Dėl sutarties kvalifikavimo


Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1022-464/2018

Faktinės bylos aplinkybės

Ieškovas su Rusijos Federacijos įmone sudarė pirkimo–pardavimo sutartį dėl prekių pardavimo. Prekės turėjo būti pristatytos pirkėjui į Rusiją, todėl buvo privaloma atlikti ir muitinį šių prekių patikrinimą bei dokumentų įforminimą. Vadovaudamasi su atsakove sudaryta muitinės tarpininko paslaugų teikimo sutartimi ieškovė prekes, skirtas išvežti į Rusiją pirkėjui, perdavė atsakovei. Sudarytoje muitinės tarpininko paslaugų teikimo sutartyje šalys susitarė, kad atsakovė (muitinės tarpininkas) atstovauja ieškovei (aptarnaujamam asmeniui), t. y. įformina muitinės bendrąjį dokumentą ir pateikia jį, kitus reikalingus dokumentus bei prekes muitiniam tikrinimui, deklaruoja prekes ir pateikia jas muitiniam tikrinimui, o ieškovė pateikia atsakovei prekes, kurios turi būti pateikiamos muitiniam tikrinimui. Tačiau prekių gavėjas pranešė ieškovei, kad šios, atsakovei perduotos, prekės įgaliotam asmeniui nebuvo pristatytos. Ieškovė ne kartą kreipėsi tiek žodžiu, tiek raštu, tačiau atsakovė arba ignoravo ieškovės raštus, arba vengdavo atskleisti, kur ir kam yra perduotos ieškovės dingusios prekės. Todėl ieškovė turi pagrindo manyti, kad atsakovė perdavė ieškovės prekes neįgaliotam asmeniui. Šių prekių ji nei grąžino ieškovei, nei perdavė prekių gavėjo nurodytam ekspeditoriui, taigi prekes atsakovė prarado. Atsakovei netinkamai įvykdžius sutartį ir praradus jai patikėtą turtą, jai kyla civilinė atsakomybė už ieškovei atsiradusius nuostolius.

Teismo išaiškinimas

Nagrinėjamu atveju apeliantė atsakovei reikalavimus kildina iš muitinės tarpininko paslaugų teikimo sutarties, apeliaciniame skunde vertindama ją kaip mišrią, kelių sutarčių elementus (dar ir atstovavimo bei pasaugos) turinčią sutartį ir tvirtindama, kad žalą jai sukėlė būtent sutarties dalies dėl pasaugos netinkamas įvykdymas (patikėto turto neišsaugojimas, perdavimas neįgaliotam asmeniui).

Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir įprastines, nors sutartyje ir nenurodytas, tokios sutarties sąlygas, taip pat į šalių elgesį po sutarties sudarymo. Nagrinėjamu atveju muitinės tarpininko paslaugų teikimo sutarties objektas yra aptartas 1 punkte: tai atsakovės vykdomas atstovavimas apeliantei, kuris apibrėžiamas kaip muitinės Bendrojo dokumento, kitų reikalingų dokumentų įforminimas, jų ir atstovaujamo asmens prekių pateikimas muitiniam tikrinimui, taip pat kitų šioje sutartyje nurodytų paslaugų teikimas. Sutarties 2.5 punkte nurodoma, kad muitinės tarpininkas teikia aptarnaujamam asmeniui paslaugas, išvardytas šios sutarties priede. Prie šios sutarties yra pateikti atsakovės vadovės patvirtinti paslaugų įkainiai, kur, be kita ko, nurodyti ir krovos bei saugojimo paslaugų apmokėjimo dydžiai (minimalus sandėliavimo mokestis, krovinių ir krovininių automobilių saugojimo įmonės teritorijoje bei atviroje aikštelės saugojimo mokesčiai).

Atsižvelgiant į šalių susitarimo turinį bei į pasaugos teisinį reglamentavimą, akivaizdu, kad byloje nagrinėjamu atveju šalių tikslas nebuvo pasaugos teisinių santykių sukūrimas, kuomet saugotojui savaime atsiranda atsakomybė už perduoto daikto neišsaugojimą, vien pažeidus pareigą grąžinti daiktą arba perduoti jį davėjo įgaliotam asmeniui. Kitokio vertinimo nesuponuoja ir aplinkybė, kad atsakovės pareigų pagal sutartį įvykdymas iš tiesų buvo negalimas be prekių, kurių dokumentus atsakovė privalėjo parengti ir pateikti muitiniam patikrinimui, perdavimo atsakovės dispozicijon, o apeliantė turėjo kompensuoti ir jų saugojimo sąnaudas, iki šie dokumentai buvo tvarkomi / bus sutvarkyti. Todėl atsakovės veiksmų nebuvo pagrindo vertinti CK 6.844 straipsnyje saugotojui nustatytų pareigų atlikimo aspektu. Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, paslaugų teikimo sutartimi ji neprisiėmė prievolės išsaugoti prekes ir jas grąžinti apeliantei (arba jos įgaliotam asmeniui). Dar daugiau, atsakovė neprisiėmė ir krovinio praradimo rizikos dėl siuntėjo, vežėjo, gavėjo padarytų pažeidimų, dėl ko prekės (krovinys) galėjo būti sulaikytas, konfiskuotas ir pan., tokia sąlyga yra aptarta sutartyje.