Subsidijų darbo užmokesčiui po karantino skaičiuoklė (2020 m.)

COUNTLINE specialistai sukūrė subsidijų darbo užmokesčiui po karantino skaičiuoklę, pagal DK 47 str. 1 d. 2 p. ir Užimtumo įstatymo pakeitimus, tam, kad Jūs galėtumėte atlikti skaičiavimus tiek dėl  prastovų ar dalinių prastovų karantino laikotarpiu, tiek dėl subsidijų po karantino.

Naudojantis subsidijų darbo užmokesčiui po karantino skaičiuokle galėsite:

  • apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį prastovos ar dalinės prastovos atveju (karantino laikotarpiu);
  • palyginti darbuotojo mokesčius bei darbdavio sąnaudas, kai darbo užmokestis skaičiuojamas be prastovos ir su prastova;
  • matyti skirtumus tarp darbdavio sąnaudų ir darbuotojo darbo užmokesčio (netto);
  • Įsivertinti galimas gauti subsidijas pretenduojant į 607 Eur ar 910,5 Eur subsidijas;
  • Įsivertinti gautinas subsidijas mokant 607 ir didesnį užmokestį prastovos laikotarpiu;
  • Įsivertinti gautinų subsidijų darbo užmokesčiui po karantino dydį pagal skirtingus kriterijus ir už pasirinktą laikotarpį.

Nedarbo išmokų skaičiuoklė padės apskaičiuoti 9 mėnesių išmokas darbuotojui iš Socialinio Draudimo fondo, kai jis atleidžiamas ar išeina iš darbo savo noru arba tarpusavio susitarimu.

Skaičiuoklės kaina 35 Eur + PVM

Prastovų skaičiavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 47 straipsnio, 1 dalies 2 punktu „Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo“. Ši skaičiuoklė yra taikoma skaičiuoti prastovoms tik karantino laikotarpiu. Primename, kad darbdaviai apie prastovas karantino metu privalo per 1 darbo dieną pranešti VDI.

Dėmesio! Darbo užmokesčiui po karantino subsidijomis bus galima pasinaudoti tik po karantino ar ekstremalios situacijos pabaigos. 

Subsidijų darbo užmokesčiui po karantino skaičiuoklė (2020 m.)
35 Eur + PVM

Užsakyti