Statybų paslaugų apmokestinimas PVM nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

2015-06-25

Seimas 2014 m. gruodžio 18 d. įstatymu Nr. XII-1502 pakeitė PVM įstatymo nuostatas, įsigaliosiančias nuo 2015 m. liepos 1 d., kuriomis įtvirtintas atvirkštinis PVM apmokestinimas statybų sektoriuje – PVM jau mokės užsakovas, o ne rangovas.

Statybų sektoriuje ypač dažnai paslaugas perkantis asmuo – statybos užsakovas delsia sumokėti suteiktų paslaugų kainą. Neretai šis pradelsimas trunka daugiau nei vieną ar du mėnesius, tačiau, nepaisant šios aplinkybės, pareigą į valstybės biudžetą sumokėti PVM paslaugos teikėjas turi įvykdyti ne vėliau nei iki kito mėnesio 25 d. Paslaugų pirkėjui delsiant atsiskaityti, paslaugos teikėjas – statybos bendrovė yra priversta savo lėšomis įvykdyti kilusią mokestinę prievolę, nors nėra gavusi sutartos kainos. Nepajėgi įvykdyti šios mokestinės prievolės statybos bendrovė turi imtis kitų veiksmų – ją dengti skolintomis lėšomis ar kraštutiniu atveju net skelbti bankrotą.

Pakeitimais nustatyta, kad paslaugų pirkėjas – PVM mokėtojas apmokestinamasis asmuo, kurio užsakymu atliekami statybos darbai ir kuriam išrašomas šių darbų atlikimą (paslaugų teikimą) įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, apskaičiuotą už paslaugų teikėjo jam atliktus statybos darbus.

Prievolė yra perkeliama tik paslaugų pirkėjui ir tik dėl teikiamų paslaugų, t. y. PVM už statybos produktus (statybos medžiagas, technologijas) yra mokamas įprastine tvarka. Tokiu būdu prievolė mokėti PVM atsiranda tik pirminiam paslaugos pirkėjui, t. y. susiklosčius subrangos santykiams, už subrangovo suteiktas paslaugas prievolė sumokėti PVM nėra perkeliama užsakovui – ji atsiranda rangovui, o už rangovo suteiktas paslaugas – prievolė mokėti PVM atsiranda tik užsakovui.

SVARBU! Jei statybos paslaugų užsakovas yra fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris nėra PVM mokėtojas, – šios nuostatos nėra taikomos.

Be to, tokį PVM apmokestinimo mechanizmą galima taikyti tik apmokestinamajam asmeniui, kuris apibrėžiamas kaip ,,asmuo, kuris savarankiškai bet kurioje vietoje vykdo ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į tos veiklos tikslą ar rezultatą“.

Pakeistasis įsakymas įsigalios nuo 2015 m. liepos 1 d.

Plačiau apie pakeitimus COUNT LINE seminaruose.