Sveikatos priežiūros paslaugų ir su jomis susijusių prekių bei paslaugų apmokestinimas PVM. Aktuali ESTT praktika

Kyla nemažai praktinių problemų apmokestinant sveikatos priežiūros paslaugas ir su jomis susijusias prekes bei paslaugas pridėtinės vertės mokesčiu, tai parodo ir gana gausi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Sveikatos priežiūros paslaugų neapmokestinimas PVM yra nustatytas Tarybos Direktyvoje 2006/112/EB, kuri siekia griežtai reglamentuoti visus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atvejus. LR PVM įstatyme taip pat, atrodytų, pakankamai aiškiai nustatytos sveikatos priežiūros ir su jomis susijusių prekių bei paslaugų apmokestinimo taisyklės, tačiau taikant šiuos teisės aktus praktikoje iškyla nemažai klausimų – kokios tiksliai sveikatos priežiūros paslaugos yra neapmokestinamos, kokios prekės ar paslaugos laikomos susijusiomis su sveikatos apsauga, kaip nustatyti tokių paslaugų teikimo ir prekių tiekimo vietą ir kt. Tai tik maža dalis probleminių klausimų, kurie bus aptarti seminare, nagrinėjant aktualiausią teismų praktiką ir konkrečias situacijas.
 
Temos: