Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Aktualūs turto valdymo ir apskaitos pagal VSAFAS klausimai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 136€

Laikas ir vieta

2022-10-03, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
 • -15%
  Speciali -15% kaina!
136€ 115.6€
Aktualūs turto valdymo ir apskaitos pagal VSAFAS klausimai (tiesioginė seminaro transliacija)
115.6
2022-10-03, Vilnius
Countline mokymų klasė
 • -15%
  Speciali -15% kaina!
136€ 115.6€
Aktualūs turto valdymo ir apskaitos pagal VSAFAS klausimai
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą
115.6

APIE SEMINARĄ

2022-06-15 įsigaliojo VSAFAS pakeitimai, tokie kaip:

 • 12-asis ,,Ilgalaikis materialusis turtas”, kuriame papildyta, kad projektavimo darbų išlaidas sudaro ir techninės specifikacijos parengimo išlaidos, taip pat skyrius ,,Neatlygintinai gauto materialaus turto apskaita” papildytas naujomis nuostatomis.
 • 13-asis ,,Nematerialusis turtas”, kuriame pakeista, kad nematerialusis turtas turi būti vertinamas tikrąja verte, taip pat naujai išdėstytas skyrius: „Nematerialiojo turto vertinimas po pirminio pripažinimo“

2022-07-09 įsigaliojo įsakymo „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimai, pagal kuriuos ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 įvertinamas tikrąja verte.

2022-06-18 įsigaliojo nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs, daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Jame inventorizacija prilyginama vienai iš vidaus kontrolės priemonių, kurios atlikimo tvarką įpareigotas nustatyti pats subjektas, atsižvelgdamas į veiklos specifiką. Kaip tinkamai įforminti turto inventorizacijos rezultatus?

2022-07-02 įsigaliojo naujos redakcijos nutarimas „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn”.

2022-07-08 įsigaliojo pakeistas LR valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymas, kuriame įtvirtintas savivaldybių nuosavybėn priskiriamas valstybės turtas bei naujai reguliuojami tokio turto perdavimo savivaldybėms procesai.

Kokie yra ilgalaikio materialiojo turto pirminio pripažinimo ir įsigijimo savikainos nustatymo ypatumai? Kokiais atvejais ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje vertinamas tikrąja verte?

Seminaras skirtas viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkantiems asmenims, kurio metu lektorė pateiks metodinę medžiagą bei praktinius pavyzdžius taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Mokymo metu suteiktos žinios apie turto apskaitos ypatumus įgalins geriau tvarkyti turto apskaitą, efektyviai naudojant biudžeto ir kitas lėšas.

Seminaro metu:

 • Susipažinsite su ilgalaikio turto grupėmis ir pripažinimo kriterijais.
 • Susipažinsite su ilgalaikio turto pirminio ir vėlesnių įvertinimų tvarka.
 • Išsiaiškinsite turto bei su turtu susijusių įsipareigojimų, finansavimo sumų ir grynojo turto apskaitos tvarką.
 • Išsiaiškinsite pirkimo PVM apskaitą.
 • Išnagrinėsite turto judėjimo tarp viešojo sektoriaus subjektų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto gamybos ir statybų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto finansinės nuomos ir veiklos nuomos ypatumus.
 • Išsiaiškinsite turto inventorizacijos atlikimo ir rezultatų įforminimo tvarką.

Temos

 1. Ilgalaikio turto grupės ir pripažinimo kriterijai. Ilgalaikio turto atsiradimas viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje.
 2. Naujovės nuo 2022-06-15: 12-ojo ir 13-ojo, VSAFAS pakeitimai.
 3. Ilgalaikio turto verčių pokyčių apskaita. Ilgalaikio turto statybų ir gamybos apskaita.
 4. Ilgalaikio nekilnojamojo turto atnaujinimas ir lėšų planavimas.
 5. VĮ Turto banko funkcijos valstybės turto valdyme, kokios informacijos reikia iš įstaigų.
 6. Duomenų apie ilgalaikį turtą pateikimas statistinėse ataskaitose, biudžeto vykdymo ataskaitose, finansinėje atskaitomybėje, konsolidavimo sistemoje. Turto pergrupavimo apskaita.
 7. Turto inventorizacijos atlikimas ir rezultatų įforminimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2022-10-03, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
 • -15%
  Speciali -15% kaina!
136€ 115.6€
Aktualūs turto valdymo ir apskaitos pagal VSAFAS klausimai (tiesioginė seminaro transliacija)
115.6
2022-10-03, Vilnius
Countline mokymų klasė
 • -15%
  Speciali -15% kaina!
136€ 115.6€
Aktualūs turto valdymo ir apskaitos pagal VSAFAS klausimai
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą
115.6

Informacija dalyviams, dalyvaujantiems auditoriniuose seminaruose

 

 1. Veido apsaugos priemonės yra rekomenduojamos.
 2. Jeigu mokymų dieną Jums pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) prašome nevykti į mokymų vietą ir juose dalyvauti nuotoliniu būdu.

Užtikrinsime, kad aptarnaujantis personalas būtų sveikas ir visada pasiruošęs Jums padėti.

Tęsti mokymų paiešką: