laikoma, kad atsakovas jos nepatenkino.

Teismas pabrėžė, kad byloje esanti Ukmergės rajono savivaldybės mero vardu atsakovams pateikta pretenzija neatitinka tiek tokiam dokumentui keliamų bendrųjų, tiek CPK 4412 straipsnio 1 dalyje nurodytų specialiųjų reikalavimų. Teismas nurodė, kad dokumente, kuriuo siekiama galimai kilusį ginčą išspręsti taikiai, t. y. kuriuo iš skolininko reikalaujama iš anksto ne teismo keliu patenkinti kreditoriaus – ieškovo (nagrinėjamu atveju – asmenų grupės) reikalavimus, privalo būti aiškiai atskleista, kokiu faktiniu ir teisiniu pagrindu, taip pat – kokio dydžio pretenzijos jam yra reiškiamos. Tačiau byloje esančio dokumento tekstas yra itin lakoniškas, pretenzija yra abstrakti ir neaiški, todėl atsakovams nebuvo sudarytos sąlygos suformuoti pozicijai dėl pareikšto abstraktaus reikalavimo: joje netgi nėra konkretizuojama, kurių konkrečiai asmenų interesais (vardu) į juos yra kreipiamasi, t. y. iš viso nėra apibūdinama grupė, kurios nariai, kaip matyti iš ieškinio pareiškimo, atsakovams turi konkretaus dydžio individualius turtinio pobūdžio reikalavimus; iš viso neminimi ir nenurodomi grupės narių individualūs reikalavimai; nenurodyta, kokiu pagrindu reikalaujama suma traktuojama kaip nepagrįstas praturtėjimas; kaip tokia suma yra apskaičiuota etc.