Dėl elektroninio parašo galios


Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-327-613/2018 dėl elektroninio parašo galios

Faktinės bylos aplinkybės

Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu už prekes, kurias atsakovas užsakė telefonu. Ieškovas atsakovo užsakytas prekes ir PVM sąskaitą faktūrą išsiuntė per siuntų bendrovę, atsakovas prekes gavo, už jas pasirašė ant skenerio ekrano. Tarp ieškovo ir atsakovo sutartis nebuvo sudaryta, kadangi ieškovas laikė, kad atsakovas yra patikimas, nes atsakovas užsakinėdavo prekes ir savo darbovietės vardu. Atsakovas ir anksčiau vėluodavo atsiskaityti už kitas prekes. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Teigė, kad nei telefonu, nei kitais būdais PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų prekių neužsakinėjo ir jų negavo. Atsakovas nurodė, kad prekių pristatymo patvirtinime yra ne atsakovo parašas.

Teismo išaiškinimas

Teismas nurodė, kad tarp šalių buvo susiklostę prievoliniai santykiai. Atsakovas su ieškovu dėl prekių užsakymo ir tiekimo bendravo kaip trečiojo asmens darbuotojas darbdavio interesais. Kelis kartus atsakovas buvo užsakęs gamybai reikalingų prekių savo vardu. Šių aplinkybių šalys neginčijo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad aplinkybė, ar atsakovas konkrečiu atveju prekes užsakė ar ne, neturi esminės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, kadangi gavus prekes, kurių neva neužsakė, atsakovas būtų turėjęs galimybę jas grąžinti ieškovei.

Teismas atkreipė dėmesį, kad siuntų tarnyba, aptarnaudama klientus, dirba su elektroniniais skeneriais. Už siuntos pristatymą ir išdavimą gavėjas pasirašo ne ant popierinio dokumento, o ant skenerio ekrano. Parašas su visais gavėjo duomenimis perduodamas į elektroninę siuntų tarnybos sistemą, todėl originalus popierinis dokumentas neegzistuoja. Paimti siuntos atvyko pats gavėjas. Siuntų tarnybos kurjeriui nustačius atsakovo tapatybę ir įvedus duomenis į skenerį, buvo duota pasirašyti ant skenerio ekrano. Pasirašius siunta atsakovui buvo išduota. Kokių nors pažeidimų išduodant minėtą siuntą nustatyta nebuvo.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad elektroninių parašų teisinę galią apibrėžia Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (toliau – Reglamentas), įsigaliojęs 2016 m. liepos 1 d. ir tiesiogiai taikomas visoje ES. Reglamentas išskiria kelias rūšis elektroninių parašų, atsižvelgiant į jų saugumo ir pasirašiusio asmens identifikavimo galimybės aspektus. Šios rūšys yra: 1) (paprastas) elektroninis parašas, 2) saugus (pažangus) elektroninis parašas, 3) kvalifikuotas elektroninis parašas. Teismų praktika neplėtoja reglamentavimo elektroninių parašų juridinės galios aspektu ir šiuo klausimu atkartoja įstatymines nuostatas, jog kvalifikuotas elektroninis parašas teisine galia prilygsta rašytiniuose dokumentuose esančiam parašui bei gali būti naudojamas teisme kaip įrodymas. Nagrinėjamu atveju parašas atitinka pirmosios rūšies – paprastojo elektroninio parašo sąvoką ir požymius. Vadovaujantis tiesiogiai taikytino Reglamento 25 straipsnio 1 dalimi, nepaisant elektroninio parašo tipo, negalima atsisakyti pripažinti elektroninio parašo tinkamumo naudoti kaip įrodymą teismo procese remiantis vien tuo, kad jis yra elektroninis ar neatitinkantis kvalifikuoto elektroninio parašo reikalavimų. Teismui pateiktas įteikimo dokumentų išrašas bei jame esantis elektroniniu būdu padėtas parašas galioja ir turi įrodinėjimo galią teisme.