Teisingas pinigų srautų ataskaitos sudarymas

Pinigų srautų ataskaitas rengti būtina, jei siekiama stebėti piniginių srautų judėjimą, nustatyti galimas likvidumo problemas ir pan. Kaip parengti pinigų srautų ataskaitas, sužinosite auditorės konsultaciniame seminare.
Seminare lektorė išsamiai aptars svarbiausius su pinigų srautų ataskaitomis susijusius klausimus: pinigų srautų grupavimą, pateikimo būdus, ataskaitos ryšį su balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita, nepiniginius sandorius, valiutos kurso pokyčio įtakos parodymą pinigų srautų atsakaitoje.

Temos:

Pinigų srautų ataskaitos esmė.
Pinigų srautų grupavimas:
Pinigų srautų pateikimo būdai:
Pinigų srautų ataskaitos ryšys su balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita.
Pagrindinės veiklos pinigų srautų apskaičiavimas tiesioginiu ir netiesioginiu būdu.
Nepiniginiai sandoriai.
Kai kurių operacijų parodymas pinigų srautų ataskaitoje:
Sumos, eliminuojamos iš pagrindinės veiklos pinigų srautų netiesioginiu būdu sudaromoje pinigų srautų ataskaitoje:
Valiutos kurso pokyčio įtakos parodymas pinigų srautų ataskaitoje.