Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje asmenų tarpusavio santykiai reguliuojami valstybės institucijų priimtomis teisės normomis. Kad teisės aktais reguliuojami visuomeniniai santykiai būtų stabilūs ir teisinės valstybės principas būtų įgyvendinamas nuosekliai, atsakingos valstybės institucijos turi pažaboti visame pasaulyje plačiai žinomą skaudų reiškinį – korupciją. Teisiniu požiūriu pradėti to siekti reikėtų nuo teisės aktų antikorupcinio vertinimo, kadangi visų santykių pagrindinis ramstis yra tam tikros valstybės nustatytos elgesio teisyklės. Tačiau vertinimas yra labai subtilus dalykas, nes pirmiausia reikia nesugriauti idėjos, pagrindinių principų, kurių siekė teisės aktų rengėjai siūlydami tam tikro teisinio reguliavimo modelį. Teisės aktų antikorupcinis vertinimas turėtų būti nuoseklus ir efektyvus procesas, kuo labiau eliminuojantis žmogiškąjį faktorių ir netampantis papildoma biurokratine našta.

 Temos: