Countline Law Countline Management Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Nuotoliniai kursai.
Kursai.

Sėkmingas vadovas: nuo pokyčio iki charizmatinės lyderystės (praktinės dirbtuvės)

Registruotis
 • 56 ak. val.
    Kaina: 110 – 1400€

Laikas ir vieta

2020-10-28 – 2020-12-17, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
1200€
Sėkmingas vadovas: nuo pokyčio iki charizmatinės lyderystės (praktinės dirbtuvės) 2020-10-28
1200
2020-10-28 – 2020-12-17, Vilnius
Countline mokymų klasė
1400€
Sėkmingas vadovas: nuo pokyčio iki charizmatinės lyderystės (praktinės dirbtuvės) 2020-10-28
1400
2020-10-28 – 2020-10-29, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Keičiantis vadovas: pokyčių valdymas
su pietumis
170
2020-10-28 – 2020-10-29, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Keičiantis vadovas: pokyčių valdymas
160
2020-11-03 – 2020-11-04, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Pastebintis ir ugdantis vadovas: darbuotojų vertinimas ir grįžtamasis ryšys
Su pietumis
170
2020-11-03 – 2020-11-04, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Pastebintis ir ugdantis vadovas: darbuotojų vertinimas ir grįžtamasis ryšys
160
2020-11-10, Vilnius
Countline mokymų klasė
120€
Vadovas kritinėse situacijose: asmeninių ir komandos reakcijų valdymas
120
2020-11-10, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
110€
Vadovas kritinėse situacijose: asmeninių ir komandos reakcijų valdymas
110
2020-11-11, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
110€
Motyvuojantis vadovas: nefinansinis darbuotojų motyvavimas
110
2020-11-11, Vilnius
Countline mokymų klasė
120€
Motyvuojantis vadovas: nefinansinis darbuotojų motyvavimas
120
2020-11-18, Vilnius
Countline mokymų klasė
120€
Kaip paprasčiau suprasti įmonės ir padalinio finansinę situaciją?
120
2020-11-18, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
110€
Kaip paprasčiau suprasti įmonės ir padalinio finansinę situaciją?
110
2020-11-19, Vilnius
Countline mokymų klasė
120€
Strategijos perkėlimas į padalinio kpi: biudžetavimas ir rezultatų stebėsena
120
2020-11-19, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
110€
Strategijos perkėlimas į padalinio kpi: biudžetavimas ir rezultatų stebėsena
110
2020-11-25 – 2020-11-26, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Komunikacija pokyčių laikotarpiu: argumentavimo technikos
su pietumis
170
2020-11-25 – 2020-11-26, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Komunikacija pokyčių laikotarpiu: argumentavimo technikos
160
2020-12-02 – 2020-12-03, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Kalbantis ir darantis įtaką vadovas: oratorystės menas
Su pietumis
170
2020-12-02 – 2020-12-03, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Kalbantis ir darantis įtaką vadovas: oratorystės menas
160
2020-12-16 – 2020-12-17, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Teisės įtaka verslo valdymui
Su pietumis
170
2020-12-16 – 2020-12-17, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Teisės įtaka verslo valdymui
160

Apie mokymų ciklą

TĘSTINĖ PRAKTINIŲ MOKYMŲ SESIJA (70 PROC. – PRAKTIKA, ŽINIOS IR PAVYZDŽIAI 30 PROC. – TEORIJA)
Individualūs testai ir namų darbai po kiekvienos mokymų sesijos užtikrins vadovavimo treniruočių tęstinumą.

Mokymai formuoja ir stiprina vadovavimo bei lyderystės įgūdžius.

Mokymai skirti:

a) pradedantiems arba su pokyčiais susiduriantiems vidurinio lygio vadovams;

b) pradedantiems mažų įmonių vadovams;

c) specialistams, norintiems tapti vadovais ateityje.

 

Mokymų metu dalyvis gauna:

 • Žinias ir gaires, kaip būti ir išlikti motyvuojančiu pavyzdžiu kitiems pokyčių laikotarpiu;
 • Praktinius planus, kokia forma ir kiek laiko skirti savo vadovaujamiems žmonėms;
 • Patirtį, kaip suburti skirtingus komandos narius. Kaip jų „nepaleisti“ ir motyvuoti;
 • Galimybę išvengti klaidų mokantis iš kitų organizacijų vadovų;
 • Įgūdžius, kurie padeda pasiekti gerų rezultatų, ir pasitikėjimo savimi pagrindą, kaip tapti stipresne asmenybe;
 • Rekomendacijas, kaip netapti nuvarytu „arkliu“.

Temos

1 dalis: Asmeninis efektyvumas

I sesija (spalio 28 – 29 d.) KEIČIANTIS VADOVAS: POKYČIŲ VALDYMAS

Dėsto: Aistė Mažeikienė

Trukmė: 8 ak. val.

 1. Pasipriešinimo pokyčiams ir naujovėms reakcijų valdymas.
 2. Vadovo vaidmuo pokyčių metu: ko iš manęs tikisi mano žmonės?
 3. Pokyčio komunikacija ir pasipriešinimo prevencija (Namų darbai).
 4. Praktinis pokyčių įgyvendinimo modelis: etapai.

II sesija (lapkričio 3-4 d.) PASTEBINTIS IR UGDANTIS VADOVAS: DARBUOTOJŲ VERTINIMAS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Dėsto: Aistė Mažeikienė

Trukmė: 8 ak. val.

 1. Konstruktyvus pagyrimas ir kritika.
 2. Vertinamojo bei ugdomojo pokalbio tikslai ir vertė.
 3. Metinio / periodinio vertinamojo pokalbio struktūra ir atlikimas:
 4. Praktinės užduotys: metinio pokalbio vedimas link susitarimų ir veiksmų plano. Praktinės užduoties analizė, aptariant metinio pokalbio vedimo rekomendacijas.
 5. Vadovų komandos veiksmų planas: kaip metinių pokalbių procesą veiksmingai panaudoti savo žmonių motyvavimui ir tikslų siekimui?
 6. Vadovų savimotyvacijos planas – tolesnei Vadovų klubo veiklai.

III sesija (lapkričio 10 d.) VADOVAS KRITINĖSE SITUACIJOSE: ASMENINIŲ IR KOMANDOS REAKCIJŲ VALDYMAS

Dėsto: Aistė Mažeikienė

Trukmė: 4 ak. val.

 1. Vadovo darbo streso „mastelis“.
 2. Savo žmonių mokymas vieningai valdyti kritines situacijas ir atremti „spaudimą“.
 3. Pasirengimas nepalankios informacijos pateikimui ir reakcijų suvaldymui.

IV sesija (lapkričio 11 d.) MOTYVUOJANTIS VADOVAS: NEFINANSINIS DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS

Dėsto: Aistė Mažeikienė

Trukmė: 4 ak. val.

 1. Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones?
 2. Netikėti motyvacijos „eksperimentai“, sėkmės, nesėkmės ir išvados.
 3. Vadovo – motyvatoriaus vaidmuo: nuo darbuotojo įvedimo į organizaciją iki atsisveikinimo.

2 dalis: Finansai

V sesija (lapkričio 18 d.) KAIP PAPRASČIAU SUPRASTI ĮMONĖS IR PADALINIO FINANSINĘ SITUACIJĄ?

Dėsto: Tomas Dacys

Trukmė: 4 ak. val.

 

Pagrindinių finansinių ataskaitų ir finansinių rodiklių apžvalga:

 1. Kaip paprasčiau skaityti įmonės pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą?
 2. Pelningumo rodikliai – ką parodo skirtingos pelno maržos?
 3. Likvidumo rodikliai – kokia įmonės ar jos partnerių rizika pradelsti atsiskaitymus?
 4. Mokumo rodikliai – kas svarbu vertinant įmonės galimybes pasiskolinti?
 5. Veiklos efektyvumo rodikliai – kokie rodikliai naudojami įmonės naudojamo turto, darbuotojų, veiklos efektyvumui matuoti?

Įmonės vertės nustatymas:

 1. Įmonių įsigijimai ir susijungimai. Kokie motyvai nulemia tokius sandorius? Kas galėtų būti įmonės pirkėjas (investuotojas)?
 2. Kokie kokybiniai ir kiekybiniai faktoriai lemia įmonių vertę? Kodėl dviejų panašių įmonių vertės gali būti labai skirtingos?
 3. Įmonių vertinimo metodai.

VI sesija (lapkričio 19 d.) STRATEGIJOS PERKĖLIMAS Į PADALINIO KPI: BIUDŽETAVIMAS IR REZULTATŲ STEBĖSENA

Dėsto: Ligita Urnikė

Trukmė: 4 ak. val.

Komandų, skyrių ir padalinių vadovams prireikia ne tik minkštųjų kompetencijų – kaip motyvuoti komandą, spręsti konfliktus, deleguoti užduotis, įvertinti komandos rezultatus ir pan., bet ir techninių žinių, susijusių su finansų valdymu. Įprastai vadovams ir jų komandoms skiriami tam tikri biudžetai, mainais tikintis rezultatų, prisidedančių prie įmonės bendros strategijos įgyvendinimo.

Šio modulio metu vadovai mokysis:

 1. Kaip susieti skyriaus ar komandos tikslus su organizacijos strategija;
 2. Kaip ir kokius rodiklius stebėti, siekiant prisidėti prie organizacijos strategijos įgyvendinimo;
 3. Kaip efektyviai parengti padalinio biudžetą;
 4. Kaip planuoti padaliniui reikalingas investicijas.

3 dalis Komunikacija

VII sesija (lapkričio 25-26 d.) KOMUNIKACIJA POKYČIŲ LAIKOTARPIU: ARGUMENTAVIMO TECHNIKOS

Dėsto: Aistė Mažeikienė ir Tadas Montrimas

Trukmė: 8 ak. val.

 1. Pokyčių komunikacija, kaip organizacijos kultūra.
 2. Pokyčių komunikacija. Kaip pranešti ir valdyti informaciją apie pokyčius?
 3. Kaip užkirsti kelią gandams ir panaudoti juos inovacijoms įgyvendinti?

VIII sesija (gruodžio 2-3 d.). KALBANTIS IR DARANTIS ĮTAKĄ VADOVAS: ORATORYSTĖS MENAS 

Dėsto: Aistė Mažeikienė ir Tadas Montrimas

Trukmė: 8 ak. val.

 1. Viešojo kalbėjimo principai ir praktika (namų darbo užduočių (prezentacijų) filmavimas, analizė).
 2. Kūno kalba ir žodinė kalba:
 3. Sudėtingos viešojo kalbėjimo situacijos.
 4. Prezentacijos. Filmavimas. Aptarimas. Savo kalbėjimo įvertinimas ir veiksmų tobulinimo plano sukūrimas.

4 dalis teisė

IX sesija (gruodžio 16-17 d.). TEISĖS ĮTAKA VERSLO VALDYMUI

Dėsto: Tomas Bagdanskis

Trukmė: 8 ak. val.

 1. Teisininko įtaka verslui.
 2. Teisinis argumentavimas: svarbiausi aspektai.
 3. Teisinės paslaugos: jų esmė.
 4. Konsultacijos vs. Bylinėjimasis.
 5. Kokios teisinės žinios būtinos vadovui?

ŽINIOMIS DALINASI

Aistė Mažeikienė

organizacijų psichologė, konsultantė praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešojo kalbėjimo temomis. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, „Teisės psichologiją“, „Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“.

Tadas Montrimas

Lektorius – teatro, renginių ir reklamų režisierius, aktorius, teatro pedagogas. 2004-2008 metais studijavo Verslo vadybą ir administravimą Vilniaus universitete, bet nutarė pasirinkti menininko kelią ir 2012-tais metais baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (aktoriaus specialybę, kurso vadovas Prof. J. Vaitkus), o 2014 metais Maskvos dailės teatro institute įgijo teatro režisieriaus magistro laipsnį (kurso vadovas Prof. V. Ryžakovas). Nuo 2011 metų stato spektaklius, režisuoja renginius, rengia mokymus aktorinio meistriškumo, improvizacijos, viešojo kalbėjimo, bei kūrybiškumo temomis Lietuvoje ir užsienyje.

Tomas Dacys

Tomas Dacys yra investicijų valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ institucinių pardavimų vadovas, sukaupęs daugiau nei 9 metų patirtį bankiniame ir investicijų valdymo sektoriuose. Kasdienėje veikloje Tomas bendrauja su didžiausių Europoje finansinių institucijų investicijų valdytojais ir jiems pristato įvairias investavimo strategijas. Pradėjęs investuoti 2009 metais, Tomas analizavo įvairaus dydžio, skirtingų verslo sektorių įmones ir remdamasis finansinių ataskaitų analize priimdavo investicinius sprendimus. Tomas yra išlaikęs visus tris CFA instituto (CFA Institute) egzaminus ir gavęs tarptautiniu mastu pripažįstamo finansų analitiko (Chartered Financial Analyst) sertifikatą.

Ligita Urnikė

Lektorė yra sukaupusi daugiau negu 10 metų patirtį finansų valdymo, apskaitos, verslo procesų ir kontrolės gerinimo srityse. Savo karjerą ji pradėjo audito įmonėje „Ernst & Young Baltic“, vėliau dirbo kontrolės padalinio vadove didžiausioje telekomunikacijų įmonėje Lietuvoje, šiuo metu eina finansų vadovo pareigas vienoje iš didžiausių transporto įmonių. Jos atsakomybės apėmė iždo ir įmonės likvidumo valdymą, santykių su investuotojais palaikymą, vadovybės ataskaitų rengimą, finansinių ir verslo rodiklių kontrolę, verslo ir finansinį planavimą (biudžetavimą), finansų ir apskaitos procesų tobulinimą, finansų ir apskaitos informacinių sistemų diegimo projektus, mokymų vedimą. Ligita turi patirties tiek konsultuojant viešąjį sektorių, tiek dirbant su privataus sektoriaus įvairaus dydžio įmonėmis – nuo mažų ir vidutinio dydžio įmonių iki korporacijų. Ligita turi ekonomikos magistro (Vilniaus universitetas) laipsnį ir yra Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos (Association of Chartered Certified Accountants) narė.

Tomas Bagdanskis

Advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Mykolo Romerio universitete apgynė socialinių mokslų (teisės) daktaro disertaciją. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, taip pat BI Norvegijos vadybos instituto vadybos magistro laipsnį. Nuo 2002 m. – advokatas. Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ įkūrėjas ir partneris. Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentas. Nuo 2005 m. dėsto darbo teisę ir verslo teisę, nuolat skelbia straipsnius leidiniuose „Jurisprudencija“, „Verslo žinios“, „Juristas“, „Vadovo pasaulis“ ir kt.

Tiesioginė kursų transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

Papildoma informacija

Kursų trukmė – 56 akademinės valandos.

Kursai vyksta Antradieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais po 4 ak. val. per dieną. Mokymų pradžia – 14.00 val., pabaiga – 17.15 val.

Kursai vyksta nuo spalio 28 d. iki gruodžio 17 d.

Vienos (8  ak val. trukmės ) sesijos mokymų kaina auditorijoje – 170 € nuotoliniu būdu – 160 €

Vienos (4  ak val. trukmės) sesijos  mokymų kaina auditorijoje – 120 € nuotoliniu būdu – 110 €

DOVANA!

Kiekvienas kursų dalyvis gauna:

 • išsamią mokomąją medžiagą;
 • 40 Eur vertės kuponą, suteikiantį galimybę apsilankyti bet kuriame UAB „Mokesčių srautas“ seminare (pasiūlymas galioja 12 mėnesių nuo mokymų sesijos baigimo);
 • kursų baigimo pažymėjimą.

Mokymai jūsų organizacijoje

COUNTLINE mokymai organizacijoje – tai puikus būdas gauti žinias atitinkančias būtent Jūsų įmonės/įstaigos poreikius Jums patogiu metu ir vietoje. Mokymų programa ir dėstymo trukmė yra koreguojama pagal Jūsų pageidavimus.

Dėl seminarų organizavimo Jūsų įmonėje prašome kreiptis tel. (8 5) 263 99 22 arba el. paštu mokymai@countline.lt

Susisiekti 

Laikas ir vieta

2020-10-28 – 2020-12-17, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
1200€
Sėkmingas vadovas: nuo pokyčio iki charizmatinės lyderystės (praktinės dirbtuvės) 2020-10-28
1200
2020-10-28 – 2020-12-17, Vilnius
Countline mokymų klasė
1400€
Sėkmingas vadovas: nuo pokyčio iki charizmatinės lyderystės (praktinės dirbtuvės) 2020-10-28
1400
2020-10-28 – 2020-10-29, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Keičiantis vadovas: pokyčių valdymas
su pietumis
170
2020-10-28 – 2020-10-29, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Keičiantis vadovas: pokyčių valdymas
160
2020-11-03 – 2020-11-04, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Pastebintis ir ugdantis vadovas: darbuotojų vertinimas ir grįžtamasis ryšys
Su pietumis
170
2020-11-03 – 2020-11-04, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Pastebintis ir ugdantis vadovas: darbuotojų vertinimas ir grįžtamasis ryšys
160
2020-11-10, Vilnius
Countline mokymų klasė
120€
Vadovas kritinėse situacijose: asmeninių ir komandos reakcijų valdymas
120
2020-11-10, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
110€
Vadovas kritinėse situacijose: asmeninių ir komandos reakcijų valdymas
110
2020-11-11, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
110€
Motyvuojantis vadovas: nefinansinis darbuotojų motyvavimas
110
2020-11-11, Vilnius
Countline mokymų klasė
120€
Motyvuojantis vadovas: nefinansinis darbuotojų motyvavimas
120
2020-11-18, Vilnius
Countline mokymų klasė
120€
Kaip paprasčiau suprasti įmonės ir padalinio finansinę situaciją?
120
2020-11-18, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
110€
Kaip paprasčiau suprasti įmonės ir padalinio finansinę situaciją?
110
2020-11-19, Vilnius
Countline mokymų klasė
120€
Strategijos perkėlimas į padalinio kpi: biudžetavimas ir rezultatų stebėsena
120
2020-11-19, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
110€
Strategijos perkėlimas į padalinio kpi: biudžetavimas ir rezultatų stebėsena
110
2020-11-25 – 2020-11-26, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Komunikacija pokyčių laikotarpiu: argumentavimo technikos
su pietumis
170
2020-11-25 – 2020-11-26, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Komunikacija pokyčių laikotarpiu: argumentavimo technikos
160
2020-12-02 – 2020-12-03, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Kalbantis ir darantis įtaką vadovas: oratorystės menas
Su pietumis
170
2020-12-02 – 2020-12-03, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Kalbantis ir darantis įtaką vadovas: oratorystės menas
160
2020-12-16 – 2020-12-17, Vilnius
Countline mokymų klasė
170€
Teisės įtaka verslo valdymui
Su pietumis
170
2020-12-16 – 2020-12-17, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
160€
Teisės įtaka verslo valdymui
160

KURSŲ INFORMACIJA

PROGRAMA

14:00-17:15 Trukmė
15:30-15:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas kursų dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas kursų dalyvis gauna seminaro medžiagą.