Skolų ir įsiskolinimų administravimas

Seminaro metu bus analizuojami įvairūs skolų valdymo aspektai. Lektorė aptars įsiskolinimų identifikavimą ir tvarkymą, pateiks informaciją apie tinkamiausių išieškojimo būdų pasirinkimą pagal pasikeitusias Civilinio proceso kodekso normas, paaiškins laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, taikos sutarties sudarymo ir žyminio mokesčio grąžinimo naujoves. Taip pat bus pateikta išsami praktinė informacija apie bankroto bylų inicijavimą, derybų dėl skolų padengimo ypatumus, mokestinių įsiskolinimų administravimą.
Seminaras aktualus skirtingose situacijose atsidūrusioms įmonėms – tiek nesulaukiančioms apmokėjimo už suteiktas paslaugas ar prekes, tiek patiriančioms problemų dėl įsiskolinimų padengimo kitoms bendrovėms. Seminaro metu taip pat bus pateikta informacija apie tai, kokias poveikio priemones gali taikyti valstybės institucijos tuo atveju, jei fizinis asmuo ar įmonė yra laiku nesumokėję mokesčių biudžetui, bus aptarti Mokesčių inspekcijos išieškojimo veiksmai iš fizinio asmens ar įmonės turto, išieškojimo būdai ir šių veiksmų atlikimo terminai.
 
Temos:
 
Skolų ir įsiskolinimų sąvokos.
Skolų identifikavimas, debitorinių įsiskolinimų tvarkymas.
Geriausio skolų išieškojimo būdo parinkimas ir taikymo naujovės pagal CPK:
Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (turto areštas, draudimas atlikti tam tikrus veiksmus ir pan.):
Bankroto bylos iškėlimo inicijavimas.
Įsiskolinimų tvarkymas, derybos dėl jų padengimo, taikos sutarties sudarymas.
Mokestinių įsiskolinimų administravimas:
Juridinio asmens bankrotas, restruktūrizavimas, likvidavimas kaip įsiskolinimo padengimo priemonės.