Teisininkams

Dėl sutarties kvalifikavimo

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1022-464/2018 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovas su Rusijos Federacijos įmone sudarė pirkimo–pardavimo sutartį dėl prekių pardavimo. Prekės turėjo būti pristatytos pirkėjui į Rusiją, todėl buvo privaloma atlikti ir muitinį šių prekių patikrinimą bei dokumentų įforminimą. Vadovaudamasi su atsakove sudaryta muitinės tarpininko paslaugų teikimo sutartimi […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl bankroto pripažinimo tyčiniu

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-337-219/2018 Faktinės bylos aplinkybės Pareiškėja (bankroto administratorė) pateikė teismui prašymą pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu. Nurodė, kad atsakovei esant nemokiai jos buvę valdymo organai laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. Valdymo organai sąmoningai nevykdė CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinto eiliškumo pirmiausia atsiskaityti su buvusiais antros […] ...
Skaityti daugiau...

Civilinio proceso ypatumai

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eA2-1-381/2018 Dėl bylos nagrinėjimo ribų po proceso byloje atnaujinimo pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą Teismas nurodė, kad proceso atnaujinimo institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo […] ...
Skaityti daugiau...

Turto realizavimas, kai vienam iš savininkų iškelta fizinio asmens bankroto byla

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-199-219/2018 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių nekilnojamojo hipoteka įkeisto turto realizavimą fizinio asmens bankroto byloje, kai turtas priklauso ne tik bankrutuojančiam asmeniui, bet ir kitam bendraturčiui, iš kurio vykdomas išieškojimas vykdymo procese, aiškinimo ir taikymo. Pareiškėjos bankroto administratorius […] ...
Skaityti daugiau...

Bankroto administratoriaus išlaidų dydžio nustatymas ir mokumo atkūrimo planas

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-87-219/2018 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje sprendžiama dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo plano tvirtinimo tvarkos ir administravimo išlaidų sąmatos, kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų sprendimo. Bankroto administratorė nurodė, kad pagal susiformavusią praktiką bankroto administratoriams tvirtinamas atlyginimo dydis yra 10–15 proc. nuo realizuojamo turto. […] ...
Skaityti daugiau...

Tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimas

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-343-690/2018 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimą, ir proceso teisės normų, nustatančių teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, aiškinimo bei taikymo. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas nurodant, kad ieškovės siūlomos prekės neatitinka keliamų reikalavimų […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326-1075/2018 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių apeliacinės instancijos teismo teisę perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, aiškinimo ir taikymo. Teismo išaiškinimas Siekiant įgyvendinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, sutrumpinti bylinėjimosi trukmę, užtikrinti operatyvesnį teismo procesą […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl nelaimingo atsitikimo darbe

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eI-4875-281/2017 dėl nelaimingo atsitikimo darbe Faktinės bylos aplinkybės Pareiškėjas kreipėsi į teismą teigdamas, kad buvo pažeisti teisės aktų, reglamentuojančių nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą, reikalavimai, todėl nebuvo ištirtos svarbios įmonės darbuotojo mirties darbo vietoje aplinkybės. Pareiškėjos teigimu, tyrimą dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kurio […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl teisės susipažinti su tiekėjo pasiūlymu

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-248/2018 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių viešojo pirkimo dalyvių teisę susipažinti su kitų pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymais ir šios teisės gynimą, bei proceso teisės normų, nustatančių tiekėjo teisę kreiptis į teismą, aiškinimo bei taikymo. Ieškovė (tiekėjas) prašė […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl subtiekėjų pasitelkimo viešajam pirkimui

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartis dėl subtiekėjų pasitelkimo viešajam pirkimui Faktinės bylos aplinkybės Perkančioji organizacija vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Atliekų išvežimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Konkursas), jį skaidė į šešias dalis. Ieškovė kartu su jungtinės veiklos partnere pateikė pasiūlymą dėl Konkurso 2 ir 5 dalių. Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, sudarė […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl elektroninio parašo galios

Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-327-613/2018 dėl elektroninio parašo galios Faktinės bylos aplinkybės Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu už prekes, kurias atsakovas užsakė telefonu. Ieškovas atsakovo užsakytas prekes ir PVM sąskaitą faktūrą išsiuntė per siuntų bendrovę, atsakovas prekes gavo, už jas pasirašė […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl duomenų valdytojo ir jo atsakomybės

Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) 2018 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. 62016CJ0210 dėl duomenų valdytojo ir jo atsakomybės Faktinės bylos aplinkybės Ginčas byloje kilo dėl „Facebook“ gerbėjų tinklalapių. Gerbėjų tinklalapiai – tai vartotojų paskyros, kurias per „Facebook“ gali konfigūruoti fiziniai asmenys arba įmonės. Šiuo tikslu gerbėjų tinklalapio autorius, užsiregistravęs „Facebook“, gali naudoti šio tinklo sukurtą […] ...
Skaityti daugiau...

Įsigaliojo Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas

2018 m. birželio 1 d. įsigaliojo Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas. Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatyme numatyti teisėto ir neteisėto komercinių paslapčių gavimo, naudojimo ir atskleidimo atvejai. Įstatyme reglamentuoti konkretūs komercinių paslapčių turėtojų teisių gynimo būdai ir atvejai, kada jie netaikomi (taikymo išimtys). Svarbu pažymėti, kad, įgyvendinant Direktyvos (ES) 2016/943 nuostatas, komercinių paslapčių turėtojų teisių […] ...
Skaityti daugiau...

Įsigaliojo Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas

2018 m. gegužės 9 d. įsigaliojo Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas. Šiuo teisės aktu siekiama įgyvendinti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje. Įsigaliojus šiam teisės aktui galios neteko Elektroninio parašo įstatymas. Aptariamas įstatymas reglamentuoja […] ...
Skaityti daugiau...

Valstybės kontrolės išvada: teisėkūra Lietuvoje – neefektyvi

Teisinio reguliavimo aiškumas, racionalumas ir veiksmingumas priklauso nuo teisėkūros proceso ir jo kokybės. Tačiau Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad teisėkūros procesas Lietuvoje nėra efektyvus. Tik priėmus įstatymą neretai išryškėja teisės aktų spragos ir teisinio reguliavimo neigiamos pasekmės. Pasak Valstybės kontrolės, nekokybiška teisėkūra kuria nereikalingą administracinę naštą tiek verslui, tiek visuomenei. Biudžeto lėšos naudojamos neefektyviai, […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl CMR konvencijos taikymo

2018 m. kovo 30 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-125-248/2018 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) taikymą, ieškinio senatį reikalavimams dėl vežimo taikant CMR konvenciją, vežėjo, kuriam pateiktas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo, teisę ginčyti mokėjimo pagrįstumą, kurį atliko […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine

2018 m. kovo 29 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-160-241/2018 Faktinės bylos aplinkybės Ieškinio dalykas – preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimas pagrindine sutartimi. Ieškinio pagrindas – faktinės aplinkybės, susijusios su tuo, kad sutarties dalykas po preliminariosios sutarties sudarymo buvo perduotas ieškovei valdyti ir naudoti; atsakovė sumokėjo ieškovei avansą iki preliminariosios sutarties […] ...
Skaityti daugiau...

Tyčinis bankrotas

2018 m. kovo 29 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-129-219/2018 Faktinės bylos aplinkybės Bendrovei buvo iškelta bankroto byla. Ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bendrovės bankroto administratorė kreipėsi į teismą su pareiškimu pripažinti Bendrovės bankrotą tyčiniu. Teismas nutartimi netenkino Bendrovės administratorės pareiškimo dėl Bendrovės bankroto pripažinimo […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl taikos sutarties sudarymo bankroto procese

2018 m. balandžio 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56-3-00694-2014-2 Faktinės bylos aplinkybės Kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą patvirtinti taikos sutartį bankroto byloje, už šį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 72,14 proc. visų bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Vienas iš kreditorių su tokiu prašymu […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl nesąžiningos konkurencijos viešajame pirkime

2018 m. kovo 29 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Faktinės bylos aplinkybės Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija įgaliojo atsakovę įgaliotąją organizaciją organizuoti Pirkimą. Ieškovė nesutiko su įgaliotosios organizacijos sprendimu pasiūlymų eilėje pirmoje vietoje įrašyti trečiųjų asmenų pasiūlymą ir prašė teismo šį sprendimą panaikinti. Nurodė, kad Pirkime dalyvavę tretieji asmenys yra tarpusavyje susijusios bendrovės, todėl pagal […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl jungtinės veiklos partnerio pašalinimo

2018 m. kovo 23 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-642-302/2018 Faktinės aplinkybės Ieškovė nurodė, kad pagal jungtinę sutartį kartu su partneriais dalyvavo atsakovės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose: „dujotiekio projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbai“ (toliau – Pirkimas Nr. 1) ir „projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinimui Kauno regione. Statybos darbai (2 objektai)“ (toliau – Pirkimas […] ...
Skaityti daugiau...

Kada galima keisti pirkimo dokumentus, kai jie jau paskelbti?

Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 4 dalyje (netaikoma vykdant mažos vertės pirkimus) nustatyta, kad pirkimo vykdytojas privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais: 1) jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau dienų […] ...
Skaityti daugiau...

Rinkos konsultacijos viešuosiuose pirkimuose

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė rinkos konsultacijų vykdymo gaires, kurios yra skirtos pirkimo vykdytojų darbuotojams, atsakingiems už pirkimų planavimą ir vykdymą. Gairės gali būti naudingos ir tiekėjams, norintiems geriau suprasti rinkos konsultacijų tikslą ir mechanizmą. Rinkos konsultacijos gali būti naudojamos išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus (pvz., ką man apskritai gali pasiūlyti rinka, kokie reikalavimai […] ...
Skaityti daugiau...

Rekomendacijos dėl kainų palyginimo reklamoje

Kainų lyginimas vis dar išlieka vienu populiariausių reklamos būdų. Tačiau, apžvelgus tokias reklamas, galima pastebėti tam tikrus reikalavimų lyginamajai reklamai pažeidimus. Dažnai tokie pažeidimai yra padaromi ne tyčia siekiant suklaidinti vartotoją, o dėl nežinojimo ir teisinių žinių stokos, kadangi reklamos specialistai nėra profesionalūs teisininkai ir dažnai nėra išsamiai susipažinę su teisės aktais, kuriuose yra nustatyti […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl kvalifikacijos reikalavimų nustatymo

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-476-378/2017 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių riboto konkurso dalyvių kvalifikacinės atrankos kriterijų nustatymą, aiškinimo ir taikymo. Nagrinėjamos bylos ginčo objektas – ginčo konkurso sąlygų teisėtumas. Šalys iš esmės nesutaria, ar atsakovė, nustatydama kvalifikacinės atrankos sąlygas, privalėjo […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl receptinių vaistų reklamos

2017 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-543-417/2017 Faktinės bylos aplinkybės Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu vaistinių tinklo direktorė buvo nubausta už tai, kad tinklo vaistinėse buvo skleidžiama receptinio vaistinio preparato reklama gyventojams. Vaistinėse buvo pakabinti plakatai, kuriuose buvo pateikta gyventojams skirta informacija apie receptinį vaistinį preparatą. Plakatuose buvo […] ...
Skaityti daugiau...

Patarimai, siekiant išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje

Duomenų apsauga ir įvairios kibernetinės atakos – pastaruoju metu viešojoje erdvėje itin dažnai eskaluojama tema. Dažniausiai įprasta manyti, kad kibernetinis saugumas – tai informacinių technologijų specialistų rūpestis. Tačiau ši nuomonė – išties klaidinga. Kibernetinis saugumas ne ką mažiau turėtų rūpėti tiek teisininkams, kuriems tenka užduotis sutvarkyti įvairius vidinius teisinius dokumentus ir taisykles, tiek ir apskritai […] ...
Skaityti daugiau...

Sąžiningumas sutartiniuose santykiuose

Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-645-881/2017 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą statybos rangos sutartį nutraukta neteisėtai ir ją laikyti nutraukta nuo ieškinio teismui padavimo dienos dėl atsakovo kaltės; priteisti iš atsakovo skolą už atliktus pagal statybos rangos […] ...
Skaityti daugiau...

Nesąžiningos sutarties sąlygos

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-318-611/2017 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovė ir atsakovė sudarė kredito sutartį, pagal kurią ieškovė pasiskolino 25 metams iš atsakovės buto kapitaliniam remontui. Kredito sutarties vykdymas buvo užtikrintas ieškovei priklausančio buto hipoteka. Vėliau ieškovė pasirašė Kredito sutarties pakeitimo susitarimą, pagal kurį jai buvo suteiktas papildomas […] ...
Skaityti daugiau...

Vadovo civilinės ir materialinės atsakomybės atribojimas

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą. Ji nurodė, kad atsakovas buvo ieškovės direktorius. Vienintelės ieškovės akcininkės sprendimu atsakovas atšauktas iš vadovo pareigų dėl bendrovės akcininkės prarasto pasitikėjimo juo. Siekiant pasirengti planuotam ieškovės akcijų pardavimui, buvo atliktas cinko likučio […] ...
Skaityti daugiau...

Grupės ieškinys

Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-816-157/2015 Faktinės bylos aplinkybės Pareiškėjas (Ukmergės rajono savivaldybė), kaip ieškovų grupės atstovas, pateikė ieškinį atsakovams, prašydamas: 1) nagrinėti šį ieškinį pagal grupės ieškinio proceso taisykles; 2) tuo atveju, jei teismas nepriimtų ieškinio nagrinėti pagal šias taisykles – bylą nagrinėti įprastine ginčo teisenos tvarka; […] ...
Skaityti daugiau...

Neįprastai maža pasiūlymo kaina

Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1123-381/2017 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovė nurodė, kad dalyvauja atsakovės (perkančiosios organizacijos) vykdomame viešajame pirkime pastato paprastojo remonto darbams įsigyti. Perkančioji organizacija raštu pranešė, jog atmeta ieškovės pasiūlymą, nes ieškovė nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos. Ieškovės nuomone, jos pasiūlyta kaina yra visiškai pagrįsta. Ieškovė […] ...
Skaityti daugiau...

Procesinių dokumentų įteikimas įsigaliojus CPK pakeitimams

Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-724-544/2017 Faktinės bylos aplinkybės Teismas išdavė teismo įsakymą, kuriuo nutarta išieškoti iš skolininkės skolą, delspinigius, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Skolininkei siųsti procesiniai dokumentai įteikti nebuvo. Visagino miesto apylinkės teisme buvo gauti duomenys, jog skolininkė dokumentų neatsiėmė pašte. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso […] ...
Skaityti daugiau...

CMR konvencijos praktinis taikymas

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-204-378/2017 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių ekspeditoriaus atsakomybę, aiškinimo ir taikymo. Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti žalos atlyginimo ir metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė, gavusi duomenų, kad atsakovės atgabentos […] ...
Skaityti daugiau...

Vežėjo atsakomybė

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-123-219/2017 Faktinės bylos aplinkybės Kasacinėje byloje sprendžiama dėl CMR konvencijos teisės normų, reglamentuojančių vežėjo atsakomybės ribas, atleidimą nuo atsakomybės ir jos ribojimą bei nuostolių atlyginimo dydį, aiškinimo ir taikymo, taip pat dėl vežėjo ir jo draudiko atsakomybės. Ieškovė nurodė, kad su atsakove sudarė […] ...
Skaityti daugiau...

Vadovo civilinės ir materialinės atsakomybės atribojimas

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą. Ji nurodė, kad atsakovas buvo ieškovės direktorius. Vienintelės ieškovės akcininkės sprendimu atsakovas atšauktas iš vadovo pareigų dėl bendrovės akcininkės prarasto pasitikėjimo juo. Siekiant pasirengti planuotam ieškovės akcijų pardavimui, buvo atliktas cinko likučio […] ...
Skaityti daugiau...

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas

Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-838-856/2017 Faktinės bylos aplinkybės Perkančioji organizacija vykdė supaprastintą atvirą konkursą, kuriuo siekė pirkti nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbus, planuojamas įrenginių našumas po rekonstrukcijos – 4000 m3/d. Ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, be kita ko, prašydama: 1) panaikinti Pirkimo sąlygų 5.1.3 p. […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl darbuotojo teisės naudoti darbdavio suteiktas priemones asmeniniais tikslais

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimas Faktinės bylos aplinkybės Byloje kilo ginčas tarp darbuotojo ir darbdavio dėl to, kad darbdavys neturėdamas teisės peržiūrėjo darbuotojo asmeninių Yahoo Messenger žinučių turinį. Darbuotojas minėtą komunikacijos priemonę naudojo ne tik darbo pareigoms vykdyti, tačiau ir komunikacijai asmeniniais tikslais su šeimos nariais. Teismas nusprendė, kad toks […] ...
Skaityti daugiau...

Bendrijos dalyvių sutartis

2017 m. birželio 10 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Įstatymo pakeitimai padaryti siekiant sudaryti galimybę ūkinėms bendrijoms neviešinti tam tikros paprastai konfidencialia laikomos informacijos, kuria kolektyvinio investavimo subjektai konkuruoja tarpusavyje ir kuri iki įstatymo pakeitimų sudarė Juridinių asmenų registrui teikiamos (viešos) bendrijos veiklos sutarties dalį. Įsigalioję įstatymo pakeitimai suteikia teisines galimybes ūkinės bendrijos […] ...
Skaityti daugiau...

Pasiruošimas Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento taikymui

Neišvengiamai artėjant 2018 m. gegužės 25 d., kai įsigalios ir privalomai turės būti taikomas Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas), jau privalu pradėti ruoštis naujovėms. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė dvylikos žingsnių rekomendacijas rengiantis naujam teisiniam reguliavimui. Rekomendacijose nurodoma, kad visų pirma įmonė, kuri tvarko asmens duomenis, turėtų atlikti tvarkomų asmens duomenų auditą, […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl vadovo civilinės atsakomybės tyčinio įmonės bankroto atveju

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017 Faktinės bylos aplinkybės Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl teisės normų, reguliuojančių bankrutavusios ir likviduotos bendrovės akcininko civilinės atsakomybės tos bendrovės kreditoriui pagrindus, kai akcininkas tyčia priveda bendrovę prie bankroto. Atsakovas ėjo bankrutavusios įmonės direktoriaus pareigas, taip pat buvo vienintelis šios įmonės […] ...
Skaityti daugiau...

Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo projektas

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo projektą. Aptariamas aprašas reglamentuoja viešojo pirkimo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo procedūrų, projekto konkurso procedūrų, pirkimo sutarčių bei pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje ir Pirkimų, […] ...
Skaityti daugiau...

Kasmetinės atostogos nuo 2017 m. liepos 1 d.

2017 m. liepos 1 d. įsigalioja naujasis Darbo kodeksas, kuris įneš daugybę naujovių darbo santykių srityje. Ne išimtis ir kasmetinių atostogų teisinis reguliavimas. Šiuo metu kasmetinės atostogos yra 28 kalendorinės dienos. Nuo liepos 1 d. atostogų trukmė bus 20 darbo dienų. Liepos 1 d. darbuotojų sukauptos kalendorinės atostogų dienos turės būti perskaičiuojamos į darbo dienas […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl vadovo atsakomybės už bendrovei padarytą žalą

2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-180-378/2017 Faktinės bylos aplinkybės Bendrovės sudarė nekilnojamųjų daiktų mainų sutartį, jos pagrindu atsakovo vadovaujama bendrovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta, kad patalpos kitai bendrovei perduotos už 724 050,07 Eur, sandoriui taikant 0 proc. PVM tarifą. VMI pranešime konstatavo, kad sudarytas sandoris turėjo būti […] ...
Skaityti daugiau...

Civilinio proceso naujovės nuo liepos 1 d.

Šių metų liepos 1 d. įsigalioja esminiai Civilinio proceso kodekso pakeitimai. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindines ir pačias svarbiausias civilinio proceso naujoves, įsigaliosiančias nuo 2017 m. liepos 1 d. Pakeitimai, susiję su atstovavimu civiliniame procese Nuo liepos 1 d. keičiasi atstovavimo civiliniame procese teisinis reguliavimas. Keičiasi CPK 51 straipsnis, susijęs su valstybės atstovavimu civiliniame procese, taip pat […] ...
Skaityti daugiau...

Dėl konkurencijos ribojimo viešuosiuose pirkimuose

2017 m. gegužės 18 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017 Faktinės bylos aplinkybės Ieškovė (tiekėja) prašė teismo pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės (perkančioji organizacija) vykdomo viešojo pirkimo sąlygas. Nagrinėjamoje byloje ieškovė reiškė reikalavimą pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės paskelbto konkurso 4 dalies sąlygas dviem pagrindais: pirma, kad 9 iš 22 techninių reikalavimų analizatoriams […] ...
Skaityti daugiau...

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas

2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas. Kodeksas reglamentuoja fizinių asmenų administracinę atsakomybę, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių adekvatumą padarytam teisės pažeidimui. Aptariamas kodeksas turi atskirą IV skyrių – Aplinkybės, kurioms esant asmuo nėra traukiamas administracinėn atsakomybėn“. Minėtame skyriuje apimamos tiek klasikinės aplinkybės, šalinančios atsakomybę, tiek kitos aplinkybės, kurioms esant asmuo netraukiamas atsakomybėn. Naujasis kodeksas, palyginus su senuoju, praplėstas Baudžiamajame kodekse numatytomis naujomis administracinę atsakomybę šalinančiomis aplinkybėmis: asmens, padariusio įstatymo uždraustą veiką, sulaikymu, profesinių pareigų vykdymu, teisėsaugos institucijos užduoties vykdymu, įsakymo vykdymu, pateisinama profesine ar ūkine rizika, moksliniu eksperimentu. ...
Skaityti daugiau...

Nenumatytos apimties darbo sutartis

2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis darbo kodeksas, pakeisiantis iki šiol galiojusį. Naujajame darbo kodekse darbo santykių reguliavimas yra keičiamas iš esmės, naikinami iki šio buvę institutai, kaip pavyzdžiui drausminės atsakomybės institutas. Taip pat numatomos naujos darbo sutarčių rūšys. Viena iš naujų darbo sutarčių rūšių, kuri sukėlė daugiausiai diskusijų ir yra vertinama prieštaringai – nenustatytos apimties darbo sutartis. Šios rūšies sutartyje darbo funkcijos atlikimo laikas iš anksto nenustatomas, tačiau darbuotojas įsipareigoja darbo funkciją atlikti darbdavio kvietimu. Be bendrųjų darbo sutarties nuostatų, tokioje sutartyje turės būti aptarta kvietimo darbuotojui dirbti forma ir jo įteikimo procedūra. Aptariamos sutarties pagrindu darbo užmokestis darbuotojui mokamas tik už tą laiką, kurį darbuotojas turėjo vykdyti darbo funkciją pagal darbdavio kvietimą dirbti. Tiesa, minimali darbo trukmė per vieną kalendorinį mėnesį yra 8 valandos. Jeigu darbuotojas per mėnesį neišdirba minimaliosios trukmės arba nėra pakviečiamas dirbti, jam bet kokiu atveju darbdavys privalo sumokėti už 8 darbo valandas. ...
Skaityti daugiau...

Priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamentas priėmė teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugos klausimus: Reglamentą dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) ir direktyvą dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Šie dokumentai pakeis dar nuo 1995 m. galiojusius teisės aktus. Reglamento nuostatos turi būti pradėtos taikyti tiesiogiai visose valstybėse narėse per dvejus metus nuo įsigaliojimo datos. Reglamentas yra svarbus kiekvieno Europos Sąjungos duomenų valdytojo veiklai ir kiekvienam piliečiui. Reglamente įtvirtintų naujų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų vykdymą įgyvendinantys duomenų valdytojai turės pasirengti teikti klientams paslaugas atsižvelgdami į naujai atsiradusias ir pakitusias duomenų subjektų teises, integruoti naujus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. ...
Skaityti daugiau...

2014 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2014 (sutarčių teisė)

Byloje sprendžiamas ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutartinių įsipareigojimų vykdymą, sutarties sąlygų pakeitimą pasikeitus aplinkybėms, aiškinimo ir taikymo. Faktinės bylos aplinkybės Ieškovas sudarė reikalavimo perleidimo sutartį ir perėmė reikalavimo teisę į atsakovą pagal rangos darbų sutartį, kurioje buvo numatyta, kad atsiskaitymo būdas tarp sutarties šalių vykdomas užskaitymų būdu ir mokėjimai nėra atliekami. Ieškovas, perėmęs reikalavimo teisę, pateikė atsakovui reikalavimą atsiskaityti pagal rangos sutartį vykdant mokėjimus į ieškovo sąskaitą. Atsakovas nurodė, kad sutartyje toks atsiskaitymo būdas nėra numatytas. Ieškovas pasiūlė atsakovui pakeisti atitinkamą sutarties straipsnį dėl mokėjimų, numatant, kad mokėjimai turi būti atliekami sumokant kainą į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakovas sutarties keisti nesutiko, todėl ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu pakeisti sutarties punktą dėl atsiskaitymų, savo reikalavimą grįsdamas iš esmės pasikeitusiomis aplinkybėmis, kadangi ieškovui buvo iškelta bankroto byla. ...
Skaityti daugiau...

2016 m. liepos 15 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371-701/2016 (skolų išieškojimas)

Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių antstolio raginime paskirto termino įvykdyti sprendimą eigą, sustabdymą ir pasibaigimą, atlygio antstoliui dydį, aiškinimo ir taikymo. Faktinės bylos aplinkybės Vykdomojoje byloje, vykdydamas išieškojimą pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš skolininkės valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, išieškotojos naudai, išieškojęs visą teismo sprendimu priteistą sumą, antstolis apskaičiavo 35 711 Eur vykdymo išlaidų ir priėmė patvarkymą dėl šių vykdymo išlaidų išieškojimo. Skolininkė su antstolio apskaičiuota išieškojimo išlaidų suma nesutiko ir pateikė skundą. ...
Skaityti daugiau...

2016 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-611/2016 (nuosavybės teisės pripažinimas)

Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių nuosavybės teisės pagal preliminariąją sutartį atsiradimo momentą. Faktinės bylos aplinkybės Ieškovė ieškiniu prašė teismo CK 1.80 straipsnio, 1.138 straipsnio 1, 2, 5 punktų, 4.48 straipsnio, 6.147 straipsnio ir 6.401 straipsnio pagrindais pripažinti, kad ji įgijo nuosavybės teisę į butą Vilniuje, panaikinti varžytynių protokolo ir varžytynių akto Nr. 1 dalis dėl buto Vilniuje perleidimo ab initio, taikyti restituciją pinigais, priteisiant jai iš atsakovės 57 924 Eur, 6 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė ir atsakovė (šiuo metu bankrutavusi) sudarė preliminariąją sutartį, kurios 1.1 punkte susitarė, kad pardavėjas (atsakovas) įsipareigoja šios sutarties apimtimi, sąlygomis ir terminais parengti statinio projektą, pastatyti butą ir perduoti jį pirkėjai (ieškovei) nuosavybės teise, o pirkėja įsipareigoja priimti nuosavybės teise perduodamą butą, kurio planas nurodytas sutarties priede, bei sumokėti jo kainą. ...
Skaityti daugiau...

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projekto apžvalga

2015 m. rugsėjo 21 d. Seimui buvo pateiktas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektas. Siūlomos nuostatos atstovavimo civiliniame procese klausimais Projektu siūlomi CPK 51 straipsnio pakeitimai, susiję su valstybės atstovavimu civiliniame procese, taip pat siūlomi CPK 56, 88 straipsnių pakeitimai, susiję su atstovavimu pagal pavedimą. Civilinio proceso kodekso 51 straipsnio 4 dalį siūloma tikslinti numatant, kad valstybei civiliniame procese atstovauja Vyriausybė ar jos įgaliota valstybės institucija (įstaiga), įstatymų numatytais atvejais – kita institucija, Vyriausybei civiliniame procese atstovauja jos įgaliota valstybės institucija ...
Skaityti daugiau...

Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo Nr. I-1274 9, 41 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto apžvalga

2015 m. rugsėjo 21 d. Seimui buvo pateiktas Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo Nr. I-1274 9, 41 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. 9 straipsnyje siūloma nustatyti, kad šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus klausimus, kai Vilniaus apygardos teismas teikia pagalbą arbitražo procese dėl nurodytame punkte numatytų veiksmų atlikimo, Vilniaus apygardos teismas sprendžia supaprastinto proceso tvarka mutatis mutandis taikydamas CPK XXXIX skyriaus nuostatas, taip pat siūloma nustatyti, kad tokių bylų medžiaga yra nevieša. ...
Skaityti daugiau...

Aktualūs patarimai

Rangos teisiniai santykiai: darbų priėmimo ir perdavimo aktu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai – darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą. Todėl priimant rangos darbus užsakovui patartina minėtame akte nurodyti visas pastabas dėl pastebėtų priimamų darbų neatitikties sutartyje aptartoms sąlygoms. ...
Skaityti daugiau...

Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-925-302/2015 (viešieji pirkimai)

Faktinės bylos aplinkybės Perkančioji organizacija (PO) atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą įsigyti pastatų ūkio priežiūros, universiteto bendrabučio administravimo ir apgyvendinimo bei energetinių resursų valdymo paslaugas. Viešojo pirkimo potencialus dalyvis (Potencialus tiekėjas) su pretenzija kreipėsi į PO reikalaudamas panaikinti reikalavimą tiekėjams būti įsidiegusiems energijos efektyvumo vadybos sistemą, kadangi toks reikalavimas yra perteklinis ir nepagrįstas. PO atmetė Potencialaus tiekėjo pretenziją nurodydama, kad Potencialus tiekėjas praleido terminą pretenzijai pateikti, taip pat nurodė, kad minėtas reikalavimas tiekėjams nėra perteklinis ir gali būti nurodytas pirkimo dokumentuose. Potencialus tiekėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti PO sprendimą, kuriuo PO atmetė pretenziją dėl konkurso sąlygos pripažinimo neteisėta ir jos panaikinimo taip pat pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygose įtvirtintą reikalavimą tiekėjui būti įsidiegusiam energijos efektyvumo vadybos sistemą, kadangi šis reikalavimas yra perteklinis, nepagrįstai riboja konkurenciją ir prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintiems principams. ...
Skaityti daugiau...

Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-955-273/2015 (rangos teisiniai santykiai)

Faktinės aplinkybės Ieškovas su atsakovu sudarė statybos darbų rangos sutartį. Ieškovas įsipareigojo pagaminti sutartyje numatytus gaminius, atgabenti ir sumontuoti atsakovo nurodytame objekte, o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti. Atlikus darbus, šalys pasirašė atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą ir patvirtino, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Atsakovas su ieškovu iš dalies atsiskaitė ir skolų suderinimo aktu suderino likusią skolą už atliktus darbus. Vėliau atsakovas ieškovui pateikė pretenziją dėl atvirkščiai nei nurodyta sutartyje sumontuotų vitrininių langų ir atsisakė mokėti likusią kainą už atliktus darbus. Ieškovas atsakydamas į pretenziją nurodė, kad toks vitrininių langų sumontavimo būdas (atvirkščiai nei buvo nurodyta sutartyje) vėliau buvo suderintas su atsakovo atstovu ir langų montavimo darbų projektas buvo pakeistas. Byloje kilo ginčas, ar ieškovo atlikti darbai buvo tinkami ir tinkamai suderinti su atsakovu. ...
Skaityti daugiau...

Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C‑266/14 (darbo teisė)

Klausimas: ar Direktyvos 2003/88 2 straipsnio 1 punktas aiškintinas taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis, kai darbuotojai neturi nuolatinės ar įprastos darbo vietos, darbuotojų kelionių iš gyvenamosios vietos pas klientus ir atgal laikas yra „darbo laikas“, kaip tai suprantama pagal minėtą nuostatą. ...
Skaityti daugiau...

Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-2403-803/2015 (darbo teisė)

Faktinės bylos aplinkybės Byloje kilo ginčas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu teisėtumo ir pagrįstumo. Darbuotojas savavališkai permontavo įrenginį iš vieno krovininio automobilio į kitą. Darbdavys tokius darbuotojo veiksmus kvalifikavo kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Darbuotojui būnant komandiruotėje, darbdavio atstovas susisiekė su darbuotoju telefonu ir informavo apie susidariusią situaciją. Nurodė, kad jeigu darbuotojas nori išvengti drausminės nuobaudos skyrimo procedūros, gali nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Telefonu darbuotojas nurodė sutinkantis nutraukti darbo sutartį šalių sutarimu. Darbdavys paruošė visus dokumentus (tarnybinį pranešimą dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, reikalavimą per 1 darbo dieną pasiaiškinti ir dokumentus dėl darbo sutarties nutraukimo šalių sutarimu) ir išsiuntė darbuotojui. Darbuotojas pasirašė visus jam darbdavio siųstus dokumentus. Darbuotojas kreipėsi į teismą nurodydamas, kad sutiko nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu tik todėl, kad darbdavys jam darė spaudimą, grasino kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl jo padarytų pažeidimų. Darbuotojas prašo pripažinti darbo sutartį nutraukta neteisėtai, priteisti visas su tuo susijusias išmokas ir grąžinti jį į darbą. ...
Skaityti daugiau...

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2014 (civilinis procesas)

Faktinės bylos aplinkybės Ieškovas kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti, kad 2007 m. sausio 7 d. paskolos sutarties pagrindu atsakovas jam neperdavė 350 000 Lt ir kad 2007 m. sausio 7 d. ginčo šalys nesudarė paskolos sutarties, be to, pripažinti negaliojančiu sandoriu ginčo šalių 2007 m. sausio 7 d. surašytą paskolos sutartį. ...
Skaityti daugiau...

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A858-143/2014 (asmens duomenų teisinė apsauga)

Faktinės bylos aplinkybės Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – Inspekcija) sprendimą ir nurodymą. Pareiškėjas nurodė, kad Inspekcija nepagrįstai nustatė, kad Pareiškėjas pažeidė Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d. nuostatas, nes neturėdama kito juridinio asmens išankstinio sutikimo vykdė tiesioginę rinkodarą. Pareiškėjas nurodė, kad į šį juridinį asmenį buvo kreiptasi komerciniais verslo tikslais ir jo kontaktinė informacija yra skelbiama viešai. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad komercinis subjektas, išviešinęs savo kontaktus internetinėje erdvėje, laikytinas davusiu sutikimą kreiptis į jį verslo klausimais. Pareiškėjas skunde pabrėžė, kad „tiesioginės rinkodaros“ sąvoką aiškinti ir ją taikyti reikia atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo tikslą, t. y. ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis. ...
Skaityti daugiau...

2015 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-584-378/2015 (viešieji pirkimai)

2015 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-584-378/2015 Be kitų klausimų šioje byloje yra spendžiamas klausimas dėl Viešųjų pikrimų įstatymo nuostatų, kurios reglamentuoja tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir jų lygiavertiškumo nustatymą, perkančiosios organizacijos paskelbtoms pirkimo sąlygoms, aiškinimo ir taikymo. Faktinės bylos aplinkybės Tiekėjas kreipėsi į teismą nurodydamas, kad perkančioji organizacija pirkimo […] ...
Skaityti daugiau...