Suminės darbo laiko apskaitos taikymo praktika ir problemos

Suminė darbo laiko apskaita, pasikonsultavus su darbuotojais, įmonėje nustatoma vadovo įsakymu. Ji taikoma darbuotojams, kuriems iš anksto planuoti darbo ir poilsio laiką dėl jų darbo pobūdžio yra sudėtinga. Nors ši darbo laiko apskaitos rūšis supaprastina darbo ir poilsio laiko planavimą darbuotojams, tačiau įmonės darbuotojui, kuris skaičiuoja darbo užmokestį pagal suminę darbo laiko apskaitą, neretai kyla klausimų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Suminė darbo laiko apskaita turi atitikti LR darbo kodekso normas, kitus įstatymus, įstatymą lydinčius teisės aktus bei ES direktyvas (2003/88/EB ir kt.). Tokia teisės aktų gausa darbo laiką apskaitant remiantis suminiu principu sukelia nemažai problemų, kai reikia sudaryti darbo grafikus, apskaičiuoti viršvalandžius, nustatyti mokėtiną darbo užmokestį, esant normalioms darbo sąlygoms, dirbant poilsio ir švenčių dienomis ir kitais atvejais. Visos šios ir daugelis kitų problemų, nagrinėjant realius pavyzdžius, bus aptarta šiame seminare.

Temos:
Suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymas.
LR Vyriausybės nutarimo Nr. 587 galiojimo ypatumai.
Darbų, dirbamų pagal suminės darbo laiko apskaitą, apmokėjimas.


Probleminiai klausimai:

Darbo užmokesčio apskaičiavimas, kai įmonėje taikoma suminė darbo laiko apskaita: