Taikus civilinių ginčų sprendimas – teisinės derybos ir mediacija

Dauguma teisininkų naudojasi derybiniais įgūdžiais žymiai dažniau negu kitais savo profesiniais talentais. Paklausę mūsų, kada dažniausiai deramės, greičiausiai išgirsite atsakymą – tada, kai dalyvaujame derybų procese atstovaudami savo klientų interesams. Tačiau tikrovė yra ta, kad mes deramės net tada, kai nepasakytume, jog deramės – santykiuose su kitais teisininkais, darbuotojais, padėjėjais, sekretoriais, galimais ir esamais klientais. Derybos yra taikomos išieškant skolas, užbaigiant taikos sutartimi pradėtus teismo procesus, sudarant bei vykdant sutartis, santykiuose su privačiais ir viešaisiais asmenimis bei institucijomis, užsienio partneriais ir pan.

Nepaisant tokio svarbaus poreikio teisininkui turėti išlavintus derybinius įgūdžius bei žinias apie derybų procesą, mažai kas iš mūsų galėtų pasigirti tuo, kad mokėsi kada nors teisinių derybų meno. Seminaras padės klausytojams išmokti efektyviau vesti teisines derybas, panaudoti savo stipriąsias puses ir neutralizuoti silpnąsias, įvertinti savo kaip derybininko turimus gabumus ir savybes bei išmokti jas taikyti sąveikaujant su kitais žmonėmis.
Seminaro metu taip pat bus teoriniu ir praktiniu požiūriu pristatoma šiuo metu visame pasaulyje populiarėjanti patobulinta derybų forma – mediacija, jos taikymo galimybės, mediacijai tinkamiausi ginčai, mediatoriaus vaidmuo ir funkcijos, mediatoriaus naudojami įrankiai bei technikos. 

Temos: