Sandorių tarp asocijuotų asmenų reguliavimas: sandoriai, kainodara, dokumentavimas

Paslaugų teikimas, įvairių prekybinių bei finansavimo sandorių vykdymas tarp tarpusavyje glaudžiai susijusių įmonių yra neatsiejama šiandienos verslo mechanizmo dalis. Todėl natūralu, kad verslo subjektai, vykdydami tokius sandorius, siekia nusistatyti kuo palankesnes kainas, tačiau reikia nepamiršti, kad šios kainos, neatitinkančios ekonominių realijų ir rinkos tendencijų, gali sukelti neigiamų pasekmių mokesčių tikslais. Todėl svarbu paisyti ir mokesčių įstatymų keliamų reikalavimų. Mokesčių inspekcija kreipia vis didesnį dėmesį į sandorių tarp susijusių asmenų kainodarą ir iš jos kylančias aplinkybes bei pasekmes, nagrinėdama labai platų spektrą klausimų, atsižvelgiant į pasirinktą kainodaros politiką ir taikomus kainodaros metodus: tai gali būti tiek klausimai, susiję su įmonių veiklos rodikliais, tiek su rinkos sektoriaus, kuriame veikia tikrinama įmonė, funkcionavimu ir susiklosčiusia praktika. Todėl sandorių kainodaros tarp susijusių asmenų žinios reikalingos visiems ūkio subjektams, siekiantiems efektyviai planuoti mokesčius ir plėsti savo verslą tiek Europos Sąjungoje, tiek ir trečiosiose šalyse.

Temos: