Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.
Mokymų ciklai.

Statybų teisinio reguliavimo seminarų ciklas: nuo 2024 m. aktualijų iki užsakovo atsakomybės ir paveldo apsaugos

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 18 ak. val.
    Kaina: 350 – 400€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2024-09-17 – 2024-10-01,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
350€
Statybų teisinio reguliavimo seminarų ciklas: nuo 2024 m. aktualijų iki užsakovo atsakomybės ir paveldo apsaugos (tiesioginė seminaro transliacija)
350 (+ PVM)
2024-09-17 – 2024-10-01,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

400€
Statybų teisinio reguliavimo seminarų ciklas: nuo 2024 m. aktualijų iki užsakovo atsakomybės ir paveldo apsaugos
su pietumis
400 (+ PVM)

Apie seminarų ciklą

2024 metais vykdoma Statybos įstatymo pakeitimų įspūdinga sparta turi ženklų poveikį statybos sektoriuje vykstantiems procesams. Šių pakeitimų tikslas – optimizuoti ir modernizuoti statybos procedūras, taip pat gerinti statybos kokybę ir efektyvumą.

Seminarų cikle išsamiai susipažinsite su svarbiausiomis statybų sektoriaus teisinės aplinkos naujovėmis ir pokyčiais:

 • Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujausius ir būsimus pakeitimus bei praktinį jų taikymą.
 • Užsakovo teises, pareigas ir atskaitomybę statybos procese, kvalifikacinius reikalavimus statybos dalyviams.
 • Paveldosauginiais reikalavimais.

Bendras atskirų seminarų ciklas trunka 18 ak. val., kiekvienas užsiėmimas trunka po 6 ak. val.

Rugsėjo 17 d. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga: teisiniai aspektai ir praktiniai iššūkiai

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo paskirtis – išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba apima paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. Seminaro metu sužinosite, kokie šių darbų tikslai, kada kokie darbai yra atliekami ir kas turi teisę jiems vadovauti.

Seminaro metu bus aptariami aktualūs teisės aktai, jų projektai ir pakeitimai:

Temos

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo klasifikavimas.
 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo teisinė ir fizinė apsauga.
 3. Tvarkomieji paveldosaugos darbai. Kvalifikaciniai reikalavimai specialistams.
 4. Tvarkomieji statybos darbai. Kvalifikaciniai reikalavimai.
 5. Žalos, padarytos nekilnojamosioms kultūros vertybėms, atlyginimas.
 6. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projektas.

Rugsėjo 24 d. Užsakovo atsakomybės ir funkcijos 2024 m. naujovių kontekste

Statytojas (užsakovas) turi daugybę teisių bei pareigų, numatytų Statybos įstatyme, Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose. Statytojas (užsakovas) pasirenka kitus statybos dalyvius – projektuotoją, rangovą, statybos techninį prižiūrėtoją. Šis seminaras padės plačiau susipažinti su kvalifikaciniais reikalavimais statybos dalyviams ir parengti pirkimo užduotį bei sklandžiau valdyti statybos procesą. Seminaras aktualus perkančiosioms organizacijoms.

Seminaro dalyviai bus išsamiai supažindinti su aktualiais Statybos įstatymo pokyčiais nuo 2024-11-01, kuriais keičiama dalis reikalavimų dėl statybos užbaigimo bei deklaracijų apie statybos užbaigimą teikimo, taip pat projektinių pasiūlymų rengimo ir derinimo tvarkos.

Temos

 1. Statytojo (užsakovo) sąvoka ir pareigos.
 2. Statinių klasifikavimas.
 3. Statybos darbų rūšys.
 4. Statinio projektavimo etapai.
 5. Statinio statyba, statybos priežiūra.
 6. Statybos užbaigimo procedūros.
 7. Statinio garantinis periodas.

Spalio 1 d.  Praktikos gairės: kaip interpretuoti ir taikyti 2024 m. statybos teisės aktų pakeitimus

2024 metus statybų sektorius pasitiko su itin  gausiais teisės aktų pokyčiais ir dar nemažai pakeitimų įsigalios metų pabaigoje. Šiais pakeitimais buvo siekta supaprastinti ir paspartinti statybos procesus, sumažinti perteklinį reguliavimą, padidinti skaidrumą, kelti architektūros kokybės bei integruoti aplinkosauginius standartus.

Statybos įstatymo pokyčiai nuo 2024-05-01:

 • Įsigalioja nauji reikalavimai dėl statybos leidimų ir jų išdavimo tvarkos.
 • Keičiasi reikalavimai, susiję su statinio projekto rengimu ir jo etapais.
 • Įsigalioja naujos nuostatos dėl statinių naudojimo priežiūros.
 • Įsigalioja naujos nuostatos dėl nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo.
 • Įsigalioja naujos nuostatos dėl statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės vadovų kvalifikacijos reikalavimų.
 • Leidžiama rengti rekonstravimo ar remonto projektus statiniams, pradėtiems statyti iki 2010 m. sausio 1 d.

Architektūros įstatymo ir susijusių teisės aktų pokyčiai nuo 2024-05-01:

 • Išplėsti ir patikslinti architektūros kokybės kriterijai, patvirtinta Architektūros kokybės vertinimo metodika.
 • Nustatyti nauji reikalavimai architektūrinių konkursų rengimui ir vertinimui.
 • Patikslinta užsienyje įgytos architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarka.

Nuo 2024-05-16 įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso ir Civilinio kodekso nuostatos, kuriomis didinamos baudos už savavališkus statybos darbus, savavališkai pastatyto statinio naudojimą, įvestos naujos sankcijos už pranešimo apie statybų pradžią nepateikimo.

2024-11-01 įsigalios kiti reikšmingi Statybos įstatymo pokyčiai:

 • Statinio projekto rengimo tvarka: įvedamas dviejų etapų statinio projekto rengimas: pirmiausia rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas.
 • Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarka: Keičiasi statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesas ir reikalavimai.
 • Išplečiamas subjektų, tikrinančių projektinius pasiūlymus, sąrašas ir jų kompetencijos.
 • Informacinės sistemos naudojimas ir skaitmenizacija: Daugiau procedūrų bus atliekama per statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba”.
 • Pereinamasis laikotarpis ir nuostatos: nustatoma, kaip taikyti naujas nuostatas jau pradėtiems projektams ir procedūroms.

Minėti pakeitimai atveria ne tik naujas galimybes, bet ir naujus iššūkius statybos dalyviams, kuriems įveikti privalu susipažinti ir įsigilinti į naujus reikalavimus. Seminaro metu lektorė analizuos pasikeitusius reikalavimus ir pateiks įžvalgas bei patarimus kaip šiuos pokyčius taikyti praktikoje.

Temos

 1. Statybos įstatymo pakeitimų 2024 m. pristatymas ir svarbiausi akcentai.
 2. Architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymas savivaldybėse.
 3. Pasikeitimai statybos dalyvių atestavimo tvarkoje.
 4. Statybos techninių reglamentų naujausi pakeitimai ir projektai.
 5. Savivaldybių infrastuktūros plėtros įstatymo naujienos.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktus:

ŽINIOMIS DALINASI

Viktorija Gustaitienė

Nepriklausoma konsultantė statybos inžinierių ir įmonių atestavimo klausimais, buvusi VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ ekspertė, taip pat turinti daugiametę patirtį ES finansuojamų projektų rengime bei kokybės vadybos sistemų diegime. Seminarus statybos teisės temomis dėsto Lietuvos statybos inžinieriams ir užsienio (Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Čekijos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Baltarusijos) inžinieriams bei organizacijoms nuo 2010 m. Yra pravedusi daugiau nei 300 seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 12 tūkst. klausytojų. Statybos teisės seminarai taip pat buvo organizuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Marijampolės, Plungės, Varėnos savivaldybių darbuotojams, Lietuvos verslo paramos agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros, Būsto energijos taupymo agentūros, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Krašto apsaugos departamento darbuotojams, statybos kompanijoms, nekilnojamojo turto vystytojams.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-15:45 Trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.
Konsultacija
Kiekvienas mokymų dalyvis turi galimybę užduoti klausimus lektoriui mokymų metu.
Mokymų įrašas
Pasidalinsime mokymų vaizdo įrašu.
Maitinimas
Seminaro metu, dalyvius vaišinsime kava, užkandžiais ir pietumis.

Tęsti mokymų paiešką: